PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Skuteczność indywidualnych ochron słuchu

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Performance of hearing protectors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dyrektywa 2003/10/EC Parlamentu Europejskiego i Rady zobowiązuje pracodawców do oceny hałasu na jaki narażeni są pracownicy, a w przypadku gdy pracownicy stosują ochronniki słuchu i poziomy hałasu osiągają wartości dopuszczalne zobowiązuje do uwzględnienia tłumienia stosowanego ochronnika. Wymagania te powodują że problem rozbieżnościi pomiędzy tłumieniem ochronników słuchu mierzonym w warunkach laboratoryjnych w procesie ich certyfikacji oraz w warunkach rzeczywistych - podczas ich stosowania przez pracownika - staje się bardzo istotny. W artykule omówiono standardowe metody laboratoryjnych badań akustycznych ochronników słuchu, stosowanych w procesie certyfikacji oraz metody prognozowania poziomu dźwięku A pod ochronnikiem. Przedstawiono wyniki badań narażenia na hałas pracowników stosujących nauszniki przeciwhałasowe, wpływu trzyletniego czasu użytkowania, magazynowania i oddziaływania warunków atmosferycznych na tłumienie nauszników oraz omówiono wyniki pomiarów laboratoryjnych tłumienia wtrącenia wkładek przeciwhałasowych wykonywanych w celu oceny jakości wyrobu.
EN
According to the Noise Directive 2003/10 the employer shall be responsible for assessing the exposure of workers to noise and when the exposure matches limit values for taking "account of the attenuation provided by the individual hearing protectors worn by the worker". The problem of the discrepancy between the attenuation of hearing protectors measured in laboratories for certification purposes and real-world attenuation is of major importance in view of the requirements of the noise directive. The acoustic laboratory standard methods for testing of hearing protectors for certification process and the methods for assessing of the A-weighted sound presure level under the hearing protectors are described. The paper presents the analysis of a study results on the individual exposure to noise of workers using ear-muffs, investigation results of the influence of ear-muffs usage time on their attenuation and measurments of the insertion loss of ear-plugs for the quality inspection purposes.
Rocznik
Strony
115--119
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., il., wykr.
Twórcy
 • Politechnika Warszawska, Instytut Radioelektroniki, Zakład Elektroakustyki
Bibliografia
 • [1] Noise in figures. European Agency for Safety and Health at Work. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, p. 116, 2005.
 • [2] Dyrektywa 2003/1 O/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących ryzyka związanego z narażeniem pracowników na czynniki fizyczne (hałas).
 • [3] Norma PN-EN ISO 4869-2:2002, Akustyka - Ochronniki słuchu -Szacowanie efektywnych poziomów dźwięku A pod ochronnikiem słuchu.
 • [4] Dyrektywa 89/686/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 grudnia 1989 r. o ujednoliceniu przepisów prawnych państw członkowskich środków ochrony indywidualnej.
 • [5] Berger E.: Real-world attenuation. Hearing protection devices. The noise manual. AIHA Press. American Industrial Hygiene Association; 2000: pp. 421- 423.
 • [6] Sickert P.: German solution for managing the requirements the requirements of the exposure limit values of the 2003/10/EC with regards to the sound attenuation of HPDs, 1st European Forum on Effective Solution for Managing Occupational Noise Risks, Lille, France, 3-5 July 2007.
 • [7] Controlling noise at work, L 108, Health and Safety Executive; United Kingdom , 2005.
 • [8] Criteria for a recommended standard - Occupational Noise Exposure, Revised criteria 1998. Cincinnati, OH, USA: National Institute for Occupational Safety and Health, U.S. Department of Health and Human Services; 1998.
 • [9] Kotarbińska E, Canetto P. Hearing protector "real world" attenuation, let's not mix up the problems, First International Conference on Industrial Risk, CIRI 2007, Montreal, Canada, 17-19 Dec, 2007.
 • [10] Norma PN-EN 24869-1:1999, Akustyka - Ochronniki słuchu - Metoda subiektywna pomiaru tłumienia dźwięku.
 • [11] Norma PN-EN 352-1:2005 Ochronniki słuchu. Wymagania ogólne. Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe.
 • [12] Norma PN-EN 352-2:2005 Ochronniki słuchu. Wymagania ogólne. Część 2: Wkładki przeciwhałasowe.
 • [13] Norma PN-EN 4869-3: 2009, Akustyka - Ochronniki słuchu - Pomiary tłumienia wtrącenia nauszników przeciwhałasowych wykonywanych z użyciem testera akustycznego.
 • [14] Norma PN-EN 458: 2005 Ochronniki słuchu. Zalecenia dotyczące doboru użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej. Dokument przewodni.
 • [15] Kotarbińska E. The influence of aging on the noise attenuation of ear-muffs. Noise Health. 2005; 7(26):39-45.
 • [16] Heli Laitinen, Estimation of uncertainty of test results in standards based on directive 89/686/EEC - Aplication to hearing protectors, Master thesis, Helsinki University of Technology, Vantaa, 1.9.1998.
 • [17] Młyński R.: Opracowanie metodyki. Praca magisterska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, 2004.
 • [18] Kotarbińska E., Kozłowski E., Młyński R., Objective tests and the assessment of the acoustic properties of ear-plugs, Archives of Acoustics, vol. 31, no 4: 275-280, Warszawa, 2006.
 • [19] Kotarbińska E., Kozłowski E., Barwicz W.: Evaluation of individual exposure to noise when ear-muffs are worn. 1st European Forum on Effective Solution for Managing Occupational Noise Risks, Lille, France, 3-5 July 2007.
 • [20] Kotarbińska E., Kozłowski E.: Assessment of exposure to noise with ear-muffs worn (artykuł przyjęty do druku w International Journal of Occupational Safety and Ergonomics).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0042-0020
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.