Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0022-0034

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Struktura finansowania i jej wpływ na ekonomiczną efektywność działalności przedsiębiorstw

Autorzy Barburski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The financing structure and it influence on economic efficiency of companies activity
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Finansowanie każdej działalności gospodarczej wymaga poniesienia określonych kosztów, których poziom uzależniony jest od struktury oraz kosztów poszczególnych źródeł finansowania. Bez wątpienia, poziom tych kosztów jest istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki ekonomiczne każdego przedsiębiorstwa. Artykuł niniejszy przedstawia ekonomiczne związki zachodzące pomiędzy strukturą finansowania przedsiębiorstwa a jego wynikami ekonomicznymi. Składa się ze wstępu, trzech części oraz spisu literatury. Pierwsza część artykułu została poświęcona omówieniu pojęcia ekonomicznej efektywności oraz jej podstawowych miar wykorzystanych do analizy empirycznej. W drugiej części zostały przestawione główne relacje zachodzące pomiędzy strukturą finansowania oraz zyskownością przedsiębiorstwa. Natomiast w trzeciej części artykułu została przeprowadzona analiza empiryczna mająca na celu przedstawienie wpływu struktury finansowania na wyniki ekonomiczne 44 polskich przedsiębiorstw w latach 2003-2004. Do analizy wykorzystano współczynniki korelacji Spearmana oraz Pearsona.
EN The business financing requirements include the costs, which level depends on the structure and individual acquisition costs. Undoubtedly, the level of acquisition costs is an essential factor influencing financial results of economic operations. This paper presents economic connections between the financing structure of business enterprise and its accounting results. This is consists of an introduction and three descriptive sections. The first section aims at explaining a concept of economic efficiency and its basic measures used in empirical analysis. The second section focuses on main relations between the business financing and profitability of company. The third and final section presents empirical results covering data from 44 Polish enterprises. In research have been used the Spearman and Pearson factors.
Słowa kluczowe
PL finansowanie   efektywność przedsiębiorstwa  
EN financing   efficiency of companies  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2007
Tom Nr 50, t. 2
Strony 9--21
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab.
Twórcy
autor Barburski, J.
  • Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości
Bibliografia
1. Graham D., Dodd D., Cottle S.: Security Analysis. Principles and Technique. New York 1962.
2. Hagemuller K.F.: Der Bankbetrieb. Gabler Verlag, Wiesbaden 1989.
3. Miller M.H., Modigliani R: The Cost of Capital. Corporation Finance and the Theory of Investment, „The American Economic Review: 1958, vol. 48.
4. Monitor Polski B (dane za lata 2003-2004).
5. Pasour E.C.: A further note on the measurement of efficiency and economies of farm size. J. Agr. Econ., 65,1981.
6. Podręczna encyklopedia rachunkowości. Poltext, Warszawa 1997.
7. Saunders A.: Financial Institutions Management. A Modern Perspective. McGraw-Hill, Irwin Home-wood 1997.
8. Schwarz E.: Theory of the Capital Structure of the Firm. „The Journal of Finance" 1959, vol. 14.
9. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 1994.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0022-0034
Identyfikatory