Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAN-0020-0006

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Prawno-ekonomiczne determinanty funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w warunkach konkurencji

Autorzy Grad, B. 
Treść / Zawartość http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/index http://www.autobusy-test.com.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Znaczenie gospodarcze i społeczne transportu powoduje konieczność prowadzenia przez państwo odpowiedniej polityki transportowej odnoszącej się do wszystkich szczebli zarządzania działalnością transportową, w tym również pasażerskiego transportu miejskiego poddanego wielu oddziaływaniom regulacyjnym. Funkcjonowaniu lokalnego transportu zbiorowego w procesie transformacji polskiej gospodarki towarzyszą nieustanne zmiany warunkujące w zasadniczy sposób jego konkurencyjność. Uwarunkowania te mają charakter prawny i ekonomiczny. W artykule omówiono między innymi formy organizacyjno-prawne transportu miejskiego oraz uwarunkowania prawne miejskiego transportu zbiorowego w Polsce.
Słowa kluczowe
PL transport miejski   rynek przewozów pasażerskich   zarządzanie transportem  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2004
Tom R. 5, nr 1-2
Strony 51--57
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., wykr.
Twórcy
autor Grad, B.
  • Politechnika Radomska
Bibliografia
[1] K. Wąsowicz, T. Ostrowski: Przedsiębiorczość komunalna. IGKM Kraków 2003, s. 48.
[2] S. Marszałek: Ekonomika, organizacja i zarządzanie w transporcie. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach, Katowice 2001, s. 15.
[3] K. Szałucki: Przedsiębiorstwa transportowe. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 36.
[4] O. Wyszomirski: Komunikacja miejska w gospodarce rynkowej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997, s. 109.
[5] Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990, Nr 16, poz. 95 z późn. zm.)
[6] J. Chudzicki: Ocena zmian oraz uwarunkowania rozwoju komunikacji miejskiej. Transport Miejski nr 7-8/2001, s. 13.
[7] R. Tomanek: System zarządzania transportem miejskim a jakość jego usług. Przegląd Komunikacyjny nr 4/2000, s. 17.
[8] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2003, Nr 149, poz. 1452).
[9] Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997, Nr 9, poz. 43 z późn. zm.).
[10] Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. 2002, Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984, Dz.U. 2003, Nr 2, poz.16).
[11] Zarządzanie komunikacją miejską. Pod red. O. Wyszomirskiego. Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Gdańsk 1999, s. 48.
[12] O. Wyszomirski: Gospodarowanie w komunikacji miejskiej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 180-185.
[13] M. Klamut: Konkurencyjność regionów. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 228.
[14] Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990, Nr 16, poz.95).
[15] O. Wyszomirski: Funkcjonowanie rynku komunikacji miejskiej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, s. 172-173.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAN-0020-0006
Identyfikatory