Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0030-0005

Czasopismo

Problemy Eksploatacji

Tytuł artykułu

Zmiana powierzchni stopów TiNi w atmosferach gazowych przy niskich ciśnieniach w temperaturze pokojowej

Autorzy Rówiński, E.  Łągiewka, E. 
Treść / Zawartość http://www.problemyeksploatacji.itee.radom.pl/index.php/dostepne-numery.html
Warianty tytułu
EN Surface change of TiNi alloys in gaseous atmospheres at low pressure and room temperature
Konferencja Inżynieria Powierzchni 2000. 3 Ogólnopolska Konferencja Naukowa ; 2000 ; Radom - Kazimierz Dolny, Polska
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy analizowano zmianę natężenia i kształtu linii Augera otrzymanych z powierzchni stopu TiNi poddanej oddziaływaniu tlenu, azotu, dwutlenku węgla i powietrza przy ciśnieniu 10-6 - 10-8 pHa w temperaturze pokojowej. Opisując kształt linii Augera tytanu i węgla za pomocą modelu Ciniego ustalono relację między kształtem gęstości elektronowej poziomów walencyjnych tych pierwiastków a kształtem ich linii Augera w wyniku tworzenia się tlenków tytanu i azotku tytanu. Ustalone relacje pozwalają jednoznacznie identyfikować rodzaje związków powstałe w procesie chemisorpcji gazów na powierzchni stopu TiNi w monomolekularnych warstwach chemisorpcyjnych. Analiza natężenia linii spektralnych tlenu, węgla i azotu w porównaniu z natężeniem linii spektralnych niklu pozwoliła na określenie kinetyki adsorpcji tych gazów, która przebiega zgodnie z modelem klasterowym, a mechanizm reakcji jest zerowego rzędu.
EN Change of the shape and intenisty of Auger spectral lines from surface of TiNi alloys submitted to the exposure of oxygen, nitrogen, carbon dioxide and air atmospheres at room temperature in the range of pressure 10-6 – 10-8 hPa was analysed. From the profile of titanium and carbon spectral lines described by Cini model the relations between state density of valance band and profile of spectral lines of these elements in titanium oxides, titanium nitride and titanium carbide was found. From these relations the compounds formed in chemisorbed monolayers can be estimated. The analysis of intensities of oxygen, nitrogen and carbon spectral lines in comparison with these of nickel anabled the determination of the adsorption. Model of these elements on surface of alloys; moreover the kinetics of formation of chemical compounds can be determined.
Słowa kluczowe
PL stop TiNi   spektroskopia Augera   chemisorpcja   kinetyka adsorpcji   związki chemiczne TiO  
EN TiN alloys   Auger spectroscopy   chemisorption   kinetics adsorpcion   chemical compounds  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego
Czasopismo Problemy Eksploatacji
Rocznik 2000
Tom nr 2
Strony 295--304
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Rówiński, E.
autor Łągiewka, E.
  • Instytut Fizyki i Chemii Metali, Uniwersytet Śląski, Katowice
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0030-0005
Identyfikatory