Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0033-0056

Czasopismo

Journal of KONES

Tytuł artykułu

Indication errors of engine with two stage combustion system

Autorzy Jamrozik, A.  Kociszewski, A.  Tutak, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Błędy indykowania silnika ZI z dwustopniowym systemem spalania
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Paper presents indication results accuracy and accuracy of thermal processes analysis which occurs in the cylinder of internal combustion engine in particular. The characteristic values of thermal cycle of IC engine are: indicated efficiency and pressure and non-repeatability factor of indicated work. Paper presents results of measuring errors analysis and uncertainty of above mentioned quantities obtained from indication of spark ignition internal combustion engine with prechamber. The analysis shows that results of indication of piston engine should included Information of measurement accuracy values and uncertainty of calculated quantities. This information has significant influence on final measurement results. No measurement, regardless of accuracy ofits realization does not give absolutely exact result. The error ofwell-known limits is a part and parcel of the measurement result and the result of the measurement whose errors are not well-known results nothing referring. Indication o f a combustion engine is at present standard- investigative practical method in the sphere of piston-combustion engines, allowing on the transient values registration of parameters processes occurring in the cylinder of the engine and making possible analysis of the influence of different factors on their courses.
PL Wyniki indykowania silnika tłokowego, a w szczególności wyniki analizy procesów termicznych zachodzących w cylindrze silnika są w różnym stopniu uzależnione od dokładności pomiarów oraz niepewność uzyskanego wyniku. Wielkościami charakteryzującymi pracę silnika spalinowego pod względem jego osiągów są wskaźniki pracy silnika takie jak: sprawność i ciśnienie indykowane oraz współczynnik niepowtarzalności pracy indykowanej. W pracy przedstawiono analizę błędów pomiarowych i niepewności uzyskanych wyników wyżej wymienionych wielkości podczas indykowania silnika spalinowego o zapłonie iskrowym z komorą wstępną. W wyniku przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, że aby można było wiarygodnie interpretować wyniki analizy indykowania tłokowego silnika spalinowego powinny one zawierać wartości błędów i niepewności pomiarowych, gdyż ich wielkość ma znaczący wpływ na końcowy wynik pomiaru. Żaden pomiar, niezależnie od staranności jego wykonania nie daje całkowicie dokładnego wyniku. Błąd o znanych granicach jest nieodłączną częścią wyniku pomiaru, a wynik pomiaru, którego biedy nie są znane jest wynikiem nic niemówiącym.
Słowa kluczowe
PL indykowanie silnika   ciśnienie indykowane   sprawność indykowana   współczynnik niepowtarzalności pracy indykowanej  
EN indication engines   indicated pressure   indicated efficiency   non-repeatability factor of indicated work  
Wydawca Łukasiewicz Research Network - Institute of Aviation
European Science Society of Powertrain and Transport KONES Poland
Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
Czasopismo Journal of KONES
Rocznik 2009
Tom Vol. 16, No. 4
Strony 179--193
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys.
Twórcy
autor Jamrozik, A.
autor Kociszewski, A.
autor Tutak, W.
  • Częstochowa University of Technology Institute of Internal Combustion Engines and Control Engineering Armii Krajowej Av. 21, 42-200 Częstochowa, Poland tel: +48 34 3250543, tel./fax: +48 34 3250507, jamrozik@ imtits.pcz.czest.pl
Bibliografia
[1] Gruca, M., LCTXR - program do rejestracji i analizy sygnałów, Instytut Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania, Częstochowa 2001.
[2] Cupiał, K., SILNIK - wersja 2001.5 - program do opracowywania wykresów indykatorowych, Instytut Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania, Częstochowa 2002.
[3] Taylor, J. R., Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PWN Warszawa 1995.
[4] Kistler, Instruction Manuał Water-Cooled ThermoCOMP Pressure Sensors, Type 7061B, 7063A, 6061B, 6067C1, 6041A, 6043A.
[5] http://www.kistler.com
[6] AMBEX, Instrukcja karty LC-020-0812, 1995.
[7] Norma PN-C-96025, Przetwory naftowe. Benzyny silnikowe. Benzyny etylizowane, 1999.
[8] Golec, K., Stępień, Z., Paliwa i oleje silnikowe. Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych. Politechnika Krakowska, 1993.
[9] Jakóbiec, J., Janik, R., Gardyński, L., Wpływ pakietu dodatku uszlachetniającego na właściwości fizykochemiczne i użytkowe „auto-gazu ". VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Silniki Gazowe 2003. Konstrukcja - Badania - Eksploatacja - Paliwa odnawialne, 2003.
[10] Heywood, J. B., Internal combustion engine fundamenlals, McGraw- Hill Book Company, 1988.
[11] Volk, W., Statystyka stosowana dla inżynierów, WNT ,Warszawa 1973.
[12] Ambrozik, A., Kurczyński, D., Analiza szybkości szybkozmiennych silnika AD3.152 UR zasilanego paliwem mineralnym, paliwem pochodzenia roślinnego i ich mieszaninami, MOTROL, 10 11-22.2008.
[13] Cupiał, K., Dużyński, A., Gruca, M., Grzelka, .1., Some errors of gas engine indication, Journal of KONES, Combustion Engines, Vol. 8, No. 1-2, 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0033-0056
Identyfikatory