Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM1-0009-0003

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

Tytuł artykułu

Modele tarcia w analizie zjawiska uderzenia hydraulicznego

Autorzy Lewandowski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
Słowa kluczowe
PL układy hydrauliczne   układy przepływowe   uderzenie hydrauliczne   przepływ cieczy  
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych PAN
Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
Rocznik 2011
Tom nr 555/1514
Strony 1--223
Opis fizyczny Bibliogr. 94 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Lewandowski, M.
Bibliografia
1. Adamkowski, A.: Pomiary natężenia przepływu w warunkach eksploatacyjnych maszyn wodnych, Miesięcznik Naukowo-Techniczny Pomiary Automatyka Kontrola , czerwiec 2001 , str. 10- 13.
2. Adamkowski, A.: Case Study: Lapino Powerplant Penstock Failure, ASCE Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 127, No.7, Jul.2001, pp.547-555.
3. Adamkowski, A.: Analysis of Transient Flow in Pipes with Expending or Contracting Sections, ASME Journal of Fluid Engineering, July 2003, pp.716-722.
4. Adamkowski, A.: Stany przejściowe w układach wirowych maszyn wodnych, Zeszyty Naukowe IMP PAN w Gdańsku, 534/1493/2004, Gdańsk 2004.
5. Adamkowski A., Lewandowski M.: Unsteady Friction Modelling in Transient Pipe Flow Simulation, Trans. of the Institute of Fluid-Flow Machinery, No. 115,2004, pp. 83-97.
6. Adamkowski, A., Lewandowski, M.: Experimental Examination of Unsteady Friction Models for Transient Pipe Flow Simulation Journal of Fluids Engineering, ASME, 128(6), 135l-1363.
7. Adamkowski, A., Lewandowski, M.: Improvement of the Method for Calculation of Liquid Transient Pipe Flow with Column Separation. Proc. of 10th International Conference on Pressure Surges, 14 - 16 May 2008, Edinburgh, UK, BHRGroup, pp. 83-98
8. Allievi, L.: Teoria Generale del Moto Porturbato dell'Acqua nei Tubi in Pressione (Colpo d'Ariete)" (pierwsze wydanie Annali Della Societa degli ingegneri e degli architetti Italiami. Vol.17, n.5, 1903, pp.285-325.
9. Almeida, A.B., Koelle, E.: Fluid Transients in Pipe Networks, CMP Southampton Boston & Elsevier Applied Science London New York,1992.
10. Axworthy, D.H., Ghidaoui, M., McInnis, D.A.: Extended Thermodynamics Derivation of Energy Dissipation in Unsteady Pipe Flow. Journal of Hydraulic Engineering, American Society of Civil Engineers 126, 2000, pp. 276-287.
11. Bednarczyk, S.: Ruch nieustalony cieczy w przewodach pod ciśnieniem, Archiwum Hydrotechniki, tom XXI, z.4, 1974, str.553-580.
12. Bednarczyk, S.: Rozprzestrzenianie się fal ciśnienia w rurociągach i sztolniach ciśnieniowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej nr 160, Budownictwo Wodne XIV, Gdańsk 1970, str.59-77.
13. Bergant, A., Simpson, A.R., Vitkovsky, J.: Review of Unsteady Friction Models in Transient Pipe Flow, IAHR, 9th International Meeting of the Work Group on the Behaviour of Hydraulic Machinery,7-9 September 1999, Brno, Czech Republic, pp.l-12.
14. Bergant, A., Simpson, A.R., Vitkovsky, J.: Developments in unsteady pipe flowfriction modelling, Journal of Hydraulic Research, Vol. 39, No. 3, 200l, pp.249-257
15. Bilicki, Z.: Non-eqequilibrium Flows in Machine Construction and Exploitation, Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, No. 110, 2002, pp.81-92.
16. Borowicz, T.; Analiza nieustalonego ruchu cieczy metodą elementów skończonych, Archiwum Hydrotechniki, tom XXV, z.4, 1978.
17. Brunone, B, Ferrante, M. On Leak Detection in Single Pipes Using Unsteady Tests.IASTED International Conference on Modelling and Simulation, Philadelphia, PA, May 5-8 1999.
18. Brunone, B., Golia, U.M., Greco, M.: Some Remarks on the Momentum Equations for Fast Transients, International Meeting on Hydraulic Transients with Water Column Separation, 9th Round Table, IAHR, Valencia, Spain, 199l-1, 201-209.
19. Brunone, B., Golia, U.M., Greco, M.: Modelling of Fast Transients by Numerical Methods, International Meeting on Hydraulic Transients with Water Column Separation, 9th Round Table, IAHR, Valencia, Spain, 1991-2, pp.273-280.
20. Bughazem, M.B., Anderson, A.: Problems with Simple Models for Damping in Unsteady Flow. Proc., Int. Conf. on Pressure Surges and Fluid Transients, BHR Group, Harrogate, England, 1996, pp.537 -548.
21. Bughazem, M.B., Anderson, A.: Investigation of Unsteady Fiction Model for Waterhammer and Column Separation, Proceedings of the 8th International Conference on Pressure Surges, The Hague, The Netherlands, BHR Group 2000, pp.483-498.
22. Cartens, M.R., Roller, J.E.: Boundary-Shear Stress in Unsteady Turbulent Pipe Flow, Journal of Hydraulics Division, Proceedings of the American Society of Civil Engineers, February 1959, pp.67-81.
23. Chaudhry, M.H.: Applied Hydraulic Transients, Van Nostrand Reinhold Co.,1979.
24. Chaudlry, M.H., Hussaini, M.Y.: Second-order Accurate Explicitly Finite-Difference Schemes for Water Hammer Analysis, ASME Journal of Fluid Engineering, Vol. 107, 1985, pp.523-529.
25. Covas, D., Ramos, H., Betamio de Almeida, A.: Leak Location in Pipe Systems Using Pressure Surges. Proceedings of the 8th Int. Conf. on Pressure Surges, The Hague, The Netherlands, Mechanical Engineering Publications, 2000.
26. Daily W.L., Hankey W.L., Olive R.W., Jordan J.M.: Resistance Coefficients for Accelerated and Decelerated Flows Through Smooth Tubes and Orifices, Trans. ASME, July 1956, pp.l007-1077.
27. Domachowski, Z., Orlikowski, C., Skiba, J.: Metodą operatorowa Laplace'a analizy uderzeń hydraulicznych, Prace IMP, z.83-84, 1983.
28. Evangelisti, G.: Water-hammer Analysis by the Method of Characteristics, L'Energia Elettrica, No. 10 and 11, 1969, pp.673-692, pp.759-858.
29. Funk, J.E., Wood, D.J., van Vuuren, S.J., LeChevallier, M., Friedman, M.: Pathogen Intrusion into Water Distribution Systems due to Transients.3rd ASME/JSME Joint Fluids Engineering Conference, ASME, 1999.
30. Ghidaoui, M.S., Mansour, S: Efficient Treatment of Vardy-Brown Unsteady Shear in Pipe Transients. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 128(1), January 2002,102-112.
31. Gibson, N.R.: The Gibson Method and Apparatus for Measuring the Flow of Water in Closed Conduits, Power Division of the ASME, 1923, pp.343-392.
32. Godunow, C.K.: Równania fizyki matematycznej, WNT, Warszawa, 1975.
33. Grabarczyk, Cz.. Przepływy cieczy w przewodach. Metody obliczeniowe, Wyd. ENVIROTECH, Poznań 1997, str.367 .
34. Greco, M.: Some Recent Findings on Column Separation during Water Hammer, Excerpta, 5, G.N.I., Edizioni Libreria Progetto, Padova, pp.261-272.
35. Hino, M., Sawamoto, M., and Takasu, S. (1977). Study on the Transition to Turbulence and Frictional Coefficient in an Oscillatory Pipe Flow, Transactions of JSCE, 9,282-284.
36. Holmboe,E.L., Rouleau, W.T.: The Effect of Viscous Shear on Transients in Liquid Lines, Journal of Basic Engineering., Trans. ASME, s. D, Vol. 89, 11, March 1967, pp.174-180.
37. Idelchik, I.E.: Spravoenik po gidravlieeskim soprativlenjam, Gosennergoizdat, Moskva, 1960.
38. Iversen, H.W.: An Analysis of the Hydraulic Ram, ASME Journal of Fluids Engineering, June 1975, pp. 191-196.
39. Jonsson,L.: HydraulicTtransients as a Monitoring Device. Proceedings of the XXVII IAHR Congress, Graz, Austria, IAHR, 1999.
40. Kurokawa, J., Morikawa, M.: Accelerated and Decelerated Flows in a Circular Pipe. Bulletin of JSME, 29 (249), 1986, pp.758-765.
41. Kucińska, B.: Friction Relaxation Model for Fast Transient Flows, Universite Catholique de Louvain, 2004, Doctoral thesis
42. Kudźma, S.: Modelowanie i symulacja przebiegów dynamicznych w układach hydraulicznych z uwzględnieniem niestacjonarnego tarcia cieczy w przewodach zamkniętych, rozprawa doktorska, Politechnika Szczecińska, 2005.
43. Lewandowski, M.: Modele niestacjonarnego tarcia w zagadnieniu ruchu nieustalonego w przewodach zamkniętych. Przegląd literatury, Materiały IV Seminarium Naukowego Środowiskowego Studium Doktorskiego,, Współczesne Technologie i Konwersja Energii'', Gdańsk, 24-25 wrzesień 2001 str. 121-130 (nr arch. IMP PAN 2782/02).
44. Lewandowski, M.: Modele niestacjonarnego tarcia w zagadnieniu ruchu nieustalonego w przewodach zamkniętych. Opracowanie schematów numerycznych obliczania przepływu nieustalonego w, przewodach zamkniętych, Materiały V Seminarium Naukowego Środowiskowego Studium Doktorskiego ,,Współczesne Technologie i Konwersja Energii'', Gdańsk, 16-18 września 2002, str. 107-l16.
45. Lewandowski, M., Adamkowski, A., Janicki,W.: Experimental Verification and Evaluation of Chosen Friction Models Used in Water Hammer Analysis, Materiały XVIII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Jastrzębia Góra, 21-25 września 2008.
46. Liou, J.C.P., Tian, J.: Leak Detection-Transient Flow Simulation Approach. J. Energy Resour. Technol., 117, 1995, pp.243-248.
47. Marcinkiewicz, J., Adamowski, A., Lewandowski, M.: Experimental Evaluation of Ability of Relap5 and Drako® to Calculate Water Hammer with Phase Changes, Proc. of 15th International Conference on Nuclear Engineering ICONE I 5 April 22-26th 2007, Nagoya, Japan, ICONEl5-10326.
48. Marcinkiewicz, J., Adamowski, A., Lewandowski, M.: Experimental Evaluation of Ability of Relap5, Drako®, Flowmaster2™ and Program Using Unsteady Wall Friction Model to Calculate Water Hammer Loadings on Pipelines, Nuclear Engineering and Design 238(2008), pp.2084-2093.
49. Mitosek, M.: Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
50. Moody, F.J.: A Survey of Fluid Transient Studies-1991, ASME Journal of Pressure Vessel Technology, Vol. l13, May 199I, pp.147-156.
51. Nackab, J.: Calcul direct, sans iteration, de la parte de charge en conduite par la formule de Colebrook, La Houille Blanche, No.1, 1988.
52. Nałęcz, J.T.: Water Hammer Pressure in Thick-Walled Conduits, Trans. of the Fluid-Flow Machinery, No.110, Gdańsk 2002, pp.93-101.
53. Ohmi, M., Kyomen, S., Usui,T.: Numerical Analysis of Transient Turbulent Flow in Liquid Lines, Bulletin JSME 28 (1985), pp.799-806.
54. Olajossy A.: Przepływy niestacjonarne płynów ściśliwych występujące w niektórych zagadnieniach górniczych, Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej, z.102, Kraków 1978, str. l-95.
55. Osiński, Z.: Teoria drgań, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa 1978.
56. Parmakian, J.: Water-Hammer Analysis, Dover Publications Inc., New York, 1963.
57. Pietkiewicz,n P.: Propagacja ciśnieniowej fali uderzeniowej w wielowarstwowych przewodach hydraulicznych, rozprawa doktorska, IMP PAN, Gdańsk 2001.
58. Prosnak, W.J.: Mechanika płynów, PWN Warszawa, 1970.
59. Prosnak, W.J.: Równania klasycznej mechaniki płynów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
60. Puzyrewski, R. :Podstawy mechaniki płynów, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej' l977 .
61. Safwat, H.H., and Van Den Polder, J.: Experimental and Analytic Data Correlation Study of Water Column Separation, ASME Journal of Fluid Engineering, 4(1), 1973, pp.91 -97 .
62. Schohl, G.A.: Improved Approximate Method for Simulating Frequency-Dependent Friction in Transient Laminar Flow, Journal of Fluids Engineering, Trans. of the ASME, Vol. 15, 1993, pp.420-424.
63. Shuy, E.B.: Wall Shear Stress in Accelerating and Decelerating Turbulent Pipe Flows, Journal Hydraulic Research, Vol.34, no.2,1996, pp. 173-183.
64. Shuy, E.B., Apelt, C.J., Phil, D.: Friction Effects in Unsteady Pipe Flow, 4th International Conference on Pressure Surges, University of Bath England, September 21-23, 1983, pp. 147-164.
65. Shuy, E.B., Apelt, C.J.: Experimental Studies of Unsteady Shear Stress in Turbulent Flow in Smooth Round Pipes. Conf. on Hydraulics in Civil Engineering, Melbourne, Australia, 1987, pp.137-141.
66. Silva-Araya, W.F., Chaudhry, M.H.: Computation of Energy Dissipation in Transient Flow, Journal of the Hydraulics Engineering, ASCE, Feb.1997, pp.108-115
67. Silva-Araya, W.F., Chaudhry, M.H.: Unsteady Friction in Rough Pipes, Journal of the Hydraulics Engineering, ASCE, Jul. 2001, vol.127, No.7, pp.607-618.
68. Stępniewski M.: Pompy. WNT, Wyd. 2, Warszawa 1985.
69. Streeter, V.L., Lai, Ch.: Water-Hammer Analysis Including Fluid Friction, Journal of the Hydraulics Division, ASCE, 1962, HY3, pp.79-112.
70. Streeter, V.L., Wylie, E.B.: Hydraulic Transients, Mc Graw-Hill Book Co., New York 1967.
71. Streeter, V.L.: Unsteady Flow Calculations by Numerical Methods, ASME Journal of Basic Engineering, June, 1972, pp.457-466.
72. Suzuki K: A New Hydraulic Pressure Intensifier Using Oil Hammer, ASME Journal of Fluids Engineering, Vol. 112, March 1990, pp. 56-60.
73. Suzuki, K., Taketomi, T., Sato, S.: Improving Zielke's Method of Simulating Frequency-Dependent Friction in Laminar Liquid Pipe Flow, Journal of Fluids Engineering, Trans. of the ASME, Vol. 113,1991, pp.569-573.
74. Szumowski A.P.: Badania procesów falowych w uderzeniu hydraulicznym, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Mechanika 61, Warszawa, 1980, str. l-130.
75. Szymkiewicz,k.: Analiza uderzenia hydraulicznego w rozgałęzionej sieci rurociągów, Archiwum Hydrotechniki, tom XXII, z. l, 1975.
76. Trikha, A.K.: An Efficient Method for Simulating Frequency – Dependent Friction in Transient Liquid Flow, Journal of Fluids Eng., Trans. ASME, March 1975, pp.97-105.
77. Yardy, A.E., Hwang, K.L.: A Characteristics Model of Transient Friction in Pipes, Journal of Hydraulic Research, Vol.29, No. 5, 1991, pp. 669-684.
78. Vardy, A.E., Hwang, K.L., Brown, J.M.B.,: A Weighting Function Model of Transient Turbulent Pipe Friction, Journal of Hydraulic Research, Vol.31, No.4, 1993, 533-548.
79. Vardy, A.E., Brown, J.M.B.: Transient, Turbulent, Smooth Pipe Friction, Journal Hydraulic Research, vo1.33, 1995, pp.435-456.
80. Vardy, A. E., Brown, J.M.B.: On Turbulent, Unsteady, Smooth-Pipe Friction, Proc. of 7th International Conference on Pressure Surges, Harrogate UK, BHRA, Fluid Eng., 16-18 April 1996, pp.289-311.
81. Vardy, A. E., Brown, J.M.B.: Transient Turbulent Friction in Smooth Pipe Flows, Journal of Sound and Vibration, 259(5), 2003, pp. 1011-1036.
82. Vitkovsky, J., Lambert, M. Simpson, A., Bergant, A.: Advances in Unsteady Friction Modeling in Transient Pipe Flow, Proceedings of the 8th International Conference on Pressure Surges, The Hague, The Netherlands, BHR Group 2000, pp.471 -482.
83. Vitkovsky, J., Stephens, M., Bergant, A., Lambert, M. Simpson, A.: Efficient and Accurate Calculation of Zielke and Vardy-Brown Unsteady Friction in Pipe Transients, Proceedings of the 9th International Conference on Pressure Surges, BHR Group, Chester, UK, 24-26 March 2004.
84. Wichowski, R.: Uderzenie hydrauliczne w dalekosiężnych rurociągach naftowych, Archiwum Hydrotechniki, tom XXIII, z.4, 1976, str. 587-602.
85. Wood, D.J., Funk, J.E.: A Boundary-Layer Theory for Transients Viscous Losses in Turbulent Flow, Journal of Basics Engineering, ASME, December 1970, pp.865-873.
86. Wylie, E.B.: Fundamental Equations of Waterhammer, ASCE Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 110, No.4, April l984, pp.539-542.
87. Wylie, E.B., Streeter, L.V.: Fluid Transients, Mc Graw-Hill Inc. 1978.
88. Wylie, E.B., Streeter, L.V.: Fluid Transients in Systems, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1993.
89. Zarzycki, Z; Opory niestacjonarnego ruchu cieczy w przewodach zamkniętych, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, 5l6, Szczecin 1994.
90. Zarzycki, Z.: Hydraulic Resistance of Unsteady Turbulent Liquid Flow in Pipelines, Proc., 3rd Int. Conf. on Water Pipeline Systems, The Hague, the Netherlands, BHR Group 1997, pp. 163-178.
91. Zarzycki, Z.: On Weighing Function for Wall Shear Stress during Unsteady Turbulent Pipe Flow, Proceedings of the 8th International Conference on Pressure Surges, The Hague, The Netherlands, BHR Group 2000, pp.529-543.
92. Zarzycki, Z., Kudźma, S.: Simulations of Transient Turbulent Flow in Liquid Lines Using Time - Dependent Frictional Losses, Proceedings of the 9th International Conference on Pressure Surges, BHR Group, Chester, UK, 24-26 March 2004, pp.439-455.
93. Zarzycki, Z., Kudźma, S.: Computation of Transient Turbulent Flow of Liquid in Pipe Using Unsteady Friction Formula. Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, vol. 116, 2005, pp.27-42.
94. Zielke,W.: Frequency-Dependent Friction in Transient Pipe Flow, Journal of Basics Engineering, ASME, Vol. 90, No. 1, 1968, pp. 109-l15.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM1-0009-0003
Identyfikatory