Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS4-0001-0144

Czasopismo

Przegląd Geologiczny

Tytuł artykułu

Wyniki badań zawartości tlenu i dwutlenku węgla w wodach podziemnych ujmowanych podczas próbnych pompowań na terenie stacji badawczej przy Wydziale Geologii UW

Autorzy Pawlicka, D. 
Treść / Zawartość http://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/czasopisma/przeglad-geologiczny.html
Warianty tytułu
EN The study of dissolved oxygen and carbon dioxide in Quaternary and Oligocene groundwaters withdrawn during pumping tests, Scientific Station of the Faculty of Geology, the University of Warsaw
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Badania zostały przeprowadzone na terenie stacji badawczej "Ochrony środowiska i wpływów antropogenicznych na wody podziemne" w kwietniu i wrześniu 2000 r., w czasie trzydobowych próbnych pompowań studni ujmujących poziom czwartorzędowy i oligoceński. W artykule przedstawiono wyniki badań zawartości wybranych gazów: tlenu i dwutlenku węgla na tle analiz chemicznych wody. Z badań wynika, iż po wymianie objętości wody w rurach, w wodzie poziomu czwartorzędowego są niskie zawartości tlenu, zaś w oligoceńskim ­ zerowe. Wartości potencjału utleniająco­redukcyjnego pomimo nieznacznego wzrostu w czasie trwania pomiarów, wskazywała na warunki redukcyjne. Oznaczone były następujące formy dwutlenku węgla: wolny, węglanowy, wodorowęglanowy i agresywny. Największy udział stanowił wodorowęglanowy CO2, zaś węglanowego nie stwierdzono. Pośrednie wartości przypadały na wolny dwutlenek węgla, który wykazywał tendencję wzrostu wraz z upływem czasu trwania pompowania, co wiązało się jednocześnie ze zmianą odczynu wód. Analityczne badania wskazują ponadto na niewielkie zawartości agresywnego dwutlenku węgla, który pojawił się na III stopniu pompowania. Słowa kluczowe: tlen rozpuszczony, dwutlenek węgla, wody podziemne, poziom wodonośny czwartorzędowy, poziom wodonośny oligoceński, pompowanie badawcze.
EN The study was conducted at the Scientific Station for Environmental Protection and Studies of Anthropogenic Impacts on Groundwaters, located next to the Faculty of Geology, the University of Warsaw (in Warsaw). The groundwaters from two monitoring wells supplied by Quaternary and Oligocene aquifers were examined during 3-day pumping tests. The results of the chemical composition of groundwaters and the content of dissolved oxygen and carbon dioxide are presented. The water derived from the Quaternary aquifer belongs to HCO3-SO4-Cl-Ca chemical class, whereas that from Oligocene aquifer-to HCO3-Cl-Na-Ca chemical class. A considerable amount of dissolved oxygen was found out only at the beginning of pumping tests. The following species of carbon dioxide were examined: hydrocarbonate, carbonate, free and aggressive C02. The distribution of free, hydrocarbonate and carbonate CO2 appears to be a function of the pH values. AtpHof 7, approximately 95% of total dissolved CO2 is represented by hydrocarbonate ions, whereas only 5% seems to bee free carbon dioxide. The saturation index for calcite has also been calculated using the computer program PCWAT-4. Its value was estimated at-1,223 for water derived from Quaternary aquifer and at -0,513 for water from Oligocene aquifer.
Słowa kluczowe
EN dissolved oxygen   carbon dioxide   pumping test   aquifer  
Wydawca Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Przegląd Geologiczny
Rocznik 2001
Tom Vol. 49 nr 11
Strony 1089--1095
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Pawlicka, D.
  • Wydział Geologii UW, ul. Żwirki i Wigury, 93, 02-089 Warszawa
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS4-0001-0144
Identyfikatory