Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0033-0076

Czasopismo

Journal of KONES

Tytuł artykułu

Correction general proficiency of engine driving heavy loaded truck

Autorzy Mysłowski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Poprawa sprawności ogólnej silników napędzających samochody ciężarowe dużej ładowności
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In paper we present information about method of decrease individual expenditure of fuel by the some types turbocharging We present results ofresearch of engines with dijferent type ofcharging. We comparis ofresults and show some trends More and sharper normalizations in reference to fuel consumption, emission of exhausts gases and the noise determine challenges for designers of vehicles and especially their powertrains. Especially in Europe it becomes visible the intensive activity toward decreasing of the fuel consumption and CO2 emission. Requirements made an appearance contemporary engines are often opposed, what can be seen clearly if will take under the attention the constantly growing number of cars and difficulties on the run with this connected, and on the other hand, the necessity to limitation of the quantity fuel used up and dismissed to the environment of exhausts gases. The paper concentrates on performance of Volvo engines of the D13A series, in the turbocharged version conventionally, turbocharged additionally sequentially with the utilization of turbo-compressors of the different size and on the comparison of the specific fuel consumption of different engines.
PL W pracy omówiono przykłady dążenia do zmniejszenia jednostkowego zużycia paliwa przez praktyczne zastosowanie doładowania turbosprężarkowego w różnych jego odmianach. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych oraz eksploatacyjnych silników z tymi rodzajami doładowania. Opisano porównanie uzyskanych rezultatów i wynikający z nich trend. Coraz ostrzejsze unormowania odnośnie do zużycia paliwa, emisji spalin oraz hałasu stanowią wyzwania dla konstruktorów pojazdów a szczególnie ich jednostek napędowych. Szczególnie w Europie daje się zauważyć intensywną działalność w kierunku zmniejszenia zużycia paliwa oraz emisji CO2. Wymagania stawiane współczesnym silnikom są często przeciwstawne, co widać wyraźnie jeśli weźmie się pod uwagę stale rosnącą liczbę samochodów i utrudnienia w ruchu z tym związane, a z drugiej zaś strony konieczność ograniczania ilości zużywanego paliwa i wydalanych do otoczenia spalin. Artykuł koncentruje się na charakterystykach silników Volvo serii D13A,w wersji turbodoładowanej konwencjonalnie, doładowanej sekwencyjnie z wykorzystaniem turbosprężarek różnej wielkości oraz na porównaniu jednostkowego zużycia paliwa różnych silników.
Słowa kluczowe
PL silnik spalinowy   doładowanie   jednostkowe zużycie paliwa  
EN combustion engine   turbocharging   individual expenditure of fuel  
Wydawca Łukasiewicz Research Network - Institute of Aviation
European Science Society of Powertrain and Transport KONES Poland
Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
Czasopismo Journal of KONES
Rocznik 2009
Tom Vol. 16, No. 4
Strony 351--355
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Mysłowski, J.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Piastów Av. 19, 70-310 Szczecin, Polska tel: + 48 91 4494811, fax + 48 91 4494820, keps@ps.pl
Bibliografia
[1] Danilecki, K., Kierunki rozwoju systemów doładowania samochodowych, Combustion Engines, 2, (133), 2008.
[2] Majak, M., Volvo FH 12 ciężarówka roku 2000, Auto Transport 2, 2000.
[3] Mysłowski, J., Ocena właściwości eksploatacyjnych silników wysokoprężnych na podstawie jednostkowego zużycia paliwa, Praca Doktorska niepublikowana, Politechnika Szczecińska, 2005.
[4] Volvo FM i FH na następne tysiąclecie, Transport – Technika Motoryzacyjna 5, 1998.
[5] Wisłocki, K., Systemy doładowania szybkoobrotowych silników spalinowych, WkiŁ, Warszawa 1991.
[6] Zinner, K., Aufladung von Verbrennungsmotoren, Springer Verlag Berlin-Heidelberg-New York 1980.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0033-0076
Identyfikatory