PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Possibilities of using Terra Aster satellite image for drawing up maps of soil fertility of fallow farmlands

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Możliwości wykorzystania obrazów satelitarnych Terra Aster do opracowania map żyzności gleb nieużytków porolnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Remote sensing data is applied in soil cartography to setting soil boundaries. It most often concerns bare soil surfaces, but it is also possible to determine spatial variation of the soil through the analysis the vegetation variability. It relates particularly to areas covered with natural vegetation. The area of fallow farmlands in Poland covers c.a. 1 million hectares. The goal of the study was to use the quantitative relationship between the TEB resources in the soil within the fallow farmlands and the spectral refl ectance from their surface as registered by satellite images (Terra Aster) to draw maps of the soil fertility. On the basis of this relationship the resources of TEB were estimated and maps showing soil fertility in three categories were prepared. These maps were then compared with soil-agricultural maps pointing at resemblances and differences of the three fertility classes’ boundaries and complexes of agricultural usefulness of the soil, taking the kind of the soil into consideration.
PL
Materiały teledetekcyjne stosuje się w kartografi i gleboznawczej do wyznaczania zasięgu konturów glebowych. Najczęściej dotyczy to powierzchni glebowych nie pokrytych roślinnością, ale możliwe jest również określenie przestrzennego zróżnicowania gleb poprzez analizę zmienności roślinności, która na nich się znajduje. Dotyczy to szczególnie powierzchni pokrytych roślinnością naturalną. Do takich powierzchni można zaliczyć nieużytki porolne, których areał w Polsce wynosił około 1 mln ha. W pracy zaprezentowano wykorzystanie zależności ilościowej między wielkością zasobów sumy zasad (TEB) gleb pod nieużytkami porolnymi a odbiciem spektralnym od ich powierzchni zarejestrowanym na obrazie satelitarnym do tworzenia map żyzności gleb. Na podstawie wspomnianej zależności oszacowano zasoby TEB w obrębie badanych nieużytków. Następnie wykonano mapy przedstawiające żyzność gleb w trzech kategoriach. Mapy żyzności porównano z mapami glebowo-rolniczymi wskazując na podobieństwa i różnice zasięgów klas żyzności i kompleksów rolniczej przydatności gleb uwzględniając gatunek gleby.
Rocznik
Tom
Strony
45--53
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Institute of Physical Geography and Environmental Planning, Department of Soil Sciences and Remote Sensing of Soils, Adam Mickiewicz University in Poznań
 • Institute of Physical Geography and Environmental Planning, Department of Soil Sciences and Remote Sensing of Soils, Adam Mickiewicz University in Poznań
 • Institute of Physical Geography and Environmental Planning, Department of Soil Sciences and Remote Sensing of Soils, Adam Mickiewicz University in Poznań
Bibliografia
 • 1. Almeida T.I.R., De Suoza Filho C.R., Rossetto R., 2004. Principal component analysis applied to featureoriented band ratios of hyperspectral data: a tool for vegetation studies. International Journal of Remote Sensing, 25:5005-5023.
 • 2. Barnes E.M., Moran M.S., Pinter, Jr. P.J., Clarke T.R., 1996. Multispectral remote sensing and site-specific agriculture: examples of current technology and future possibilities, Proceedings of the 3rd International Conference on Precision Agriculture. June 23-26, 1996, Minneapolis, Minnesota. ASA, 677 S. Segoe Rd., Madison, WI 53771, USA, s. 843-854.
 • 3. Ben-Dor E., 2002. Quantitative remote sensing of soil properties. Advances in Agronomy, 75:174-243.
 • 4. Borowiec J., 1985. Przydatność materiałów klasyfikacyjnych i kartografi cznych do celów naukowych i praktyki rolniczej. Roczniki Gleboznawcze, Warszawa, 36(1): 89-93.
 • 5. Buol S.W., Southard R.J., Graham R.C., McDaniel P.A., 2003. Soil Genesis and Classifi cation. Iowa State Press, Ames, s. 494.
 • 6. Cierniewski J., Królewicz S., 1997. Weryfi kacja treści mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 na podstawie kolorowych zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych SPOT i Landsat na przykładzie gminy Tarnowo Podgórne. XXIV Ogólnopolska Konferencja Kartografi czna “Kartografi a w ochronie środowiska przyrodniczego i zagospodarowaniu przestrzennym”, Poznań 13-15.11.1997, s. 34-42.
 • 7. Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J.R., 1999. Interpretacja zdjęć lotniczych - interpretacja zdjęć lotniczych do celów gleboznawczych. Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 459.
 • 8. Hazelton P., and Murphy B., 2007. Interpreting soil test results: what do all the numbers mean? CSIRO Publishing, s. 160.
 • 9. Kaźmierowski C., 2001. Szczegółowa kartografi a zerodowanych gleb płowych w mikrozlewni rolniczej na Pojezierzu Poznańskim. Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie, Agricultura 87: 87-97.
 • 10. Korolyuk T.V. i Shcherbenko H.V., 1994. Compiling soil maps on the basis of remotely-sensed data digital processing: soil interpretation. International Journal of Remote Sensing, 15(7):1379-1400.
 • 11. Kuźnicki F., Białousz S., Skłodowski P., 1979. Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografi i i ochrony gleb, PWN, Warszawa, s. 256-267.
 • 12. Peña-Barragán J.M., Jurado-Expósito M., López-Granados F., Atenciano S., Sanchez-de la Orden M., Garcia- Ferrer A., Garcia-Torres L., 2004. Assessing land-use in olive groves from aerial photographs. Agriculture, Ecosystems & Environment, 103(1):117-122.
 • 13. Piekarczyk J., 2009. Właściwości spektralne nieużytków porolnych i odłogów na podstawie danych naziemnych, lotniczych i satelitarnych. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. s. 138.
 • 14. Suchecka K., 2010. Baza danych obrazów satelitarnych Aster i Landsat z obszaru Polski. Praca magisterska napisana w Zakładzie Gleboznawstwa i Teledetekcji Gleb UAM w Poznaniu.
 • 15. Vink A.P.A., 1968: Aerial photographs and the soil sciences. [W:] Aerial surveys and integrated studies. Natural Resours Res. s. 234-256.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWM1-0006-0004
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.