Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0022-0026

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Autorzy Urbańczyk, E.  Defee, M.  Rogowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Financing sources of innovative activities of enterprises
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wskaźnik innowacyjności polskiej gospodarki jest jednym z najniższych w Europie. Niniejsze opracowanie prezentuje możliwości wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych, przy wykorzystaniu różnych źródeł finansowania. Uzyskanie dostępu do nich wymaga posiadania odpowiednich pomysłów oraz właściwego przygotowania projektów. Praktyka potwierdza, że wymaga to dysponowania odpowiednio kwalifikowanymi ekspertami na etapie tworzenia koncepcji projektów jak również w czasie ich realizacji. Należy podkreślić znaczenie procedur formalnych, w tym w szczególności związanych z etapem rozliczania projektów. Dostępne źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych dają możliwość realizacji dużych projektów o znaczeniu międzynarodowym, o czym świadczy podany w opracowaniu przykład oraz projektów wdrażanych przez podmioty należące do sektora MŚP, które wymagają szczególnego zainteresowania ze strony instytucji wspierających innowacyjność. Uczestnictwo w Unii Europejskiej stwarza możliwość korzystania z różnych źródeł finansowania przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym, których realizacja wymaga współdziałania wszystkich zainteresowanych podmiotów.
EN The study presents actual level of creativity of polish economy, comparing with other European Union countries. There were also presented current directons of pro-innovative policy in Poland and possiblities of implementation of innovative enterprises, using various sources of financing. The effective use of financial sources needs approppriate ideas, proper preparing of projects, both in formal and in essential sense, and appropriate implemantation of projects, as well. The practice and experience confirm, it requires qualified consultans on the stage of preparing drafts of projects and implementation of projects. There must be pointed out, the significance of formal procedures, especially on the stage of accounting of projects. Available financing sources of innovative enterprises, give a real possibility of implementation of large projects of international importance, what has been presented by the example in the study, and projects of Small and Medium-sized Enterprises, which need special care from the institutions supporting creativity. Participation in UE creates a chance to benefit from various financial sources of innovative enterprises with a participation of all the concerned subjects.
Słowa kluczowe
PL działalność innowacyjna   finansowanie  
EN innovation activity   financing  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2006
Tom Nr 48, t. 2
Strony 591--607
Opis fizyczny
Twórcy
autor Urbańczyk, E.
autor Defee, M.
autor Rogowski, A.
  • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Analizy Ekonomicznej, ul. Mickiewicza 69, 71-307, Szczecin, edwardu@uoo.univ.szczecin.pl
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0022-0026
Identyfikatory