Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA1-0003-0003

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka

Tytuł artykułu

Model matematyczny silnika reluktancyjnego przełączalnego z wirnikiem zewnętrznym

Autorzy Kamiński, G.  Szczypior, J.  Koziej, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono model matematyczny silnika reluktancyjnego przełączalnego. Model otrzymano przy założeniu, że strumienie skojarzone z poszczególnymi pasmami uzwojenia zależą tylko od prądu w danym pasmie (pominięto sprzężenia między pasmami). Dodatkowo założono proporcjonaIność strumieni do prądów (pominięto nieliniowości spowodowane nasyceniem magnetowodu). W modelu dokładnie odwzorowano zaIeżność indukcyjności od położenia wirnika. ZaIeżność tę jako funkcję kąta położenia wirnika otrzymano w wyniku pomiarów wykonanych na skonstruowanym modelu silnika. Podano równania elektryczne modelu oraz zależność na moment elektromagnetyczny występujacą w równaniu mechanicznym. Równania zostały zamodelowane z wykorzystaniem pakietu programów Matlab-Simulink. Wyniki symulacji porównano z rezultatami pomiarów.
EN A mathematical model of a switched reluctance motor has been presented in the paper. The model has been developed with the assumption that fluxes linked with particular phase windings depend only upon the currents in those windings (mutual inter-phase linkage has been neglected). Additionally the linear relation between fluxes and currents is assumed (non-linearity of the magnetic circuit due to saturation effect is neglected). The dependence of induction upon the position of the rotor has been exactly determined in the model. The induction as a function of angle of rotor position has been measured in the designed model of this motor. For the assumptions as mentioned above, the electrical equations of the model and relation for electromagnetic torque required for mechanical equation have been given. The e
Słowa kluczowe
PL modele matematyczne   silnik reluktancyjny  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
Rocznik 1998
Tom z. 102
Strony 65--77
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., tab.
Twórcy
autor Kamiński, G.
autor Szczypior, J.
autor Koziej, E.
  • Wydział Elektryczny Instytut Maszyn Elektrycznych Politechniki Warszawskiej 00-661 Warszawa Pl. Politechniki 1
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA1-0003-0003
Identyfikatory