PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Metody oceny jakości tłuszczów stosowanych do smażenia

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Methods of quality evaluation of fats used for frying
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule usystematyzowano i uaktualniono informacje na temat metod oceny jakości tłuszczów stosowanych do smażenia. Uwzględniono metody laboratoryjne opierające się na zmianach fizycznych i chemicznych, a także szybkie testy będące ich uzupełnieniem. Na koniec w tabeli zebrano zalecenia i regulacje prawne w wybranych krajach dla tłuszczów używanych do smażenia.
EN
The aim of this work was to systematize and update knowledge of methods of quality evaluation of fats use for frying. Laboratory methods based on physical as well as chemical changes of fats, and rapid tests being their completion were considered. At the end of the paper guidelines and regulations in different countries on fat use for frying were tabulated.
Rocznik
Strony
34--36
Opis fizyczny
Bibliogr. 52 poz.
Twórcy
autor
autor
 • Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych, Wydział Nauk o Żywności, SGGW, Warszawa
Bibliografia
 • [1] Abdulkarim S.M., Long K., Lai O.M., Muhammad S.K.S., Ghazali H.M. 2007, "Frying quality and stability of high-oleic Moringa oleifera seed oil in comparison with other vegetable oils", Food Chemistry 105, 1382-1389.
 • [2] Bastida S., Sánchez-Muniz F.J., Trigueros G. 2003, "Aplicación de un test colorimétrico al estudio del rendimiento y vida útil en fritura de alimentos precocinados y frescos de aceite de oliva, aceite de girasol y su mezcla", Grasas y Aceites, 54.1, 32-40.
 • [3] Benedito J., García-Pérez J.V., Carmen Dobarganes M., Mulet A. 2007, "Rapid evaluation of frying oil degradation using ultrasonic technology", Food Research International 40, 406-414.
 • [4] Bheemreddy R.M., Chinnan M.S., Pannu K.S., Reynolds A.E. 2002, "Active Treatment of Frying Oil for Enhanced Fry-life", Journal of Food Science, 67.4, 1478-1484.
 • [5] Blumenthal M.M. 1991, "A new look at the chemistry and physics of deep-fat frying", Food Technology 2, 68-71, 94.
 • [6] Carey A. A., Hayzen A. J. 2001, "The Dielectric Constant and Oil Analysis", Practicing Oil Analysis Magazine 9. http://www.practicingoilanalysis.com/article_detail.asp?articleid=226&relatedbookgroup=OilAnalysis
 • [7] Che Man Y.B., Liu J.L., Abdul Rahman R., Jamilah B. 1999, "Shelf-life of fried potato chips using RBD palm olein, soybean oil and their blends", Journal of Food Lipids 6, 287-298.
 • [8] Che Man Y.B., Liu J.L., Jamilah B., Abdul Rahman R. 1999, "Quality changes of refined-bleached-deodorized (RBD) palm olein, soybean oil and their blends during deep-fat frying", Journal of Food Lipids 6, 181 -193.
 • [9] Che Man Y.B., Wan Hussin W.R. 1998, "Comparison of the frying performance of refined, bleached and deodorized palm olein and coconut oil", Journal of Food Lipids 5, 197-210.
 • [10] Choe E., Min D.B. 2007, "Chemistry of Deep-Fat Frying Oils", Journal of Food Science, 72.5, 77-86.
 • [11] Daniel D.R., Thompson L.D., Shriver B.J., Wu Ch., Hoover L.C. 2005, "Nonhydrogenated Cottonseed Oil Can Be Used as a Deep Fat Frying Medium to Reduce Trans-Fatty Acid Content in French Fries", J Am Diet Assoc.105, 1927-1932.
 • [12] El-Sayed F.E., Allam S.S.M. 2003, "Thermoxidative and hydrolytic changes in oils used for frying of frozen prefried foods", Journal of Food Lipids 10, 285-300.
 • [13] Farhoosh R., Moosavi S.M.R. 2007, "Rancimat test for the assessment of used frying oils quality", Journal of Food Lipids 14, 263-271.
 • [14] Firestone D. 2004, "Regulatory Requirements for the Frying Industry" [w]: Gupta M.K, Warner K., White P.J. (red.) "Frying Technology and Practice" AOCS Press, Champaing, Illinois.
 • [15] Firestone D. 2007, "Regulation of frying fat and oil" [w]: Erickson M.D. (red.), "Deep Frying: Chemistry, Nutrition, and Practical Applications", 2nd ed. AOCS Press, Urbana, Illinois.
 • [16] Gordon V. C., "Micro-Analytical Membrane Technology to Evaluate Infant Formula Quality and Monitor Shelf Life of Infant Formulas" http://www.mpbio.com/includes/technical/90.32IFT2001InfantFormula.pdf
 • [17] Hazuka Z. 2003 "Oznaczenie monomerów cyklicznych nienasyconych kwasów tłuszczowych w tłuszczach posmażalniczych", Bromat. Chem. Toksykol. sup., 405-410.
 • [18] Hein M., Henning H., Isengard H-D. 1998, "Determination of total polar parts with new methods for the quality survey of frying fats and oils", Talanta 47, 447-454.
 • [19] Hoffmann M. 2004, " Czynniki wpływające na stabilność tłuszczów smażalniczych Frytura pod kontrolą (IV)", Przegląd Gastronomiczny 12, 11-12.
 • [20] Innawong B., Mallikarjunan P., Irudayaraj J., Marcy J.E. 2004, "The determination of frying oil quality using Fourier transform infrared attenuated total reflectance, Lebensm.-Wiss.u.-Technol. 37, 23-28.
 • [21] Innawong B., Mallikarjunan P., Marcy J.E. 2004, "The determination of frying oil quality using a chemosensory system", Lebensm.-Wiss.u.-Technol. 37, 35-41.
 • [22] Inoue C., Hagura Y., Ishikawa M., Suzuki K. 2002, "The Dielectric Property of Soybean Oil in Deep-Fat Frying and the Effect of Frequency", Journal of Food Science, 67.3, 1126-1129.
 • [23] Janitz W. 1996, "Smażenie (I) i (II)", Przegląd Gastronomiczny 5, 3-5.
 • [24] Khatoon S., Krishna A.G.G. 1998, "Assessment of oxidation in heated safflower oil by physical, chemical and spectroscopic methods", Journal of Food Lipids 5, 247-267.
 • [25] Kita A., Lisińska G., Gołubowska G. 2007 "The effects of oils and frying temperatures on the texture and fat content of potato crisps", Food Chemistry 102, 1-5.
 • [26] Korczak J., Kmiecik D., 2004. Metody oceny stabilności olejów, Materiały z seminarium "Postęp w analityce lipidów żywności", Poznań , 20.05.2004.
 • [27] Ledóchowska E., Hazuka Z. 2006, "Przemiany termooksydatywne wybranych olejów oliwkowych i oleju rzepakowego zachodzące w czasie ogrzewania i smażenia", Tłuszcze Jadalne, 41.3-4, 193-204.
 • [28] Mackay S. 2000, "Types of Fat used in Deep-Fat Frying - A policy statement and background paper", An evidence-based nutrition statement from the National Heart Foundation of New Zealand's Food and Nutrition Working Group.
 • [29] Manral M., Pandey M.C., Jayathilakan K., Radhakrishna K., Bawa A.S. 2008, "Effect of fish (Catla catla) frying on the quality characteristics of sunflower oil", Food Chemistry 106, 634-639.
 • [30] Marmesat S., Rodrigues E., Velasco J., Dobarganes C. 2007, "Quality of used frying fats and oils: comparison of rapid tests based on chemical and physical oil properties", International Journal of Food Science and Technology, 42, 601-608.
 • [31] Nasirullah 2001, "Development of deep frying edible vegetable oils", Journal of Food Lipids 8, 295-304.
 • [32] Navas J.A., Tres A., Bou R., Codony R., Guardiola F. 1997 "Optimization of analytical methods for the assessment of the quality of fats and oils used in continuous deep fat frying", Grasas y Aceites, 58 (2), 148-153.
 • [33] Normand L., Eskin N.A.M., Przybylski R. 2000, "A research note evaluation of the Veri-Fry Pro FFA-75 quick test for measuring free fatty acids in deep-frying oils", Journal of Food Lipids 7, 63-69.
 • [34] Normand L., Eskin N.A.M., Przybylski R. 2003, "Comparison of the frying stability of regular and low-linolenic acid soybean oils", Journal of Food Lipids 10, 81-90.
 • [35] Orthoefer F.T., Cooper D.S. 2007, "Evaluation of used frying oil" [w]: Erickson M.D. (red.), "Deep Frying: Chemistry, Nutrition, and Practical applications" 2nd ed. AOCS Press, Urbana, Illinois.
 • [36] Osawa C.C., Guaraldo Goncalvesa, Ragazzi S. 2007, "Correlation between free fatty acids of vegetable oils evaluated by rapid tests and by the official method", Journal of Food Composition and Analysis 20, 523-528.
 • [37] Osawa C. C., Guaraldo Goncalves L. A., Ragazzi S. 2007, "The Use of Fast Methodologies (Kits) in Evaluating Deep-Frying Oils", J Am Oil Chem Soc, 84, 893-897.
 • [38] Placke K. D., Kleeberg K. K., Fritsche J., "Analyses of the oxidative stability of deep-frying oils" http://www.cdr-mediared.it/docs/Poster_lipid_oxidation_EuroFedLipid_2008_final_2.pdf
 • [39] PN-EN ISO 16931:2003 "Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie zawartości spolimeryzowanych triacylogliceroli metodą wysokosprawnej chromatografii sitowej (HPSEC)".
 • [40] PN-EN ISO 660:2005 "Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości".
 • [41] PN-EN ISO 8420:2004 "Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie zawartości związków polarnych".
 • [42] Salas Vázquez D.I. 2006, "Peligros a controlar en la fritura de alimentos", http://www.consumaseguridad.com/investigacion/2006/08/16/24579.php
 • [43] Shahidi F., Wanasundara P.K.J.P.D., Wanasundara U.N. 1997, "Changes in edible fats and oils during processing", Journal of Food Lipids 4, 199-231.
 • [44] Smith S.A., King R.E., Min D.B. 2007, "Oxidative and thermal stabilities of genetically modified high oleic sunflower oil", Food Chemistry 102, 1208-1213.
 • [45] Stier R. F. 2004, "Tests to monitor quality of deep-frying fats and oils" Eur. J. Lipid Sci. Technol. 106, 766-771.
 • [46] Sulieman Abd El-Rahman M., El-Makhzangy A., Ramadan M. F. 2006, "Antiradical performance and physicochemical characteristics of vegetable oils upon frying of French fries: a preliminary comparative study", Journal of Food Lipids 13, 259-276.
 • [47] Tompkins C., Perkins E.G. 1996, "The evaluation of frying oils with the p-anisidine value", JAOCS, vol.76, no.8, 945-947.
 • [48] Tompkins C., Perkins E.G. 2000, "Frying Performance of Low-Linolenic Acid Soybean Oil", JAOCS, 77.3, 223-229.
 • [49] Tsaknis J., Stavros L. 2002, "Stability During Frying of Moringa oleifera Seed Oil Variety "Periyakulam 1", Journal of food composition and analysis, 15, 79-101.
 • [50] Valdés A.F., Garcia A.B. 2006, "A study of the evolution of the physicochemical and structural characteristics of olive and sunflower oils after heating at frying temperatures", Food Chemistry 98, 214-219.
 • [51] White P.J. 1991, "Methods for measuring changes in deep-fat frying oils", Food Technology, 75-80.
 • [52] Xin-Qing X. 2000, "A New Spectrophotometric Method for the Rapid Assessment of Deep Frying Oil Quality", JAOCS, 77.10, 1083-1086.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-LOD1-0019-0051
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.