PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ekoinnowacyjność przedsiębiorstw czystszej produkcji w Polsce. Część 1: Ogólne aspekty ekoinnowacyjności

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Eco-innovation in Polish cleaner production companies. Part 1: General aspects of innovation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W niniejszym artykule podsumowano wyniki badań dotyczących ekoinnowacyjności, wykonanych na grupie badawczej przedsiębiorstw uczestniczących w jednej z dobrowolnych inicjatyw ekologicznych, w ramach Polskiego Programu Czystszej Produkcji. Badanie oparto na takich zagadnieniach, jak świadomość wybranej grupy przedsiębiorców w dziedzinie ekoinnowacji, obszary wdrażania ekoinnowacji, opinie dotyczące potencjału ekoinnowacyjnego oraz czynniki wpływające na podejmowanie działań ekoinnowacyjnych.
EN
This article summarises results of a research on eco-innovation, carried out on a group of companies participating in one of voluntary environmental initiatives, within the framework of Polish Cleaner Production Programme. The study was based on issues such as eco-innovation awareness, areas of eco-innovations’ implementation, opinions regarding ecoinnovative potential and factors influencing undertaking of eco-innovative activities.
Rocznik
Tom
Strony
19--37
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
Bibliografia
 • 1. Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Badanie trackingowe – pomiar: październik 2013. Raport PBS przygotowany dla Ministerstwa Środowiska, Sopot, 28 października 2013. Pobrano w maju 2014 r. z: https://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_12/ee41d9c93bc700729faf03103120a38c.pdf.
 • 2. Baran J. Ryszko A.: Opracowywanie i wdrażanie ekoinnowacji technicznych a ekoprojektowanie – integracja procesów i wskazówki metodyczne ich realizacji, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013.
 • 3. Baran J., Ryszko A., Szafraniec M.: Metody i techniki transferu wiedzy technicznej w opracowywaniu ekoinnowacji – studium przypadku, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014.
 • 4. Cichy M.J.: Czystsza Produkcja i jej model fenomenologiczny. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
 • 5. Cichy M.J.: System dobrowolnych zobowiązań ekologicznych w Polskim Programie Czystszej Produkcji - procedury, statystyki, korzyści. Czystsza Produkcja, nr 1/2, styczeń 2013.
 • 6. Drucker P.F: The Practice of Management. Harper Collins, London 1968. 36 M.J. Cichy, M. Szafraniec
 • 7. EIO (2013) Europe in transition: Paving the way to a green economy through ecoinnovation. Eco-innovation. Observatory Founded by the European commission, DG Environment, Brussels.
 • 8. Główny Urząd Statystyczny: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2010.
 • 9. Hilary R. (red.): Environmental Management Systems and Cleaner Production. John Wiley & Sons Ltd, Chichester 1997.
 • 10. Łączny J.M., Baran J., Ryszko A. (red.): Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych technologii środowiskowych stosowanych na zwałowiskach odpadów powęglowych. Podstawy teoretyczno-metodyczne i przykłady praktyczne. Wydawnictwo Naukowe ITEPIB, Radom 2012.
 • 11. Nowak Z.A.: Zarządzanie środowiskiem. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
 • 12. Nowak Z.A., Cichy M.J.: Phenomenological model of Cleaner Production, [in:] Environmental Management Accounting for Cleaner Production, Series: Eco-Efficiency in Industry and Science , Vol. 24, Schaltegger S., Bennett M., Burritt R.L., Jasch C. (eds.), Springer, Netherlands 2008.
 • 13. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej. Wydanie trzecie. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu. Wydanie polskie - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • 14. Porter M.E.: The Competitive Advantage of Nations. The Macmillan Press Ltd, London 1990.
 • 15. Ryszko A.: Pozyskiwanie wiedzy zewnętrznej a ekoinnowacyjność MŚP na przykładzie branży ochrony środowiska. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, z. 67, Gliwice 2013.
 • 16. Strona internetowa Polskiego Programu Czystszej Produkcji: http://www.czystszaprodukcja.pl/
 • 17. Szpor A., Śniegocki A.: Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia. Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012.
 • 18. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, raport przygotowany pod kierunkiem Anety Wilmańskiej, PARP, Warszawa 2010.
 • 19. „Regulamin polskiego systemu Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych w Polskim Programie CP”, zatwierdzony przez Kapitułę Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości w dniu 21 marca 2014 r. Pobrano z adresu: www.programcp.org.pl w dniu 11 kwietnia 2014 r.
 • 20. Schumpeter J.A.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 • 21. Woźniak L., Ziółkowski B., Warmińska A., Dziedzic S.: Przewodnik ekoinnowacji. Diagnoza trendów i dobre praktyki. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b238f892-7082-431c-8e0a-be00529da940
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.