Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-LODF-0001-0026

Czasopismo

Przemysł Spożywczy

Tytuł artykułu

Otyłość i nadwaga. Cz. I. Problem współczesnej cywilizacji

Autorzy Górecka, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Obesity and overweight. Part I. Global problem of contemporary civilization
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Nadmierne spożycie żywności, zbyt duża wartość energetyczna całodziennej diety, nadmiar tłuszczu zwierzęcego i cukrów prostych prowadzi do otyłości lub nadwagi. Wiele badań epidemiologicznych wskazuje na związek pomiędzy zbyt niskim spożyciem błonnika pokarmowego a otyłością i chorobami układu krążenia, a także na wpływ małej aktywności fizycznej na rozwój otyłości. W Europie ok. 50-65% osób ma nadmierną masę ciała. Najważniejsze przyczyny występowania otyłości to zmiana stylu życia, zmniejszenie aktywności fizycznej, nadmierna konsumpcja żywności wysokoenergetycznej. W artykule przedstawiono epidemiologię, etiologię oraz postaci otyłości, a także produkty o naturalnie niskiej wartości energetycznej.
EN Excessive food intake, too high calorie daily diet and excess of animal fat and sugar lead to obesity or overweight. Many epidemiological studies show an association between a very low intake of dietary fiber and obesity and cardiovascular diseases. The mentioned studies also indicate an influence of a low physical activity on the development of obesity. The most important causes of obesity are change in human lifestyle, reduced physical activity and excessive consumption of high-energy diet. In the article, the epidemiology, etiology, and types of obesity, as well as products about the naturally low energy value, have been discussed.
Słowa kluczowe
PL otyłość   epidemiologia   klasyfikacja   produkty o niskiej wartości energetycznej  
EN obesity   epidemiology   classification   low energetic value products  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Spożywczy
Rocznik 2012
Tom T. 66, nr 12
Strony 16--20
Opis fizyczny Bibliogr. 37 poz.
Twórcy
autor Górecka, D.
  • Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
[1] Birch G. G, Lindley M.G. (Ed.): 1988. Low calorie products. London. New York. Elsevier Applied Science.
[2] Buczek S.: 2003. Leczyć czy zapobiegać otyłości u dzieci? Medycyna Rodzinna, 1, 33-37.
[3] Bryl W., Hoffman K., Miczke A., Pupek-Musialik D.: 2006. Otyłość w młodym wieku - epidemiologia, konsekwencje zdrowotne, konieczność prewencji. Przew. Lek., 9, 91-95.
[4] Cichocka A.: 2004. Otyłość – epidemia XXI wieku. Przemysł Spożywczy, 7, 6-9.
[5] Dills W.L.: 1989. Sugar alcohols as bulk sweeteners. Annual Review of Nutrition, 9, 161-186.
[6] Duda Z.: 1998. Zamienniki tłuszczu stosowane w przetwórstwie mięsnym. Gospodarka Mięsna, 2, 22-26.
[7] Forshee R.A., Anderson P.A., Storey M.L.: 2008. Sugar-sweetened beverages and body mass index in children and adolescents: a meta-analysis. Am. J. Clin. Nutr., 87, 1662-1671.
[8] Gaździńska A., Truszczyński O., Wyleżoł M., Różanowski K., Kłossowski M.: 2010. Aktywność fizyczna jako jeden z elementów zapobiegania i leczenia nadwagi i otyłości u wojskowego personelu latającego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 1, 47-56.
[9] Górecka D.: 2010. Żywność niskoenergetyczna. W: Energia w żywności i żywieniu. Praca zbiorowa pod red. J. Gawęckiego i J. Jeszki, Wydawnictwo UP w Poznaniu, 31-52.
[10] Jarosz M., Rychlik E.: 2010. Epidemia otyłości – jaka przyszłość nas czeka? Gastroenterologia Polska, 17 (1), 47-52.
[11] Jarosz M., Rychlik E.: 2008. Overweight and obesity among adults in Poland, 1983-2005. Adv. Med. Sci., 53 (2), 158-166.
[12] Kłosiewicz-Latoszek L.: 2010. Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy. Probl. Hig. i Epidemiol., 91 (3), 339-343.
[13] Kłosiewicz-Latoszek L., Cybulska B.: 2011. Cukier a ryzyko otyłości, cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych. Probl. Hig. i Epidemiol., 92 (2), 181-186.
[14] Kostyra E.: 1997. Zamienniki tłuszczu w serze Cheddar o obniżonej zawartości tłuszczu. Żywność Żywienie a Zdrowie, 2, 1.
[15] Kunachowicz H., Nadolna L, Przygoda B., Iwanow K.: 1998. Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych. Warszawa. Instytut Żywności i Żywienia.
[16] Livesey G.: 2003. Health potential of polyols as sugar replacers with emphasis on low glycaemic properties. Nutrition Research Reviews, 16, 163-169.
[17] Majcher A., Pyrzak B., Czerwonogrodzka A., Kucharska A.: 2008. Body fat percentage and anthropometric parameters in children with obesity. Med. Wieku Rozwoj., 12(1), 493-498.
[18] Malik V.S., Schulze M.B., Hu F.B.: 2006. Intake of sugar-sweetened beverages and weight gain: a systematic review. Am. J. Clin. Nutr., 84, 274-288.
[19] Mączyńska D., Zdziennicka D.: 1992. Wybrane zagadnienia technologii niskokalorycznych przetworów z owoców i warzyw. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 12, 25-27.
[20] Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej 2007-2016. Europejska Karta Walki z Otyłością, 2006. M. Jarosz (red.), Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa, 7-36.
[21] Nawarycz T., Ostrowska-Nawarycz L.: 2007. Rozkłady centylowe obwodu pasa u dzieci i młodzieży. Pediatr. Pol., 87, (5-6), 418-424.
[22] Obuchowicz A.: 2005. Epidemiologia nadwagi i otyłości – narastającego problemu zdrowotnego w populacji dzieci i młodzieży. Endokrynologia, Otyłość Zaburzenia Przemiany Materii, 1, 3:9, 12.
[23] Okolska G., Wierzejska R.: 1995. Znaczenie środków słodzących w żywieniu człowieka. Przemysł Spożywczy, 7, 244-246.
[24] Przybylska D., Kurowska M., Przybylski P.: 2012. Otyłość i nadwaga w populacji rozwojowej. Hygeia Public Health, 47 (1), 28-35.
[25] Przybylski P., Antonowicz D., Glazer M., Wiktor K., Kurowska M.: 2009. Otyłość z prawidłową masą ciała wśród uczniów w wieku 16-18 lat. Probl. Hig. i Epidemiol., 90 (2), 195-198.
[26] Pupek-Musialik D., Kujawska-Łuczak M., Bogdański P.: 2008. Otyłość i nadwaga – epidemia XXI wieku. Przew. Lek., 1, 117-123.
[27] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, DzU 2010, nr 232, poz. 1525.
[28] Słomińska L.: Środki słodzące na bazie skrobi. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 1998, 46,5, 28-33.
[29] Szatkowska A., Bodalski J.: 2003. Otyłość u dzieci i młodzieży. Przew. Lekarza, 6, 9:54-58.
[30] Szponar L., Ciok J., Jarosz M., Dolna A., Ołtarzewski M.: 2006. Opcje polityki przeciwdziałania rosnącemu zagrożeniu otyłością. Przekrojowe badania porównawcze, IŻŻ, Warszawa.
[31] Szymocha M., Bryła M., Maniecka-Bryła I.: 2009. Epidemia otyłości XXI wieku, Zdr. Publ., 119 (2), 207-212.
[32] Świąder K., Waszkiewicz-Robak B., Świderski F.: 2011. Półsyntetyczne wypełniacze w żywności. Przemysł Spożywczy, 6, 32-34.
[33] Tyszkiewicz I.: 1992. Zamienniki tłuszczu w technologii żywności o obniżonej kaloryczności. Przemysł Spożywczy, 5-6, 132-134.
[34] Waszkiewicz-Robak B., Świąder K., Świderski F.: 2007. Substancje intensywnie słodzące. Cz. II. Bezpieczeństwo zdrowotne. Przemysł Spożywczy, 6, 16-18.
[35] Waszkiewicz-Robak B., Hoffman M. 2003. Żywność niskoenergetyczna. W „Żywność wygodna i żywność funkcjonalna”. F. Świderski (red.). Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 259-276.
[36] Wolski T., Najda A.: 2005. Substancje słodzące pochodzenia naturalnego. Postępy Fitoterapii, 1-2, 15-28.
[37] World Health Organization: 2006. Obesity and overweight. Fact Sheets No. 311, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-LODF-0001-0026
Identyfikatory