Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0050-0008

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ budownictwa mieszkaniowego na system komunikacji zbiorowej w Poznaniu

Autorzy Radzimski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W świetle "Zrównoważonego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Poznańskiej" komunikacja tramwajowa stanowić powinna główny środek transportu miejskiego, podczas gdy autobusy pełnić mają funkcję uzupełniającą i dowozową. W osiągnięciu tego przeszkodzić może jednak zbyt niska gęstość zabudowy w wielu częściach miasta, która może uczynić funkcjonowanie komunikacji miejskiej nieopłacalnym. W artykule opisano procedury badawcze przy określaniu kryteriów gęstości zaludnienia i zabudowy Poznania, scharakteryzowano sieć tramwajową i autobusową miasta.
Słowa kluczowe
PL komunikacja miejska w Poznaniu   transport miejski publiczny   gęstość zaludnienia   budownictwo mieszkaniowe  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2009
Tom R. 10, nr 3
Strony 14--17
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Radzimski, A.
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, adrad@amu.edu.pl
Bibliografia
[1] Apel D., Böhme C., Meyer U., Preisler-Holl L.: Szenarien und Potenziale einer nachhaltig flächensparenden und iandschaftsschonenden Siedlungsentwicklung. UBA Berichte 1/00, Erich Schmidt Verlag, 2001.
[2] Nowak Z.: Poznań jako przykład rozwiązania urbanistycznego opartego na szybkim tramwaju, [w:] Ossowicz T., Zipser T. (red.): Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka. Materiały II Kongresu Urbanistyki Polskiej, Biblioteka Urbanisty, Warszawa, 2006.
[3] Siedentop S. Schiller G., Gutsche J. M., Kozioł M., Walther J.: Infrastrukturkostenrechnung (IKR) in derRegionalplanung. Werkstatt-Praxis, 43. Bonn: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2006.
[4] Ulmer F., Renn O., Ruther-Mehlis A., Jany A., Lilienthal M., Malburg-Graf J., Pietsch J., Selinger J.: Erfoigsfaktoren zur Reduzierung des Flächenverbrauchs in Deutschland. Raport na zlecenie Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju (Rat für Nachhaltige Entwicklung), 2007.
[5] Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Poznańskiej, http://bip.city.poznan.pl/bip/public/bip/attachments.html?co=show&instance=1001&parent =23486&lang=pl&id=51826, 31.03.2009
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0050-0008
Identyfikatory