Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-LOD4-0003-0043

Czasopismo

Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce

Tytuł artykułu

Symulacja wilgotności powietrza w budynku jendorodzinnym z uwzględnieniem akumulacji pary wodnej

Autorzy Mijakowski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji wilgotności powietrza w budynku jednorodzinnym wyposażonym w system wentylacji naturalnej. Budynek opisany został w formie modelu wielostrefowego skali makro, czyli odwzorowywany jest w postaci szeregu wyidealizowanych stref o stałych parametrach powietrza w obrębie danej strefy .W strefach tych mogą zachodzić różne procesy wpływające na ksztahowanie wilgotności powietrza (emisja, absorpcja / desorpcja, kondensacja / parowanie), a przyjęte drogi połączeń pomiędzy strefami oraz przestrzenią zewnętrzną o założonych charakterystykach aerodynamicznych, odzwierciedlają rzeczywiste warunki wymiany powietrza i wilgoci. Obliczenia wykonano dla wybranego tygodnia okresu zimowego w trzech wariantach "pojemności" higroskopijnej pomieszczeń (brak akumulacji pary wodnej, pojemność higroskopijna typowa i bardzo duża). Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że w typowych warunkach użytkowania pomieszcze- nia akumulacja pary wodnej może istotnie wpływać na wilgotność powietrza wewnętrznego.
EN The paper presents results of indoor air hurnidity simulation in single fami- Iy house with natural ventilation. The building was described as a multi z on e model. The moisture processes like emission, absorption, condensation may proceed within each z one. Zones are connected each other by air flow paths. Calculations were mad e for one winter week in three variants ofmoisture capacity ofrooms (without accumulation, standard accumulation and accumulation more than typical). It has been showed that during typical using of dwelling moisture accumula- tion may have significant impact on indoor air humidity.
Słowa kluczowe
PL wilgotność powietrza   para wodna   akumulacja  
EN humidity of air   steam   accumulation  
Wydawca Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm S.C.
Czasopismo Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
Rocznik 2005
Tom T. 1
Strony 265--272
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Mijakowski, M.
Bibliografia
1. Mijakowski M, Akumulacja pary wodnej w materiałach porowatych - uproszczona metoda obliczeniowa na potrzeby bilansowania wilgoci w powietrzu pomieszczeń, LX Polska Konferencja Naukowo - Techniczna «Fizyka budowli w teorii i praktyce», Łódź, 2003
2. Mijakowski M, Emisja wilgoci w pomieszczeniach mieszkalnych, Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce 2001, Wydawnictwo IOiW, Warszawa, 2002
3. Mijakowski M., Wilgotność powietrza w procesie naturalnej wentylacji budynków jednorodzinnych - model analityczny i jego weryfikacja, Rozprawa Doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2002
4. Patfield T., The role of absorbent building materials in moderating changes of relative humidity, Ph.D. thesis, The Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark, 1998
5. Straube J.F., deGraauw J.P., Indoor air quality and hygroscopically active materials, ASHRAE Transactions, Vol. 107, Pt 1, 2001
6. TenWolde A., Ventilation, humidity, and condensation in manufactured houses during winter, ASHRAE Transactions 100 (1), 103-115, 1994
7. Walton G.N., AIRNET - a computer program for building airflow modelling, N1ST1R 89-4072, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA, 1989
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-LOD4-0003-0043
Identyfikatory