Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM6-0001-0028

Czasopismo

Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie

Tytuł artykułu

Selected aspects of ensuring supply chain safety in seaports

Autorzy Pleszko, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wybrane aspekty zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw w portach morskich
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The article presents selected regulations and requirements responding to the needs of the market in the scope of managing safety in the logistic chain with particular consideration of marine transport and seaports. Based on conducted qualitative research by the method of deepened interview, there has been described the only, so far, case of using and implementing the certificated standard of ensuring safety in the global supply management chain according to ISO 28000. It was found that the quantification of risk is a process extremely difficult, since it relates to future events, the estimation is carried out in a situation of limited access to certain information, and is associated with subjective opinion and use the experience and knowledge of the evaluator.
PL W artykule przedstawiono wybrane przepisy i wymagania będące odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu logistycznym ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego i portów morskich. Opierając się na przeprowadzonych badaniach jakościowych metodą wywiadu pogłębionego, opisano jedyny jak dotąd na świecie przypadek wykorzystania i wdrożenia potwierdzonego certyfikatem standardu zapewnienia bezpieczeństwa w globalnym łańcuchu dostaw wg ISO 28000. Stwierdzono, że kwantyfikacja ryzyka jest procesem wyjątkowo trudnym, gdyż dotyczy przyszłych wydarzeń, których oszacowanie prowadzone jest w sytuacji ograniczonego dostępu do pewnych informacji i wiąże się z subiektywną opinią i wykorzystaniem doświadczeń i wiedzy oceniającego.
Słowa kluczowe
PL łańcuch transportowy   port morski   bezpieczeństwo dostaw   szacowanie ryzyka   identyfikacja zagrożeń  
EN transport chain   seaport   security of supply   risk assessment   hazard identification  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Czasopismo Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
Rocznik 2009
Tom nr 19 (91)
Strony 87--91
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Pleszko, J.
Bibliografia
1. CZERMAŃSKI E.: Porty morskie jako ogniwa intermodalnych łańcuchów transportowych w procesie globalizacji. Wpływ portów morskich na funkcjonowanie i rozwój otoczenia. KREOS, Szczecin 2005.
2. KUŹMA L.: Ekonomika portów morskich i polityka portowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
3. CBP – Security America’s Borders: Fact Sheet: C-TPAT Customs-Trade Partnership Against Terrorism agreement. Geneva 2006.
4. ISO/PAS 17712:2006 Freight containers – Mechanical seals. International Organization for Standardization, Geneva 2006
5. ISO 28000:2007: Specification for security management systems for the supply chain. International Organization for Standardization, Geneva 2007.
6. ISO 28001:2007, Security management systems for the supply chain – Best practices foe implementing supply chain security, assessments and plans. International Organization for Standardization, Geneva 2007.
7. PLESZKO J.: Safety management systems in the marine supply chain. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 2A, Olsztyn 2009.
8. Internal materials of DP World. Dubai 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM6-0001-0028
Identyfikatory