PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Dodatki do żywności - naturalne = bezpieczne?

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Food additives - natural = safe?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przekonanie, że naturalne składniki roślin są całkowicie bezpieczne jest bardzo powszechne wśród konsumentów. Zwolennicy takiego poglądu podpierają się argumentem wieloletniego bezpiecznego ich spożywania lub stosowania w lecznictwie ludowym. Znaczenie żywieniowe różnych naturalnie występujących składników ulega przewartościowaniu: dziś nieszkodliwe, a nawet działające pozytywnie na zdrowie - jutro szkodliwe, i odwrotnie. Wartość prozdrowotna jest niewątpliwie elementem marketingowym zwiększającym zysk i wartość sprzedaży. Przy stosowaniu substancji pochodzenia roślinnego jako dodatków do żywności należy mieć jednak na uwadze różne zagrożenia, wynikające z wielkości spożycia, interakcji z innymi składnikami lub lekami itp. Często zapomina się o ograniczeniach prawnych związanych z nową żywnością, wprowadzonych dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności.
EN
Belief that natural ingredients are completely safe to eat is very common among consumers. Supporters of this view use the argument of the long and secure their consumption or use in folk medicine. Views on the harmfulness of the various natural components are always changing, now harmless, and even acting positively on health - tomorrow harmful, and vice versa. The value of pro-health is clearly part of a marketing boost profit and sales. Use of additives of vegetable origin should be borne in mind, however, various threats posed by the volume of consumption, interaction with other ingredients or drugs, etc. It is often forgotten by legal restrictions related to novel foods, and introduced to ensure food safety.
Rocznik
Strony
2--7
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor
 • Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Ashar B.H., Rice T.N., Sisson S.D. Medical residents' knowledge of dietary supplements. South Med J. 2008, 101, 996-1000.
 • 2. Balcerek M. Prekursory karbaminianu etylu w napojach alkoholowych. Przem. Ferm. Owoc. Warz., 2006, 5, 23-25.
 • 3. Bundesinstitut für Risikobewertung) BfR Expert Opinion No. 013/2006, 1 December 2005. Indication of the possible formation of benzene from benzoic acid in foods (http://www.bfr.bund.de/cd/738).
 • 4. Compendium of botanicals that have been reported to contain toxic, addictive, psychotropic or other substances of concern on request of EFSA. EFSA Journal 2009; 7(9):281. [100 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2009.281. Available online: www.efsa.europa.eu.
 • 5. Czapski J. Czy nowe znaczy bezpieczne? Przem. Spoż., 2006, 60 (4), 12-15.
 • 6. EFSA Scientific Committee; Guidance on safety assessment of botanicals and botanical preparations intended for use as ingredients in food supplements, on request of EFSA. EFSA Journal 2009; 7(9):1249. [19 pp.]. doi:10.2093/j.efsa.2009.1249. Available online: www.efsa.europa.eu.
 • 7. EFSA Scientific Cooperation (ESCO) Working Group on Botanicals and Botanical Preparations; Advice on the EFSA guidance document for the safety assessment of botanicals and botanical preparations intended for use as food supplements, based on real case studies on request of EFSA. EFSA Journal 2009; 7(9):280. [104 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2009.280. Available online: www.efsa.europa.eu.
 • 8. Hamlet C.G., Ethyl Carbamate (Urethane). W: Process-Induced Food Toxicants. Occurrence, Formation, Mitigation, and Health Risks. Red: Stadler R.H.,. Lineback D.A. A John Wiley & Sons, Inc., Publication.2009, s.285.
 • 9. http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/authorisations_en.htm
 • 10. Reissig C.J., Strain E.C., Griffiths R.R. Drug Alcohol Depend. 2009, Jan 1, 99(1-3), 1-1. Snitz B.E., O'Mears, Carlson A.M. i in. Ginko biloba for preventing cognitive decline in older adults - a randomized trial. J Amer. Med. Association, 2009, 302, 24,26663-2670.
 • 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1332/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie enzymów spożywczych, zmieniające dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97.
 • 12. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności.
 • 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE.
 • 14. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.
 • 15. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 258/97 z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczącego nowej żywności i nowych składników żywności.
 • 16. Saito Y.A., Rey E., Almazar-Elder A.E., Harmsen W.S., Zinsmeister A.R., Locke G.R., Talley N.J. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of St John's wort for treating irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol., 2010, 105(1):170-177.
 • 17. Snitz B.E., O'Mears, Carlson A.M. i in. Ginko biloba for preventing cognitive decline in older adults - a randomized trial. J Amer. Med. Association, 2009, 302, 24,26663-2670.
 • 18. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dz.U. 2009 nr 63 poz. 520.
 • 19. Weber J.V., Sharypov V.I. Ethyl carbamate in foods and beverages: a review. Environ. Chem. Letters, 2009, 7, 3, 237-243.
 • 20. Diplock, A.T., Aggett, P.J., Ashwell, M., Bornet, F., Fern, E.B., Roberfroid, M.B. (1999), "Scientific concepts of functional foods in Europe: consensus document", British Journal of Nutrition, 1999, 81, S1-S27.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-LOD1-0022-0010
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.