PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Otrzymywanie mikrokrystalicznej celulozy z zastosowaniem ekologicznych metod depolimeryzacji celulozy : Część 1. Degradacja radiacyjna

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Obtaining Microcrystalline Cellulose With the Ecological Method of Cellulose Depolymerization : Part 1. The Radiational Degradation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
We współpracy Instytutu Celulozowo-Papierniczego, Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych wykonano badania nad zastosowaniem między innymi radiacyjnej depolimeryzacji celulozy i hydrolizy enzymatycznej do procesu wytwarzania mikrokrystalicznej celulozy (MKC) w celu zastąpienia konwencjonalnej hydrolizy katalizowanej kwasami generującej toksyczne ścieki. Pierwsza część dotyczy metody radiacyjnej, w której badano wpływ dawki napromieniania wiązką elektronów w przedziale 60-200 kGy oraz wilgotności masy celulozowej 6% i 57% na właściwości MKC. Po napromienianiu dawką 200 kGy uzyskano mikrokrystaliczną celulozę, którą charakteryzuje: zawartość celulozy krystalicznej 65,2%, ciężar nasypowy 32,9 g/100 cm³, średni stopień polimeryzacji 51.
EN
The Pulp and Paper Research Institute in cooperation with the Institute of Nuclear Chemistry and Technology at the Institute of Biopolymers and Chemical Fibres carried out the research work on the application of radiational cellulose depolymerization and enzymatic hydrolysis in the manufacturing process of microcrystalline cellulose (MCC) in order to replace the conventional hydrolysis catalyzed with acids generating toxic wastes. Part 1 investigates the radiation method and focuses on the effect of the radiation dose with the electron beam in the range 60-200 kGy and cellulose moisture content of 6% and 57% on MCC properties. After the radiation with dose of 200 kGy the microcrystalline cellulose was obtained with the following properties: content of crystalline cellulose 65,2%; bulk density 32,9 g/ 100 cm³, average degree of polymerization 51.
Rocznik
Strony
475--481
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor
autor
autor
autor
autor
 • Instytut Celulozowo-Papierniczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź
Bibliografia
 • 1. Surewicz W.: "Podstawy technologii mas włóknistych. Surowce włókniste przemysłu celulozowo-papierniczego i ich składniki chemiczne", s. 35-42, 115-116, wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1971.
 • 2. Stryer L.: "Biochemia", s. 505, PWN Warszawa 1997.
 • 3. Blažej A., Košik M.: "Fytomasa ako chemicka surovina", s. 37-39, 61-97, VEDA Vydavatelstvo Slovenskej Akademie Vied, Bratislava 1985.
 • 4. Bikales N.M., Regal L.: "Cellulose and Cellulose Derivatives", wydanie rosyjskie pod red. Z.A. Rogowina, t, 1, s. 99, t. 2, Rozdział VI A, red. O.A. Battista, s. 412-421, Moskwa 1974.
 • 5. Płonka A., Surewicz W., Modrzejewski K.: "Celuloza mikrokrystaliczna", Przegl. Papiern. 36, 5, 175-178 (1980).
 • 6. Sokolov T., Kristieva M., Aleksiev B., Blagov S.: "Gel mikrokristaliczeskoj cellulozy w kacczestvie nositela immobilizacji fermentov", Cellulose Chem. Technol. 19, 107-112 (1985).
 • 7. Nedelcheva M., Ivanova N., Mladenova S.: "Manufacture of Painting Papers with a High Content of Hardwood Pulp", Tseluloza Khartiya 13, 5, 11-14 (1982).
 • 8. Revol J.F., Goodbout L., Gray D.G.: "Solid Self-Assembled Films of Cellulose with Chiral Nematic Order and Opticaly Variable Properties", J. Pulp Paper Sci. 24, 5, 141-149 (1998).
 • 9. Revol J.F., Goodbout D.L., Gray D.G.: "Zestalone ciekłe kryształy o zmiennych właściwościach optycznych", nr zgłoszenia 315896B1, Data 1995/02/ 09, nr publikacji PCT WO95/21901, data 1995/08/17.
 • 10. Schurz J., Klapp H.: "Untersuchungen an mikrokrisallinen und mikrofeinen Cellulosen", Das Papier, 2, 510-512 (1976).
 • 11. Fiala J., Naterova A.: "Výroba použite mikrokryštalickej celulozy" , Papier Celuloza 41, 6, 33 (1986).
 • 12. Kotelnikova N.E., Petroplavlovskii G.A., Solodkova T.K., Dudkina M.M., Ju.L. Pogosov: Patent ZSRR 1500646, 1989.
 • 13. Toshkov, et al.: Patent USA 3,954727, 1976.
 • 14. Bergfeld M.J., Seifert J.: "Process for Preparation of Level-Off DP Cellulose", US patent 5.543.511, ogłoszony w 1996.
 • 15. Garnier G. et al.: "High-Yield Production of Microcrystalline Cellulose by a Thermo-Mechano-Solvolytic Treatment", Can. J. Chem. Eng., 1, 113-118 (1990).
 • 16. Betrabet S.M., Paralikar K.M., Patie N.B.: "Effect of Cellulose on the Morphology and fine structure of Cellulosic Substratem", Part 3. SEM and X-Ray Diffraction Studies Cellulose Chem. Technol. 14, 821-830 (1980).
 • 17. Stupińska H., Nowak H., Krzesłowski A.: "Opracowanie przemysłowej technologii wytwarzania krajowej celulozy "α" w postaci proszku przeznaczonego do produkcji elektrod spawalniczych", Praca ICP 1985.
 • 18. Struszczyk H., Koch S., Skwarski T., Rybicki Z., Kaczmarek W., Żelaskiewicz S.: Pat. PL. 141551 (1988) "Sposób otrzymywania mikrokrystalicznej celulozy metodą ciągłej hydrolizy i urządzenie do otrzymywania celulozy mikrokrystalicznej metodą ciągłej hydrolizy".
 • 19. Struszczyk H.: "Opracowanie zmodyfikowanej technologii wytwarzania Tomcelu T", praca IWCh na zlecenie ZWCh Chodaków, symbol: W-59, 7/W/88.
 • 20. Iller E., Kukiełka A., Chmielewski A.G., Zimek Z., Michalik J., Perlińska J., Stupińska H., Mikołajczyk H., Starostka P., Strobin G.: "Radiacyjna stymulacja reaktywności różnych rodzajów mas celulozowych, przeznaczonych do wytwarzania pochodnych", Przegl. Papiern. 54, 8, 672 (2000).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-LOD2-0005-0059
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.