PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Obiektywna ocena subiektywnie odczuwanej uciążliwości zapachowej na przykładzie produkcji oleju rzepakowego

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
An objective assessment of the subjectively perceptible odour annoyance based on the example of the rape oil production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono sposób obiektywnych i ilościowych ocen zapachowej uciążliwości istniejącego zakładu przemysłowego oraz metodę ilościowego prognozowania uciążliwości nowych zakładów tego samego rodzaju. Wykonano - zgodnie z PN-EN 13725 - olfaktometryczne pomiary emisji z dominujących emitorów Zakładu Olejów Roślinnych KOMAGRA S.A. w Tychach i symulacje dyspersji odorantów w otoczeniu zakładu. Obliczono, że wskaźnik emisji zapachowej, odniesiony do tony przetwarzanego rzepaku, wynosi około 1,8x108 ouE/Mg. Wskaźnik wykorzystano przeprowadzając symulacje dotyczące województwa zachodniopomorskiego. Określono minimalne odległości analogicznych nowych zakładów (o różnej wielkości produkcji) od osiedli mieszkaniowych. Zaproponowana procedura może być wykorzystywana przy ustalaniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację różnych przedsięwzięć, które wiążą się z ryzykiem pogorszenia zapachowej jakości powietrza na terenach zamieszkałych.
EN
An objective and quantitative assessment of the odour annoyance of an operating industrial company as well as a quantitative forecasting method for odour annoyance of new companies of similar type are presented. An olfactometric measurement of emission in accordance with the norm PN-EN 13725 has been made for the dominating emissions of KOMAGRA Vegetable Oil Company Limited in Tychy together with a simulation of the odour dispersion in the vicinity of the company. It was calculated that the fragrance emission index corresponding to one tone of processed rape amounted up to ca. 1,8*108 ouE/Mg. The index was used for making simulations concerning the West Pomeranian Province. The minimal distance between similar new industrial companies (of a different production scale) and the housing estates was determined. The proposed procedure may find application for determining the environmental conditionings necessary to obtain a permit for the realisation of different investments which may affect the odour quality of air in inhabited areas.
Twórcy
autor
autor
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (do 31 grudnia 2008 - Politechnika Szczecińska) Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza 71-065 SZCZECIN, Aleja Piastów42, Malgorzata.Bojarska@zut.edu.pl
Bibliografia
  • [1] Kośmider J.: Projektowane standardy zapachowej jakości powietrza i możliwości oceny skutków wprowadzenia regulacji. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 3, 77-82, 2005
  • [2] Krajewska B., Kośmider J.: Standardy zapachowej jakości powietrza. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 6, 181-191, 2005
  • [3] PN-EN 13725:2007: Jakość powietrza. Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej
  • [4] Kośmider J., Krajewska B.: Normalizacja olfaktometrii dynamicznej. Podstawowe pojęcia i jednostki miar. Normalizacja 1, 15- 22,2005
  • [5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, Dz. Ust. 2003 nr l poz.l2, załącznik nr 4
  • [6] Decyzja Prezydenta Miasta Tychy Nr 12/2006 z dnia 15 marca 2006 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Komagra-Tłocznia olejów roślinnych w Tychach ul. Przemysłowa
  • [7] Pismo do Rady Miasta Tychy (DUR.00575/08) z dnia 11 luty 2008r. z załącznikami: - Chronologiczny tok postępowania dla Zakładu Olejów Roślinnych KOMAGRA, Pismo WIOŚ Katowice z dnia 21.01.2008 do Rady Miasta Tychy (http://bip.umtychy . pl/pokaz. php?plik=odpowiedz _ 05 _ 002.pdf&kat=wydzialy _ wystapienia)
  • [8] Protokół Nr 0063/3l/KIMiOŚ/09 z dnia 14 stycznia 2009 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w Tychach
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWM3-0022-0008
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.