Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0033-0093

Czasopismo

Journal of KONES

Tytuł artykułu

Fuzzy logic in micro-bearing systems

Autorzy Wierzcholski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Logika rozmyta w systemach mikrołożysk
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This paper presents the description of methods of artificial intelligence during the slide micro-bearing design taking into account the tools offuzzy logic, and robotics development calculations. Presented in this paper artificial intelligence tools of calculations for micro-bearings systems determine the method using in mechatronics where are investigated the principles of intelligent behavior of micro-bearings and are created its new formal models using computer programs which can make simulations models of slide micro-bearing behavior during the exploitation process. A main aim of research on the artificial intelligence is the construction and design of bearings system and computer programmes to the realization of the function which gives in simple algorithmization. To them belong decision making under conditions oflack all given, comprehension logical and rational, argumentation of hypotheses, the management with the information in the robotics and diagnostic systems. The artificial intelligence includes creation of mathematical models -logical analysed problems, concerning appointing bearing capacity, friction forces and wears and implementation in the form of computer programmes to realization of the component function intelligences including genetic algorithms and methods of the fuzzy logic and models of the neural network.
PL Praca przedstawia opis metod sztucznej inteligencji przy projektowaniu ślizgowych mikro-łożysk w aspekcie logiki rozmytej obliczeń ewolucyjnych oraz robotyki. Sztuczna inteligencja przedstawiona w niniejszym artykule dla systemów mikro-łożysk stanowi dział mechatroniki, którego przedmiotem będzie badanie reguł rządzących inteligentnymi zachowaniami mikro-łożysk oraz tworzenie modeli formalnych tych zachowań, a w rezultacie programów komputerowych symulujących zachowania mikro-łożysk ślizgowych w trakcie eksploatacji. Głównym zadaniem badań nad sztuczną inteligencją jest konstruowanie i projektowanie systemów łożyskowych oraz programów komputerowych do realizacji funkcji, które nie poddają się prostej algorytmizacji. Do nich należą podejmowanie decyzji w warunkach braku wszystkich danych, rozumowanie logiczne i racjonalne, dowodzenie hipotez, zarządzanie informacją w robotyce oraz systemy diagnostyczne. Sztuczna inteligencja obejmuje tworzenie modeli matematyczno-logicznych analizowanych problemów, dotyczących wyznaczania nośności, sił tarcia i zużycia oraz implementowanie w formie programów komputerowych do realizacji funkcji składowych inteligencji obejmujących algorytmy genetyczne oraz metody logiki rozmytej oraz modele sieci neuronowej.
Słowa kluczowe
PL mikrołożyska   mikro-roboty   sztuczna inteligencja   pamięć nośności  
EN micro-bearings   micro-robots   memory of carrying capacity   artificial intelligence  
Wydawca Łukasiewicz Research Network - Institute of Aviation
European Science Society of Powertrain and Transport KONES Poland
Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
Czasopismo Journal of KONES
Rocznik 2009
Tom Vol. 16, No. 4
Strony 485--492
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor Wierzcholski, K.
  • Technical University of Koszalin, Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique Racławicka Street 15-17, PL75-620 Koszalin, Poland tel: +48 505729119, fax: +48 94 3478489, krzysztof.wierzcholski@wp.pl
Bibliografia
[1] Bharat Bhushan, Nano-tribology and nanomechanics of MEMS/NEMS and BioMEMS, BioNEMS materials and devices, Microelectronic Engineering, 84, pp. 387-412, 2007.
[2] Haupt, R. L., Haupt, S. E., Practical Genetic Algorithms, John Wiley & Sons, 1998.
[3] Engelking, R., Zarys topologii ogólnej, PWN, Warszawa 1965.
[4] Jang, G. H., Seo, C. H., Ho Scong Lee, Finite element model analysis of an HDD considering the flexibility of spinning disc-spindle, head-suspension-actuator and supporting structure, Microsystem Technologies, 13, pp. 837-847, 2007.
[5] Novák, V., On fuzzy type theory, Fuzzy Sets and Systems, 149, pp. 235-273, 2005.
[6] Wierzcholski, K., Miszczak, A., Research methods of tribological parameters in intelligent bioreactor, (in polish), Tribologia, 3 (213), pp. 355-368, 2007.
[7] Wierzcholski, K., Miszczak, A., Load Carrying Capacity of Microbearings with Parabolic Journal, Solid State Phenomena, Trans. Technical Publications, Vol. 147-149, pp. 542-547, Switzerland 2009.
[8] Zadeh, L. A., Fuzzy algorithms, Information and Control, 12 (2), pp. 94-102, 1968.
[9] Zimmermann, H., Fuzzy set theory and its applications, Kluwer Academic Publishers, Boston 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0033-0093
Identyfikatory