Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0033-0047

Czasopismo

Journal of KONES

Tytuł artykułu

Movement of four-axle yehicle with all wheel steering system during cornering

Autorzy Frankowski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Zagadnienie śledzenia przebiegu torów kół osi przedniej przez koła osi tylnych czterooslowego pojazdu z kierowanymi kołami podczas ruchu na łuku drogi
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Currently most loads are carried by long, multi-axle motor vehicles of high capacity. Most of them are able to turn only front-axle wheels, which is not only a considerable impediment for a driver while passing round obstacle, over taking or parking but also a cause of accidents due to excess of lateral skid of tires in service along a curvilinear trajectory. The longer vehicle and the larger turning angle of front wheels, the wider portion of lane is occupied at curves. Therefore all wheel or axle steering system is winning attention again. The turning mechanism is either self adjusting or responds to a sign from a skid plate. The turning angle in subsequent axles is adjusted by a lever or a hydraulic system. This paper is a qualitative analysis of wheel steering focused on preventing lateral skid. For that purpose it uses a dynamic model of a four-axle vehicle with many degrees of freedom and with an ability of turning all wheels on a band. Wheel plan unbalanced loads is taken into account. All wheels angle steering should make the rear wheels follow or nearly follow the path of front wheels during cornering. This reduces abrasive wear of tires, which for lager number of wheels leads to operational costs reduction. Solving motion equation system for the discussed model will make it possible to determine relationships between turning angles of front and backs axle wheels and the velocity of vehicle 's weight centre. The vehicle trajectory for the prescribed design and operation parameters will be determined.
PL Aktualnie większość ładunków przewozi się pojazdami samochodowymi wieloosiowymi dużej ładowności i długości. Większość z tych pojazdów posiada jedynie możliwość skręcania kół osi przedniej, co w przypadku wykonywania manewru omijania przeszkody, wyprzedzania, parkowania jest istotnym utrudnieniem dla kierowcy a ze względu na występowanie zjawiska nadmiernego bocznego poślizgu ogumienia podczas jazdy na torze krzywoliniowym jest przyczyną wypadków drogowych z udziałem tego typu pojazdów. Szerokość zajmowanego pasa drogi podczas ruchu na łuku drogi jest tym większa im większy jest kąt skrętu kół przednich i im większa jest długość całkowita pojazdu. W związku z tym wraca się do rozwiązań konstrukcyjnych wszystkich kół skrętnych bądź osi skrętnych w tego typu pojazdach, stosując mechanizmy skrętu samonastawne bądź sterowane sygnałem od siodła lub holu ciągnika. Kąt skręcania kół w kolejnych osiach jezdnych jest ustawiany za pomocą układu dźwigniowego lub hydraulicznego. Niniejsza praca wykorzystując model dynamiczny pojazdu czteroosiowego o wielu stopniach swobody posiadający możliwość skręcania wszystkich kół, poruszający się na łuku drogi, stanowi analizę jakościową problemu sterowania kołami ze względu na uniknięcie poślizgu bocznego w strefie współpracy pneumatyka z nawierzchnią jezdni. Uwzględnione zostanie zjawisko niesymetrycznego obciążenia układu jezdnego pojazdu.. Sterowanie kątem skręcania wszystkich kół ma prowadzić do pokrycia bądź maksymalnego zbliżenia śladów kół osi przedniej i śladów kół osi tylnych pojazdu poruszającego się na łuku drogi. Wynikiem tego jest zmniejszenie zużycia ściernego opon, co przy dużej liczbie kół jezdnych prowadzi do obniżenia kosztów eksploatacji tego typu pojazdów. Rozwiązanie układu równań ruchu rozważanego modelu pojazdu pozwoli na określenie zależności między kątami skręcania kół w osi przedniej i w osiach tylnych a prędkością przemieszczania środka masy pojazdu. Możliwe będzie wyznaczenie toru ruchu pojazdu dla zadanych jego parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.
Słowa kluczowe
PL transport   pojazd   model dynamiczny pojazdu samochodowego   ruch po torze krzywoliniowym  
EN transport   vehicle   log-carrying articulated vehicle model   vehicle curvilinear motion  
Wydawca Łukasiewicz Research Network - Institute of Aviation
European Science Society of Powertrain and Transport KONES Poland
Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
Czasopismo Journal of KONES
Rocznik 2009
Tom Vol. 16, No. 4
Strony 115--128
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., rys.
Twórcy
autor Frankowski, J.
  • Kielce University of Technology Tysiąclecia Panstwa Polskiego Av. 7,25-314 Kielce, Poland tel: +48 41 3424448, fax:+48 41 3424340, jfrank@tu.kielce.pl
Bibliografia
[1] Chodkowski, A. W., Badania modelowe pojazdów gąsienicowych i kołowych, WK i Ł Warszawa 1982.
[2] Dugoff, H., Fancher, P. S., Segel, L., An analysis of tire traction properties and their influence on vehicle dynamics performance S.A.E., Paper 700377, 1970.
[3] Fitch, J. W., Motor Truck Engineering Handbook, Society of Automotive Engineers, Inc. 400, Commonwealth Drive Warrendale, PA 15096-0001 U.S.A.
[4] Jazar Resa, N., Vehicle Dynamics Theory and Application, Springer Science + Bussines Media, LLC, 2008.
[5] Lanzerdoerfer, J., Szczepaniak, C., Teoria ruchu samochodu, WK i Ł Warszawa 1980.
[6] Leister Gunter, Fahrzeugreifen und Fahrwerkentwiclung, Vieweg + Teubner GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2009.
[7] Litwinow, A., Kierowalność i stateczność samochodu, WK i Ł Warszawa 1975.
[8] Mitschke, M., Wallentowitz, H., Dynamik der Kraftfahrzeuge, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004.
[9] Nejmark, J. I., Fufajew, N. A., Dynamika układów nieholonomicznych. PWN, Warszawa 1971.
[10] O’ Malley, T. J., Wojskowe pojazdy transportowe, Przekład i redakcja naukowa Ryszard Woźniak, Przemysław Kupidura, Dom Wydawniczy BELLONA, Warszawa 2002.
[11] Pacejka, H., Tyre & Vehicle Dynamics,Wydawnictwo Butterworth Heinemann 2002.
[12] Prochowski, L., Teoria ruchu i dynamika pojazdów mechanicznych,WAT, Warszawa 1996.
[13] Prochowski, L., Żuchowski, A., Samochody ciężarowe i autobusy, WK i Ł, Warszawa 2004.
[14] Dynamical Analysis of Vehicle Systems, CISM Courses and Lectures, Vol. 497, Schiehlen Werner - Editor, Springer Wien, New York 2007.
[15] Więckowski, D., Optymalizacja wymuszenia działającego na kierownicę ze względu na kryterium poprawności wykonywania typowych manewrów ruchu samochodu, Rozprawa doktorska, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2006.
[16] Zaremba, Z., Przyczepy i naczepy specjalizowane, WKŁ, Warszawa 1989.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0033-0047
Identyfikatory