Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0027-0021

Czasopismo

Przegląd Geologiczny

Tytuł artykułu

Petrografia warstw snochowickich (dolna jura, zachodnie obrzeżenie mezozoiczne Gór Świętokrzyskich)

Autorzy Kozłowska, M. 
Treść / Zawartość http://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/czasopisma/przeglad-geologiczny.html
Warianty tytułu
EN The petrography of the Snochowice Beds (Lower Jurassic, western Mesozoic margin of the Holy Cross Mountains)
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN The Snochowice Beds – the Lower Jurassic gravels and conglomerates – are composed of the fragments of the most resistant rocks: the vein quartz, quartzites, quartzite sandstones and conglomerates, lydites and jaspers. The results of performed investigations allowed to modification of the existing opinion about the source areas. The results of petrographical analysis also allow to compare the group of the Snochowice Beds pebbles to the pebbles of the Lower and Upper Triassic rocks from the Mesozoic margin of the Holy Cross Mountains and the Inner Carpathians. The similarity of the main components: the pebbles of quartzites, lydites and jaspers of the Carpathian Triassic rocks and the Lower Jurassic gravels was the basis to identifying the Bohemian Massif as the source area, which was build mainly of the Paleozoic metamorphic and sedimentary rocks. In the Snochowice Beds pebbles were recognized also parts of rocks similar to the Cambrian rocks underlying the Jurassic rocks on the Upper Silesia Block.
Słowa kluczowe
PL żwiry   jura dolna   petrografia otoczaków   obrzeżenie mezozoiczne Gór Świętokrzyskich  
EN gravels   Lower Jurassic   petrography of pebbles   Mesozoic margin of the Holy Cross Mountains  
Wydawca Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Przegląd Geologiczny
Rocznik 2011
Tom Vol. 59, nr 7
Strony 523--534
Opis fizyczny Bibliogr. 41 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Kozłowska, M.
Bibliografia
1.AL-JUBOURY A. 2007 - Petrography and major element geochemistry of Late Triassic Carpathian Keuper sandstones: Implications for provenance. Bulletin de l'Institut Scientifique, section Sciences de la Terre, 29: 1-14.
2.BARCZUK A. 1979 - Studium petrograficzne utworów pstrego piaskowca w północno-wschodnim obrzeżeniu mezozoicznym Gór Świętokrzyskich. Arch. Miner., 35: 87-155.
3.BUŁA Z. 2000 - Dolny paleozoik Górnego Śląska i zachodniej Małopolski. Pr. Państw. Inst. Geol., 171: 1-89.
4.BUŁA Z. & ŻABA J. 2008 - Struktura prekambryjskiego podłoża wschodniej części bloku górnośląskiego (Brunovistulicum). Prz. Geol., 56: 473-480.
5.BUŁA Z., ŻABA J. & HABRYN R. 2008 - Regionalizacja tektoniczna Polski - Polska południowa (blok górnośląski i blok małopolski). Prz. Geol., 56: 912-920.
6.DADLEZ R. 1962 - Odpowiedniki warstw połomskich liasu częstochowskiego w zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Kwart. Geol., 6: 447-458.
7.DADLEZ R., MAREK S. & POKORSKI J. 2000 - Mapa geologiczna Polski bez utworów kenozoiku w skali 1 : 1 000 000. Wydawnictwo Polskiej Agencji Ekologicznej S.A., Warszawa.
8.JURKIEWICZ H. 1973 (red.) - Węgrzynów IG-1. Profile głębokich otworów wiertniczych Instytutu Geologicznego, 7: 1- 101.
9.JURKIEWICZ H. 1974 (red.) - Milianów IG-1. Profile głębokich otworów wiertniczych Instytutu Geologicznego, 21: 1- 104.
10.JURKIEWICZ H. 1975 - Budowa geologiczna podłoża mezozoiku centralnej częoeci niecki miechowskiej. Biul. Inst. Geol., 283: 5-100.
11.JURKIEWICZ H. 1976 (red.) - Pągów IG-1. Profile głębokich otworów wiertniczych Instytutu Geologicznego, 33: 1- 102.
12.JURKIEWICZ H. 1980 (red.) - Potok Mały IG-1. Profile głębokich otworów wiertniczych Instytutu Geologicznego, 51: 1- 88.
13.JURKIEWICZOWA I. 1967 - Lias zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich i jego paralelizacja z liasem wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Biul. Inst. Geol., 200: 5-132.
14.KARASZEWSKI W. & KOPIK J. 1970 - Jura dolna. [W:] Pożaryski W. (red.) Stratygrafia mezozoiku obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Pr. Inst. Geol., 56: 65-93.
15.KIERSNOWSKI H. 2001 - Osady permo-triasu w basenie Liplas-Tarnawa. Pr. Państw. Inst. Geol., 174: 87-100.
16.KOWALCZEWSKI Z. 1990 - Grubookruchowe skały kambru na środkowym południu Polski (litostratygrafia, tektonika, paleogeografia). Pr. Państw. Inst. Geol., 131: 1-82.
17.KOWALSKI W. R. 1983 - Stratigraphy of the Upper Precambrian and lowest Cambrian strata in southern Poland. Acta Geol. Pol., 33: 183-218.
18.KOZŁOWSKA-DEUSZKIEWICZ M. 2005 - Charakterystyka sedymentologiczna liasowych warstw snochowickich (zachodnie obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) i warstw połomskich (obszar krakowsko-wieluński). Praca doktorska, Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego.
19.MALISZEWSKA A. 1997 - Charakterystyka petrograficzna. [W:] Marek S. & Pajchlowa M. (red.) Epikontynentalny perm i mezozoik w Polsce. Jura dolna. Pr. Państw. Inst. Geol., 153: 206-208.
20.MARCINKIEWICZ T. 1971 - Stratygrafia retyku i liasu w Polsce na podstawie badań megasporowych. Pr. Inst. Geol., 65: 1-57.
21.MARSHALL D.J. 1988 - Cathodoluminescence of Geological Materials. Unwin Hyman, Boston: 1-147.
22.MATTER A. & RAMSEYER K. 1985 - Cathodoluminescence microscopy as a tool for provenance studies of sandstones. [W:] Zuffa G.G. (red.) Provenance of Arenites. Reidel Publishing Co.: 191-211.
23.MICHALÍK J. 1994 - Notes on the Paleogeography and Paleotectonics of the Western Carpathian Area during the Mesozoic. Mitt. Österr. Geol. Ges., 86: 101-110.
24.MIŠÍK M. & JABLONSKÝ J. 2000 - Lower Triassic quartzites of the Western Carpathians: transport directions, source of clastics. Geol. Carpathica, 51: 251-264.
25.MORYC W. & JACHOWICZ M. 2000 - Utwory prekambryjskie w rejonie Bochnia-Tarnów-Dębica. Prz. Geol., 48: 601-606.
26.MORYC W. & ŁYDKA K. 2000 - Sedimentation and tectonics of the Upper Proterozoic-Lower Cambrian deposits of the Southern Małopolska Massif (SE Poland). Geol. Quart., 44: 47-58.
27.PETTIJOHN F.J., POTTER P.E. & SIEVER R. 1973 - Sand and sandstone. Springer Verlag, Berlin: 1-600.
28.PIEŃKOWSKI G. 1980 - Sedymentologia dolnego liasu północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Praca doktorska, Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego.
29.PIEŃKOWSKI G. 1983 - Środowiska sedymentacji wczesnego liasu północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Prz. Geol., 31: 223-231.
30.PIEŃKOWSKI G. 1991 - Eustatically controlled sedimentation in the Hettangian-Sinemurian (Early Jurassic) of Poland and Sweden. Sedimentology, 38: 503-518.
31.PIEŃKOWSKI G. 2004 - The epicontinental Lower Jurassic of Poland. Polish Geological Institute Special Papers, 12: 1-154.
32.PIEŃKOWSKI G. 2006 - Field Trip B4. Lower Jurassic marginal marine and continental deposits - sedimentation, sequences and ecosystems. [W:] Wierzbowski A., Aubrecht R., Golonka J., Gutowski J., Krobicki M., Matyja B.A., Pieńkowski G. & Uchman A. (red.) Jurassic of Poland and adjacent Slovakian Carpathians. Field Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa: 207-235.
33.POŻARYSKI W., GROCHOLSKI A., TOMCZYK H., KARNKOWSKI P. & MORYC W. 1992 - Mapa tektoniczna Polski w epoce waryscyjskiej. Prz. Geol., 40: 643-651.
34.POŻARYSKI W. & TOMCZYK H. 1968 - Assyntian orogen in South-East Poland. Biul. Inst. Geol., 236: 5-39.
35.RONIEWICZ P. 1966 - Klastyczne osady dolnego werfenu (seisu) w Tatrach. Acta Geol. Pol., 16: 1-90.
36.ŚWIERCZEWSKA A. 1995 - Composition and provenance of Carboniferous sandstones from the Upper Silesia Coal Basin (Poland). Studia Geol Pol., 108: 27-43.
37.TEOFILAK-MALISZEWSKA A. 1967 - Petrografia osadów liasu na niżu polskim. Biul. Inst. Geol., 207: 67-167.
38.TEOFILAK-MALISZEWSKA A. 1968 - Petrografia osadów liasu w północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Biul. Inst. Geol., 216: 107-192.
39.UNRUG R. & CALIKOWSKI A. 1960 - Sedymentacja i petrografia warstw połomskich. Rocz. Pol. Tow. Geol., 30: 129-168.
40.ZAJĄC R. & TOMAOE A. 1990 - Wykształcenie litofacjalne utworów dewonu górnego w rejonie północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Kwart. Geol., 34: 773.
41.ZINKERNAGEL U. 1978 - Cathodoluminescence of quartz and its application to sandstone petrology. Contrib. Sed. Geol., 8: 1-69.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0027-0021
Identyfikatory