Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA1-0001-0021

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Nieustalony przepływ gazu o skończonej amplitudzie

Autorzy Mitosek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Analizowany jest nieustalony przepływ gazu w przewodzie, gdzie parametry ruchu zmieniają się w sposób ciągły i osiągają skończone wartości. Matematyczne modele niestacjonarnych przepływów obejmują: różniczkowe równania ruchu i ciągłości oraz równania stanu gazu. Układ ten jest uzupełniany o warunki graniczne, zależności opisujące cechy i własności geometryczne rurociągu, a także wartości współczynnika oporów liniowych lambda. Rozwiązanie wspomnianych równań wymaga z reguły wprowadzenia szeregu uproszczeń dotyczących, między innymi, rodzaju przemiany termodynamicznej gazu w trakcie przepływu oraz strat hydraulicznych. W artykule rozpatrzone zostały niektóre aspekty adiabatycznego i izotermicznego nieustalonego przepływu gazu.
EN The unsteady gas flow in a pipe is analysed, in which motion parameters change continuously and reach finite values. MathematicaI models of transient flow take into account: differential equations of motion and continuity as well as state equations. The equation system needs to be completed by boundary conditions, relationships desribing the mechanical and the geometric features of a pipeline as well as friction factors lambda . To solve this equation system it is necessary to make a number of assumptions referring, among others, to a kind of thermodynamic process in the flowing gas and to hydraulic loss. Some aspects of adiabatic and isothermal unsteady gas flow are considered in the paper.
Słowa kluczowe
PL przepływy gazów   modele matematyczne  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
Rocznik 1998
Tom z. 27
Strony 19--26
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Mitosek, M.
  • Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej 00-653 Warszawa ul. Nowowiejska 20
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA1-0001-0021
Identyfikatory