PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Transfer wiedzy w warunkach nierówności na współczesnym rynku pracy

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Knowledge transfer in the aspect of inequalities in the modern labor market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Punktem wyjścia w artykule jest przedstawienie transferu wiedzy jako jednego z najważniejszych procesów w funkcjonowaniu organizacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Zidentyfikowano wybrane poziomy analizy transferu wiedzy w kontekście istniejących nierówności na rynku pracy, z uwzględnieniem strategicznej wartościowości wiedzy, jej rodzaju, głównych subprocesów składowych transferu wiedzy oraz narzędzi wspomagających jego realizację. Omówiono uniwersalne przesłanki efektywnego zarządzania transferem wiedzy w organizacjach: kształtowanie optymalnej technicznej i społecznej infrastruktury środowiska wiedzy, podejmowanie działań przyczyniających się do ewolucji kultury organizacyjnej w kierunku promującej wiedzę oraz stosowanie naczelnych wartości, zasad ogólnych i szczegółowych transferu wiedzy.
EN
The starting point of this article is the presentation of knowledge transfer as one of the most important elements in respect to the organization functioning in a world of knowledge-based economy and knowledge-based processes. Secondary to that, chosen levels of knowledge transfer process analysis in the context of inequalities in the labor market, have been identified. Strategic value of knowledge, its type and components of the transfer process, and tools supporting it’s realization, are taken into consideration. As a result, the universal premises of effective management of knowledge transfer in organizations are discussed, in the form of shaping the optimal technical and social infrastructure of the knowledge environment, taking actions contributing to the evolution of organizational culture towards promoting knowledge and application of main values, general and detailed principles of knowledge transfer.
Rocznik
Tom
Strony
20--24
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • [1] Michalak A., Zagórowski J. Uwarunkowania transferu zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie. ,,Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie" 2017,100,1972:291 301
 • [2]J Kumar J.A., Ganesh L.S. Research on knowledge transfer in organizations a morphology "Journal of Knowledge Management" 2009.13,4:161-174
 • [3] Kim Ch. Kang M., Wang T. Influence of knowledge transfer on SNS community cohesiveness "Online Information Review" 2016, 40,7:959-978
 • [4] Janczewska D. Proces zarządzana wiedzą w mikroprzedsiębiorstwie w aspekcie przekształcania w firmę inteligentną „Przedsiębiorczość-Edukacja" 2016,52164-175
 • [5] Jędrych E. Zarządzanie wiedzą pracowników 65 plus w organizacji. „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula" 2016,46,1.12-27
 • [6] Mikuła B. Transfer wiedzy w organizacji [w:] A. Potocki (red. ) Komunikacja w procesach zarządzana wiedzą. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011
 • [7] Ensign P.C., Hébert L. How Reputation Affects Knowledge Sharing Among Colleagues? "MIT Sloan Management Review" 2010
 • [8] Taylor E.Z. Murthy U.S. Knowledge Sharing among Accounting Academics in an Electronic Network of Practice. "Accounting Horizons" 20D9.23,2115M79
 • [9] Huang N.T., Wei C.C , Chang W.K Knowledge management: modelling the knowledge diffusion in community of practice "Kybernetes" 2007,36,5,6:17-23
 • [10] Assudani R. H .Dispersed knowledge work - implications for knowledge intensive firms “Journal of Knowledge Management" 2009,13,6:5-16
 • [11] Latusek D. Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą [w:]. J D. Jemielniak. A. K. Koźmiński (red.) Zarządzanie wiedzą Podręcznik akademicki. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008
 • [12] Prahalad C.K. Ramaswamy V. Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami, PWE, Warszawa 2005
 • [13] Pietruszka-Ortyl A. Społeczne uwarunkowania transferu wiedzy w organizacjach, „Marketing i Rynek" 2018,1,51
 • [14] Krakowiak-Bal A., Łukasik P., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Ziemiańczyk U. Zarządzanie wiedzą w rozwoju obszarów wiejskich. CH Beck, Warszawa 2017
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b0d0d4db-b95c-4245-ae2f-98a0b5827597
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.