Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA2-0008-0125

Czasopismo

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Tytuł artykułu

Recharging processes of Cr ions in Mg₂SiO₄ and Y₃Al₅O₁₂ crystals under influence of annealing ang ɣ-irradiation

Autorzy Kaczmarek, S. M.  Chen, W.  Boulon, G.  Włodarski, M.  Kaczmarek, M.  Podgórska, D. 
Treść / Zawartość http://biuletynwat.pl/
Warianty tytułu
PL Procesy zmiany stanów ładunkowych jonów chromu w kryształach Mg₂SiO₄ oraz Y₃Al₅O₁₂ pod wpływem wygrzewania i naświeltania kwantami gamma
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN Recharging processes of chromium ions were investigated for Mg₂SiO₄:Mg, Cr single crystals using annealing in O₂ and in the air and ɣ-irradiation, as compare to YAG:Mg, Cr single crystals. The formation of tetravalent Cr ions in the Mg₂SiO₄:Mg, Cr is related not only to the initial Cr content in the melt, oxygen partial pressure and O²⁻ vacancy existing in the crystal, but also to the external field such as ɣ-irradiation. The additional absorption after ɣ-irradiation shows the decrease in intensity of the absorption of Cr³⁺ and Cr⁴⁺ ions in some part of the spectrum and the increase in the other part giving evidence on recharging effects between Cr³⁺ and Cr⁴⁺. There arises also color centers observed between 380 nm and 570 nm that may participate in the energy transfer of any excitation to Cr⁴⁺ giving rise to Cr⁴⁺ emission. Opposite to forsterite crystal, absorption spectrum of YAG:Mg, Cr crystal after ɣ-irradiation reveals only increase in the absorption of the Cr bands. The observed behavior of the absorption spectrum of YAG:Mg, Cr crystal under influence of ɣ-irradiation suggess that ɣ-irradiation ionizes only Cr ions.
PL Badano procesy zmiany stanu ładunkowego jonów chromu monokryształów Mg₂SiO₄:Mg, Cr pod wpływem wygrzewania w tlenie oraz w powietrzu, a także w efekcie naświetlania kwantami gamma, porównując je do zmian obserwowanych w monokryształach Y₃Al₅O₁₂ :Mg, Cr. Powstawanie czterowartościowych jonów chromu w Mg₂SiO₄:Mg, Cr jest uwarunkowane nie tylko wyjściową koncentracją chromu, ciśnieniem parcjalnym tlenu oraz obecnością w tym krysztale dużej ilości wakansów tlenowych lecz również zewnętrznym polem radiacyjnym, np. kwantów gamma. Dodatkowa absorpcja po naświetlaniu kwantami gamma wykazuje spadek intensywności absorpcji jonów chromu w pewnych obszarach widma absorpcji i wzrost w innych obszarach tego widma, sugerując występowanie efektów zmiany stanów ładunkowych chromu. Przy okazji powstają centra barwne w obszarze 380-570 nm mogące uczestniczyć w procesie transferu energii do jonów chromu i dające tym samym wzrost emisji Cr⁴⁺. Przeciwnie do kryształu fosterytu, widmo absorpcji kryształu YAG:Mg, Cr po naświetleniu kwantami gamma wykazuje tylko wzrost absorpcji jonów chromu. Obserwowane zmiany widma absorpcji pod wpływem kwantów gamma sugerują, że kwanty gamma jonizują tylko jony chromu w tym krysztale.
Słowa kluczowe
PL kryształy Mg2SiO4   kryształy Y3Al5O12   absorpcja   widma absorpcyjne  
EN Mg2SiO4 crystals   Y3Al5O12 crystals   absorption   absorption spectra  
Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Czasopismo Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Rocznik 2003
Tom Vol. 52, nr 12
Strony 89--100
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Kaczmarek, S. M.
autor Chen, W.
autor Boulon, G.
autor Włodarski, M.
autor Kaczmarek, M.
autor Podgórska, D.
  • Technical University of Szczecin, Institute of Physics, Al. Piastów 48, 70-310 Szczecin
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA2-0008-0125
Identyfikatory