PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Bakterie Listeria monocytogenes. Cz. I. Występowanie i źródła zanieczyszczeń żywności

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Bacteria Listeria monocytogenes. Part I. Occurrence and sources of food contamination
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Bakterie L. monocytogenes są jednym z najgroźniejszych patogenów przenoszonych przez żywność. W pracy omówiono konsekwencje ich obecności w żywności. Szczegółowo scharakteryzowano źródła zanieczyszczeń żywności bakteriami L. monocytogenes. Podkreślono, że do zanieczyszczeń nimi dochodzi najczęściej w środowisku produkcyjnym, głównie za pośrednictwem sprzętu technologicznego i pracowników. Zwrócono także uwagę na możliwość przedostawania się L. monocytogenes do gotowej już żywności w trakcie jej dystrybucji i obróbki kulinarnej. Podano ponadto kryteria bezpieczeństwa mikrobiologicznego różnych typów żywności w odniesieniu do L. monocytogenes.
EN
L. monocytogenes is one of the most dangerous foodborne pathogen. In the paper the consequences of its occurrence in food were described. The sources of food contamination with L. monocytogenes were detailed. It was indicated that contaminations of the final products with Listeria occurred mainly in the processing environment. In addition, these contaminations are usually induced by technological equipments and workers. It was emphasized that Listeria might be transferred to final products also during distribution and culinary treatment. Furthermore, the standards of microbiological safety of different food products apply to L. monocytogenes were presented.
Rocznik
Strony
40--43
Opis fizyczny
Bibliogr. 73 poz.
Twórcy
autor
 • Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Aase B., Sundheim G, Langsrud S., Rorvik L.V., 2000, Occurrence of and a possible mechanism for resistance to a quaternary ammonium compound in Listeria monocytogenes, International Journal of Food Microbiology 62, 57-63.
 • 2. Aureli P., Fiorucci G. C., Caroli D., Marchiaro G., Novare O., Leone L., 2000, An outbreak of febrile gastroenteritis associated with corn contaminated by Listeria monocytogenes, The New England Journal of Medicine 342, 1236-1241.
 • 3. Autio T., Hielm S., Miettinen M., Sjoberg A. M., Aarnisalo K., Bjorkroth J., Mattila-Sandholm T., Kokeala H., 1999, Sources of Listeria monocytogenes contamination in a cold - smoked rainbow trout processing plant detected by pulsed field gel electrophoresis typing, Applied and Environmental Microbiology 65, 150-155.
 • 4. Beuchat L. R., 1996, Listeria monocytogenes: incidence on vegetables, Food Control 7, 223-228.
 • 5. Borucki M., 2003, Listeria monocytogenes serotype identification by PCR, Journal of Clinical Microbiology 41, 5537-5540.
 • 6. Bremer P. J., Monk I., Osborne C. M., 2001, Survival of Listeria monocytogenes attache to stainless steel surface in the presence or absence of Flavobacterium spp., Journal of Food Protection 64, 1369-1376.
 • 7. Carpentier B., Chassaing D., 2004, Interactions in biofilms between Listeria monocytogenes and resident microorganisms from food industry premises, International Journal of Food Microbiology 97, 111-122.
 • 8. CDC, 1998, Incidence of foodborne illnesses-FoodNet, 1997, MMWR Morb. Mortal. Wkly. Rep. 47, 782-786.
 • 9. CDC, 2000, Multistate outbreak of listeriosis -United States, 2000, MMWR Morb. Mortal. Wkly. Rep. 49, 1129-1130.
 • 10. Chmielewski R. A. N., Frank. J. F., 2004, A predictive model for heat inactivation of Listeria monocytogenes biofilm on stainless steel, Journal of Food Protection 67, 2712-2718.
 • 11. Cossart P., Toledo-Arana A., 2008, Listeria monocytogenes, a unique model in infection biology: an overview, Microbes and Infection 10, 1041-1050.
 • 12. Devlieghere F., Vermeiren L., Debevere J., 2004, New preservation technologies: possibilities and limitations, International Dairy Journal 14, 273-285.
 • 13. Doganay, M., 2003, Listeriosis: clinical presentation, FEMS Immunology and Medical Microbiology 35:173-175.
 • 14. Doyle M. E., 2001., Virulence characteristics of Listeria monocytogenes. FRI Briefings, University of Wisconsin-Madison, Food Research Institute, Madison, WI, 13p.
 • 15. Doyle M. P., 1988, Effect of environment al and processing conditions on Listeria monocytogenes, Food Technology 42, 169-171.
 • 16. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2005.
 • 17. Eklund M. W., Poysky F. T., Paranjpye R. N., Lashbrook L. C., Peterson M. E., Pelroy G. A., 1995, Incidence and sources of Listeria monocytogenes in cold-smoked fishery products and processing plants, Journal of Food Protection 58, 502-508.
 • 18. Farber J. M., Peterkin P. I., 1991, Listeria monocytogenes, a food-borne pathogen, Microbiological Reviews 55, 476-511.
 • 19. FDA, 2003, www.cfsan.fda.gov/~dms/lmr2-toc.html.
 • 20. FDA, 2008, www.cfsan.fda.gov/~dms/lmrteqa.html.
 • 21. Gandhi M., Chikindas M. L., 2007, Listeria: a foodborne pathogen that knows how to survive, International Journal of Food Microbiology 113, 1-15.
 • 22. Gliński Z., Luft-Deptuła D., Kostro K., 2003, Biologia i patogenność Listeria monocytogenes dla zwierząt i człowieka, Medycyna Weterynaryjna 59, 1059-1063.
 • 23. GNN, 2000, www.genomenewsnetwork.org/gnn_images/news_content/04_00/listeria/ listeria_opt1.gif.
 • 24. Gu?björnsdóttir B., Einarsson H., Thorkelsson G., 2005, Microbial adhesion to processing lines for fish fillets and cooked shrimp: influence of stainless steel surface finisz and presence of gram-negative bacteria on the attachment of Listeria monocytogenes, Food Technology and Biotechnology 43, 55-61.
 • 25. Hof H., 2003, History and epidemiology of listeriosis, Immunology and Medical Microbiology 35, 199-202.
 • 26. Hoffman A. D., Gall K. L., Norton D. M., Wiedmann M., 2003, Listeria monocytogenes contamination patterns for the smoked fish processing environment and for raw fish, Applied and Environmental Microbiology 66, 52-60.
 • 27. Huss H. H., Jorgensen L. V., Vogel B. F., 2000, Control options for Listeria monocytogenes in seafoods, International Journal of Food Microbiology 62, 267-274.
 • 28. Jay J. M., 1996, Foodborne listeriosis. W: Modern Food Microbiology (5th ed.), Chapman & Hall, New York, 478-506.
 • 29. Johansson T., Rantala L., Palmu L., Honkanen-Buzalski T., 1999, Occurrence typing of Listeria monocytogenes strains in retail vacuum-packaged fish products and In a production plant, International Journal of Food Microbiology 47, 111-119.
 • 30. Klausner R. B., Donnelly C. W., 1991, Environmental sources of Listeria and Yersinia in Vermont dairy plants, Journal of Food Protection 58, 24-28.
 • 31. Kwiatek K., 1992, Listeria monocytogenes - występowanie w żywności zwierzęcego pochodzenia oraz wrażliwość na wybrane czynniki fizyczne i chemiczne, Instytut weterynarii, Puławy 1992.
 • 32. Lee S. H., Frank J. F., 1991, Inactivation of surface-adherent Listeria monocytogenes using hypochlorite and heat, Journal of Food Protection 54, 4-6.
 • 33. Liu D., 2008, Listeria monocytogenes: epidemiology. W: Handbook of Listeria monocytogenes, red. Liu D., New York, 28-52.
 • 34. Lovett J., 1989, Listeria monocytogenes. W: Foodborne bacterial pathogens, red. Doyle M. P., Dekker M., New York, 283-310.
 • 35. Lunden J., Autio AT., Markkula A., Hellstrom S., Korkeala H., 2003, Adaptive and cross-adaptive responses of persistent and non-persistent Listeria monocytogenes strains to disinfectants, International Journal of Food Microbiology 82, 265-272.
 • 36. Lunden J., Tolvanen R., Korkeala H., 2004, Human listeriosis outbreaks linked to dairy products in Europe, Journal of Dairy Science 87, 6-12.
 • 37. Łaniewska-Trokenheim Ł., Warmińska-Radyko I., Kłębukowska L., Zadernowska A., 2007, Mikrobiologia w towaroznawstwie żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 53-73.
 • 38. Margolles A., Mayo B., de los Reyes-Gavilan C., 2000, Susceptibility of Listeria monocytogenes and Listeria innocua strains isolated from short-ripened cheeses to some antibiotics and heavy metal salts, Food Microbiology 17, 461-467.
 • 39. McLauchlin J., 1996, The relationship between Listeria and listeriosis, Food Control 7, 187-193.
 • 40. McLauchlin J., Mitchell R. T., Smerdon W. J., Jewell K., 2004, Listeria monocytogenes and listeriosis: a review of hazard characterization for use in microbiological risk assessment of foods, International Journal of Food Microbiology 92, 15-33.
 • 41. Mereghetti L., Quentin R., Van Der Mee N. M., Audurier A., 2000, Low sensitivity of Listeria monocytogenes to quaternary ammonium compounds, Applied and Environmental Microbiology 66, 5083-5086.
 • 42. Meylheuc T., Renault M., Bellon-Fontaine M. N., 2006, Adsorption of a biosurfactant on surfaces to anhance the disinfection of surface contaminated with Listeria monocytogenes, International Journal of Food Microbiology 109, 71-78.
 • 43. Miettinen M. K., Bjorkroth K. J., Korkeala H. J., 1999, Characterization of Listeria monocytogenes from ice carem plant by serotyping and pulsed filed gel electrophoresis, International Journal of Food Microbiology 46, 187-192.
 • 44. Mildelet G., Carpentier B., 2002, Transfer of microorganisms, including Listeria monocytogenes, from various materials to beef, Applied and Environmental Microbiology 66, 5083-5086.
 • 45. Milohanic E., Pron B., Berche P., Gaillard J-L., 2000, Identification of new loci involved in adhesion of Listeria monocytogenes to eukaryotic cells, Microbiology 146, 731-739.
 • 46. Norwood D. E., Gilmour A., 2001, The differential adherence capabilities of two Listeria monocytogenes strains in monoculture and multispecies biofilms as a function of temperature, Applied and Environmental Microbiology 33, 320-324.
 • 47. Okutani A., Okada Y., Yamamoto S., Igimi S., 2004, Overview of Listeria monocytogenes contamination in Japan, International Journal of Food Microbiology 93, 131-140.
 • 48. Orndorff P. E., Hamrick T. S., Smoak I. W., Havell E. A., 2006, Host and bacterial factors in listeriosis pathogenesis, Veterinary Microbiology 114, 1-15.
 • 49. Osińska O., Jagielski T., Bielecki J., 2006, Molekularne determinanty wirulencji Listeria monocytogenes - patogeneza listeryjna, czynniki wirulencji: białka powierzchniowe uczestniczące w adhezji do komórek gospodarza, Postępy Mikrobiologii 45, 209-221.
 • 50. Pearson L. J., Marth E. H., 1990, Listeria monocytogenes - threat to a safe food supply: a review, Journal Dairy Science 73, 912-928.
 • 51. Peng, J.S., Tsai W. C., and Chou C. C., 2002, Inactivation and removal of Bacillus cereus by sanitizer and detergent. International Journal of Food Microbiology 77, 11-18.
 • 52. Phan-Thanh L., Mahouin F., Alige S., 2000, Acid response of Listeria monocytogenes, International Journal of Microbiology 55, 121-126.
 • 53. Pizzarro-Cereda J., Dussurget O., Cossart P., 2004, Molecular determinants of Listeria monocytogenes virulence, Annual Review of Microbiology 58, 587-610.
 • 54. Ramaswamy V., Cresence V. M., Rejitha J. S., Lekshmi M. U., Dharsana K. S., Prasad S. P., Vijila H. M., 2007, Listeria - review of epidemiology and pathogenesis, Journal Microbiology and Immunology and Infection 40, 4-13.
 • 55. Ren T. J. and Frank J. F., 1993, Susceptibility of starved planktonic and biofilm Listeria monocytogenes to quaternary ammonium sanitizer as determined by direct viable and agar plate counts. Journal of Food Protection 56, 573-576.
 • 56. Roberts A. J., Wiedmann M., 2003, Pathogen, host and environmental factors contributing to the pathogenesis of listeriosis, Cellular and Molecular Life Sciences 60, 904-918.
 • 57. Rola J., Kwiatek K., Wojtoń B., Michalski M. M., 1994, Występowanie Listeria monocytogenes w mleku surowym i produktach mlecznych, Medycyna Weterynaryjna 50, 323-325.
 • 58. Romanova N., Favrin S., Griffiths M. W., 2002, Sensitivity of Listeria monocytogenes to sanitizers used in the meat processing industry, Applied and Environmental Microbiology 68, 6405-6409.
 • 59. Rorvik L. M., Aase B., Alvestad T., Caugant D. A., 2003, Molecularepidemiological survey of Listeria monocytogenes in broilers and poultry products, Journal of Applied Microbiology 94, 633-640.
 • 60. Rorvik L. M., Caugant D. A., Yndestad M., 1995, Contamination pattern of Listeria monocytogenes and other Listeria spp. in a salmon slaughterhouse and smoked salmon processing plant, International Journal of Microbiology 25, 19-27.
 • 61. Rorvik L. M., Skjerve E., Knudsen B. R., Yndestad M., 1997, Risk factors for contamination of smoked salmon with Listeria monocytogenes during processing, International Journal of Microbiology 37, 215-219.
 • 62. Russell, A. D., Chopra I., 1996, Understanding antibacterial action and resistance, 2nd ed. Prentice-Hall, London, United Kingdom.
 • 63. Schlech W. F., 2000, Foodborne listeriosis, Clinical Infectious Diseases 31, 770-775.
 • 64. Schlech W. F., 1996, Overview of listeriosis, Food Control 7,183-186
 • 65. Sikorski Z. E., Kotłowski R., 1998, Gorące wędzenie ryb w łagodnych warunkach, Przemysł Spożywczy 7, 34-36.
 • 66. Somers E. B., Wong A. C., 2004, Efficacy of two cleaning and sanitizing combinations on Listeria monocytogenes biofilms formed at low temperature on a variety of materials in the presence of ready-to-eat meat residue, Journal of Food Protection 67, 2218-2229.
 • 67. Stack H. M., Hill C., Gahan G. M., 2008, Listeria monocytogenes: Stress responses. W: Handbook of Listeria monocytogenes, Red. Liu D., New York, 61-97.
 • 68. Tauxe R.V., 2002, Emerging foodborne pathogens, International Journal of Food Microbiology 78, 31-41.
 • 69. To M. S., Favrin S., Romanova N., Griffiths M. W., 2002, Postadaptational resistance to benzalkonium chloride and subsequent physicochemical modifications of Listeria monocytogenes, Applied and Environmental Microbiology 68, 5258-5264.
 • 70. Van de Weyer A., Devleeschouwer M. J., Dony J., 2008, Bactericidal activity of disinfectants on Listeria, Journal of Applied Microbiology 74, 480 - 483.
 • 71. Vazquez-Boland J., Kuhn M., Berche P., Chakraborty T., Dominguez-Bernal G., Goebel W., Gonzalez-Zorn B., Wehland J., Kreft J., 2001, Listeria pathogenesis and molecular virulence determinants, Clinical Microbiology Reviews 14, 584-640.
 • 72. Wagner M., McLauchlin J., 2008, Listeria monocytogenes: biology. W: Handbook of Listeria monocytogenes, Red. Liu D., New York, 3-20.
 • 73. Zhao T., Doyle M. P., Zhao P., 2004, Control of Listeria monocytogenes in a biofilm by competitive-exclusion microorganisms, Applied and Environmental Microbiology 70, 3996-4003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-LOD1-0024-0017
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.