Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA1-0017-0010

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka

Tytuł artykułu

Narażenia zestyku ślizgowego hydrogeneratorów w dłuższym okresie eksploatacji

Autorzy Wilk, A.  Pituła, J.  Michna, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konferencja 35 Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych. Maszyny Elektryczne w Energetyce. SME'99/sympozjum(XXXV; 1999; Kazimierz Dolny, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Po dłuższym okresie eksploatacji hydrogeneratorów, liczonym na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, mogą w niektórych przypadkach pojawić się nie spotykane wcześniej symptomy złej pracy pierścieniowego zestyku ślizgowego. Do symptomów tych należy przede wszystkim zaliczyć pęknięcia oprawek szczotkowych, wykruszanie się materiału szczotki oraz rozłączanie się połączeń na styku linka szczotka. Stwierdzono, że te przypadki są w jakiś sposób uzależnione od czasu eksploatacji hydrogeneratorów, gdyż wcześniej nie były obserwowane. W celu wyjaśnienia zjawiska przeprowadzono badania eksperymentalne drgań pierścieni i wałów hydrogeneratorów za pomocą specjalnej konstrukcji czujnika wiroprądowego. Konstrukcję czujnika zaprojektowano lak aby umożliwiała pomiar drgań pierścienia o skośnie naciętych rowkach. Jako punkt odniesienia na którym zamocowano czujnik był wiszący na stalowych linach hak suwnicy. Dokonano rejestracji drgań dla przypadku pracy silnikowej i prądnicowej generatorów. Na podstawie analizy wyników w dziedzinie czasu stwierdzono, że dynamika drgań pierścieni ma stany quasi-okresowe i stany chaotyczne. Podczas stanów chaotycznych amplituda drgań pierścienia w kierunku promieniowym jest znacznie większa niż w stanie quasi-okresowy m i może dochodzić do wartości 0.5mm. Analiza drgań w dziedzinie częstotliwości wykazała, że oprócz częstotliwości podstawowej lOHz i jej wielokrotności w widmie występuje szereg składowych podharmonicznych z których największa ma częstotliwość o wartości 6Hz. Założono, że drgania pierścieni są w pewnym stopniu pochodnymi drgań wału dlatego podjęto badania lego ostatniego. Dynamika drgań wału okazała się mieć również charakter quasi-okresowy oraz chaotyczny. Zastosowanie szczotek wykonanych z materiałów o odpowiednich właściwościach lepkosprężystych lub zastosowanie szczotek dzielonych w jednej oprawce powoduje ustąpienie symptomów zlej pracy zestyku. Mechanizm odpowiedzialny za to zjawisko jest obecnie intensywnie badany.
EN After longer operating period of hydrogencrators (over ten years ) symptoms of improper work of a sliding contact can appear. These symptoms usually are: cracks of holders, spalling of brush materials and separation of brush - cord connection. It was found mat me cases listed above are somehow related to the hydrogenerator operating period, because on the earlier stages of the operating period had not been observed. To explain mis phenomenon some investigations ofhydrogenerators' slip-ring and shaft vibrations have been carried out. A rotary current sensor of a special construction allowing vibration measurement of a ring with askew grooves has been used. An overhead travelling crane's hook hanging on steel ropes has been chosen as a measurement base point for mounting the sensor. Vibration measurements have been made for generator in motoring mode and ID generating mode. Time analysis of investigauon results has shown that vibrations of slip-rings comprise quasi-periodic and chaotic states. In chaotic states me amplitude of vibration in radial direction is much bigger than in quasi-periodic states and can reach values up to 0.5 mm. Frequency analysis has shown that apart from the main frequency lOkHz and its multiple, several subharmonic components (with 6kHz subharmonic being the highest) have been present li was assumed that slip-ring vibrations are closely related to the shaft vibrations. Shaft vibrations, as appeared during investigauon, have also been quasi-periodic and chaotic. Symptoms of improper work of a sliding contact disappeared after special brushes with adequate peculiarities such as elasticity and viscosity or divided brushes in one brushholder had been applied.
Słowa kluczowe
PL hydrogeneratory   zestyk ślizgowy  
EN hydrogenerators  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
Rocznik 1999
Tom z. 111
Strony 117--126
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Wilk, A.
autor Pituła, J.
autor Michna, M.
  • Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA1-0017-0010
Identyfikatory