PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Gospodarka odpadami medycznymi w funkcjonowaniu placówki zdrowia

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Economy medical waste in the functioning of health centers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule podjęto próbę omówienia zagadnień związanych obszarem logistyki zorientowanym na ekologię. Celem jej jest przedstawienie na podstawie badań ankietowych, stanu faktycznego wybranego szpitala, w jaki sposób odpady są tam segregowane, utylizowane. Jak istotne znaczenie ma dla pracowników szpitala ekologistyka : czy określone wymogi są w pełni wypełniane, jakie elementy wymagają drastycznej zmiany oraz jaka jest świadomość personelu o prawidłowej gospodarce odpadami medycznymi. Na podstawie badań można również zaproponować usprawnienia, które mogą skutkować większą świadomością ekologiczną, a co za tym idzie lepszym stanem środowiska. Przedstawiono czynniki, mające wpływ na rozwój omawianej sfery. Zdefiniowano odpady, zaprezentowana zostanie ich klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, oraz dokonany zostanie ich przegląd przez wszystkie najistotniejsze grupy t.j.: odpady komunalne, przemysłowe i niebezpieczne oraz najistotniejsze dla niniejszej pracy odpady medyczne. Omówiono problem ilości odpadów wytwarzanych w Polsce i w Unii Europejskiej oraz przedstawiono regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami wraz z strategią zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowano metodę badawczą, jaką są badania ankietowe, przeprowadzone na pracownikach placówki służby zdrowia. Zaprezentowano w formie graficznej i opisowej wybrane wyniki badań ankietowych. Dokonano ich analizy.
EN
This article attempts to discuss issues related to the area of logistics-oriented ecology. Its purpose is to present on the basis of surveys, the facts of the hospital, how the waste is there segregated, recycled. How im-portant it is for the hospital staff ecologistics: if certain requirements are fully complied with, what elements require a drastic change and what is the awareness of staff about the proper management of medical waste. Based on the research you can also propose improvements which might result in greater environmental awareness, and thus better environmental conditions. The factors affecting the development of this sphere. Defined waste, will be presented their classification according to the Ordinance of the Minister of Environmental Protection, Natural Resources and Forestry, and their review will be carried out by all the most important groups namely: municipal, industrial and haz-ardous, and most relevant to this study medical waste. We discuss the problem of waste produced in Poland and the European Union and presents the legal regulations concerning waste disposal, together with the strategy of sustainable development. Presented research method, which are surveys conducted on workers’ health care. Presented in graphical and descriptive selected survey results. They made their analysis.
Rocznik
Strony
1561--1569, CD
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Instytut Logistyki
autor
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Instytut Logistyki
Bibliografia
 • 1. Bendkowski J., Wengierek M., Logistyka odpadów, tom 1, procesy logistyczne w gospodarce odpadami, Wydawnictwo Politechniki Sląskiej, Gliwice 2002
 • 2. Korzeniowski A., Skrzypek M., Ekologistyka zużytych opakowań, Instytut Logistyki i magazynowania, Poznań 1999
 • 3. Korzeniowski P., Zasady prawne ochrony środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010
 • 4. Korzeń Z., Ekologistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001
 • 5. Mackenzie A., Ball S. A., Virdee R.S., Przekład: Kozakiewicz M., Kozakiewicz A., Dmowski K., Ekologia. Krótkie wykłady, wydanie drugie zmienione, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2009
 • 6. Michniewska K., Logistyka odzysku w opakowalnictwie, Wydawnictwo Difin, warszawa 2013
 • 7. Rosik - Dulewska Cz., Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo naukowe PWN, Wydanie zaktualizowane, Wydanie 5, Warszawa 2012
 • 8. Szołtysek J., Logistyka zwrotna Reverse logistics, Instytut Logistyki i Magazynowania, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009
 • 9. Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Regionalnych i Środowiska
 • 10. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. dostęp on-line [04.10.2013] http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/se_ochrona_srodowiska_2012_notatka.pdf
 • 11. Marciniak R., Ekologistyka-zarządzanie przepływem odpadów medycznych, Logistyka, 1/2008
 • 12. Tyralska-Wojtycza E.,Gospodarka odpadami – fakty i zamierzenia ze szczególnym uwzględnieniem elektroodpadów dostęp on-line:[09.10.2013] http://www.ekoedu.uw.edu.pl/rep/pdf/36a8a0aecd8f327214d89b88fa93ad36.pdf
 • 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Dz.U. 2001 nr 112 poz.1206 dostęp on-line: [21.10.2013] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121206
 • 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.w sprawie katalogu odpadów. Dz.U. 2001 nr 112 poz.1206 dostęp on-line: [21.10.2013] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121206
 • 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi Dz.U. 2010 nr 139 poz. 940 dostęp on-line: [21.10.2013] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101390940
 • 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwia nia odpadów medycznych i weterynaryjnych Dz.U. 2003 nr 8 poz. 104 dostęp on-line:[21.10.2013] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030080104 dostęp on Line : 21.10.2013 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2061 dostęp on-line : [21.10.2013] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042002061
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b15301f6-c88f-4761-ad82-67240b284fc5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.