Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0033-0043

Czasopismo

Journal of KONES

Tytuł artykułu

Influence of parametrization of vehicle dynamic properties in the microscopic flow model on the computational car exhaust emission

Autorzy Drąg, Ł. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wpływ parametryzacji właściwości dynamicznych pojazdu w mikroskopowym modelu ruchu na obliczenlową emisję zanieczyszczeń
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In the paper the results of traffic flow modelling using the parameterized and not-parameterized microscopic traffic flow model have been presented. The acceleration, speed and intensity of car exhaust emission have been analysed. On the base on registered motion parameters the analysis of exhaust emission intensity has been performed for a single lane road connecting two intersections. Dynamics characteristic of car bon monoxide, hydrocarbons and nitrogen oxides were used for calculation of the exhaust emission from passenger vehicles with SI engine and the catalytic converter. The traffic simulation was carried outfor the road network in which traffic flow is determined by different time of traffic light phases. The functions of the maximal acceleration of vehicles were applied in the parameterized microscopic traffic flow model. These functions were calculated as dependent on angle of road slope and the additional vehicle load using the model of vehicle dynamics. Simulations of traffic of the vehicles stream were carried for the communication system, where the vehicle flow was determined time of duration 's individual phases of traffic lights. In the traffic model of the stream the maximum acceleration of vehicles relative to slope angle of a street and the surcharge of the vehicle, appointed with using of the model of dynamics traffic were taken into account.
PL Modelowanie emisji substancji szkodliwych spalin z silników pojazdów w warunkach eksploatacji trakcyjnej wymaga zastosowania modelu ruchu potoku pojazdów. Do identyfikacji i analizy procesów zachodzących w układach komunikacyjnych o skali przestrzennej kilku skrzyżowań zazwyczaj stosowane są mikroskopowe modele ruchu. Modele ruchu tego typu umożliwiają symulację potoku pojazdu, w trakcie której rozpatrywany jest ruch każdego z pojazdów z uwzględnieniem jego właściwości dynamicznych. Fakt ten ma zasadnicze znaczenie przy wyborze sposobu obliczania i bilansowania emisji związków szkodliwych spalin. Znając chwilowe przyspieszenie i prędkość pojazdu, obliczenia dotyczące emisji można wykonać w oparciu o jedną z metod: średniej emisji drogowej i natężenia emisji. Przy obliczaniu emisji tymi metodami decydującego znaczenia nabiera rodzaj uwzględnionych w modelu ruchu parametrów wpływających na przyspieszenie i prędkość pojazdów. W pracy przedstawiono wyniki modelowania ruchu potoku pojazdów według mikroskopowego modelu ruchu z pominięciem i uwzględnieniem parametryzacji właściwości dynamicznych pojazdów. Dla wybranego pojedynczego pojazdu z potoku analizowano przyspieszenie i prędkość oraz obliczone natężenie emisji. Na podstawie zarejestrowanych parametrów ruchu dokonano również analizy natężenia emisji wzdłuż odcinka drogi łączącego dwa sąsiednie węzły drogowe. Symulacje ruchu potoku pojazdów przeprowadzano dla układu komunikacyjnego, w którym przepływ pojazdów był zdeterminowany czasem trwania poszczególnych faz sygnalizacji świetlnej. W modelu ruchu potoku uwzględniono maksymalne przyspieszenie pojazdów w zależności od kąta nachylenia jezdni i dodatkowego obciążenia pojazdu, wyznaczone z wykorzystaniem modelu dynamiki ruchu.
Słowa kluczowe
PL układ komunikacyjny   ruch potoku pojazdów   emisja   modelowanie  
EN road network   traffic flow   emission   modelling  
Wydawca Łukasiewicz Research Network - Institute of Aviation
European Science Society of Powertrain and Transport KONES Poland
Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
Czasopismo Journal of KONES
Rocznik 2009
Tom Vol. 16, No. 4
Strony 67--74
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Drąg, Ł.
  • University of Bielsko-Biala Willowa Street 2, 43-309 Bielsko-Biala, Poland tel: +48 33 8279269, fax: +48 33 8279289, ldrag@ath.bielsko.pl
Bibliografia
[1] Brzozowska, L., Brzozowski, K., Drąg, Ł., Road transport - quality of atmospheric air. Computational modelling in mesoscale, in Polish, WKiŁ, Warszawa 2009.
[2] Datka, S., Suchorzewski, W., Tracz, M., Traffic engineering, WKiŁ, Warszawa 1997.
[3] Drąg, Ł., Influence of car motion models on the computational car exhaust emission, in Polish, Ph.D. Thesis, University of Bielsko-Biala, 2008.
[4] Drąg, Ł., Wojciech, S., Evaluation of car following process in microscopic flow models, Transport Problems – I Int. Scien. Conf., pp. 73-80, Katowice-Korczyce 2009.
[5] Krauss, S., Microscopic Modeling of Traffic Flow: Investigation of Collision Free Vehicle Dynamics, Ph.D. Thesis, University of Cologne, Germany 1998.
[6] Rakha, H., Snare, M., Dion, F., Vehicle Dynamics Model for Estimating Maximum Light Duty Vehicle Acceleration Levels, Journal of the Transp. Research Board, No. 1883, pp. 40-49, 2004.
[7] Traffic Flow Theory Monographs, Revised Traffic Flow Theory. A state of the Art Report. Transportation Research Board, National Academy of Science, USA 2001
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0033-0043
Identyfikatory