Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0033-0042

Czasopismo

Journal of KONES

Tytuł artykułu

Assumptions of a method estimation for adjustments charakteristics of an engine and turbo-compressor set in sequential turbocharging

Autorzy Danilecki, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Założenia metody oceny dopasowania charakterystyk silnika i zespołu turbosprężarkowego w doładowaniu zakresowym
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper presents fundamentals characterising the operation of turbochargers and the dependencies essential for the calculation (the use of balance equations of a turbocharger this purpose ) of the total efficiency of a compressor set with respect to the power balance of the respective devices of aturbine. For the assumed conditions of the engine operation - an optimum power distribution has been carried out on the basis ofa theoretical analysis as far as the total efficiency is concerned in the compressor set and in theturbine set of a supercharging device. The required pressure drops in the turbine, essential to ensure the power in the compressor have been carried out with respect to the efficiency of each device. The paper pays attention on connected problems with the choice of the suitable design system range supercharging and secures favourable conditions its cooperation with the engine. This is especially important in phase switches over modes of operation between turbo-compressors and it has principle importance for the maintenance of the continuity of engine characteristics. In particular the entire efficiency of system supercharging was appointed, the required pressure of exhaust gases, flows and profiles of intake-boxes of every turbine were calculated.
PL W pracy przedstawione zostały zasadnicze wielkości charakteryzujące pracę turbosprężarek oraz zależności niezbędne do obliczenia całkowitej sprawności zespołu sprężarkowego przy uwzględnieniu równowagi mocy z odpowiednimi urządzeniami zespołu turbinowego, wykorzystując do tego celu równania bilansowe turbosprężarki. Następnie, dla założonych warunków pracy silnika, na drodze analizy teoretycznej, dokonano optymalnego pod względem sprawności całkowitej podziału mocy w zespołach sprężarkowych oraz turbinowych urządzenia doładowującego. Określone zostały wymagane spadki ciśnienia po stronie turbin konieczne do zapewnienia mocy potrzebnej po stronie sprężarek przy uwzględnieniu sprawności każdego urządzenia. W artykule zwrócono uwagę na problemy związane z wyborem odpowiedniej konstrukcji układu doładowania zakresowego i zapewnieniem korzystnych warunków jego współpracy z silnikiem. To jest szczególnie ważne w fazie przełączania trybów pracy pomiędzy turbosprężarkami i to ma zasadnicze znaczenie dla zachowania ciągłości charakterystyki silnika. W szczególności całkowita sprawność układu doładowującego wyznaczona została, wymagane ciśnienie spalin, wydatki oraz przekroje skrzyń wlotowych każdej turbiny były obliczone.
Słowa kluczowe
PL doładowanie zakresowe   całkowita sprawność układu doładowującego  
EN sequential turbocharging   optimum power distribution of turbochargers   total efficiency of a supercharging device  
Wydawca Łukasiewicz Research Network - Institute of Aviation
European Science Society of Powertrain and Transport KONES Poland
Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
Czasopismo Journal of KONES
Rocznik 2009
Tom Vol. 16, No. 4
Strony 59--66
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Danilecki, K.
Bibliografia
[1] Bluhm, K., Ganz, M., Voght, R., Erfahrungen mit der Registeraufladung in einer Reiselimousine, Ref. 11, 3 Aufladetechnische Konferenz, Zürich 1988.
[2] Borila, Y. G., A sequential turbocharging method for highly-rated truck diesel engines, SAE Pap. 860074.
[3] Christmann, R., Schmalzl, H.-P., Schmitt, F., Schwarz, A., Zweistufig geregelte Aufladung für Pkw- und Nfz-Motoren, Motortechnische Zeitschrift MTZ, 1, 2005.
[4] Danilecki, K., Trends in the development of turbocharging systems in automotive vehicles, Combustion Engines/Silniki Spalinowe, Nr 2, 2008.
[5] Danilecki, K., Theoretical analysis of co-operation of a turbocharger with a sequentially turbocharged engine, Combustion Engines, 1, 2009.
[6] Łęgowicz, J., Doładowanie typu twin-turbo, Auto Moto Serwis, 3, 2005.
[7] Pflüger, F., Die zweistufig geregelte Aufladung (R2S) – ein neues Aufladesystem für Nfz-Motoren, Motortechnische Zeitschrift MTZ, 7-8, 1998.
[8] Steinparzer, F., Kratochwill, H., Mattes, W., Stütz, W., Der neue BMW Sechszylinder- Dieselmotor mit Stufenaufladung, Motortechnische Zeitschrift MTZ, 5, 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0033-0042
Identyfikatory