PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zagadnienia akustyczne w kontekście zrównoważonego rozwoju w gospodarce przestrzennej i budownictwie

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Acoustic problems of sustainable development in construction industry and spatial planning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju w sektorze budowlanym obejmuje również zagadnienia związane z ochroną przed hałasem. Zapewnienie odpowiedniego klimatu akustycznego w środowisku zewnętrznym oraz we wnętrzu budynku to nie tylko sprawa komfortu czy jakości środowiska zamieszkania, lecz także warunek rozwoju zdrowego i aktywnego społeczeństwa. Przedstawiono problemy akustyczne wynikające z równoważenia rozwoju w szeroko pojętym budownictwie, podkreślając że niektóre tendencje mogą powodować niekorzystne skutki. Opracowanie jednolitych zasad klasyfikacji akustycznej terenów przeznaczonych pod inwestycje oraz zasad klasyfikacji akustycznej budynków mieszkalnych pomogłoby stworzyć odpowiednie narzędzia do właściwego kształtowania środowiska przebywania człowieka.
EN
Implementation ot sustainable development principles into the construction sector embraces also problems of protection against noise. Proper acoustic conditions prevailing in the external environment as well as in the interior of a building are not only a question of comfort of creating healthy and active society. The paper presents acoustic issues connected with sustainable development in construction industry, some tendencies may brink about unfavorable acoustic effects. Introduction ot uniform acoustical classification ot development areas and classification of residential buildings would help to create proper tools for adequate human environment assessment and shaping.
Rocznik
Strony
45--66
Opis fizyczny
Bibliogr. 32 poz., il., tab.
Twórcy
 • Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Akustyki
Bibliografia
 • [1] Noise and health, Document WHO Regional Office for Europe, 2000
 • [2] Paque G.: EU environmental noise policy: an integrated approach. Euronoise, Naples 2003, ID:521-PLp. 1-13
 • [3] European Commission Green Paper on the Future noise policy – COM(1996)540flnal http://europa.eu.int/comm/environment/noise/geenpap.htm
 • [4] Malecki I., Engel Z., Lipowczan A., Sadowski J.: Problems of noise control in Poland on the way to European integration. Proceedings of NOISE CONTROL'95, 1-9, Warsaw 1995
 • [5] Sadowski J., Szudrowicz B.: Ochrona przed hałasem i drganiami w budownictwie. Stan zagadnienia w Polsce w roku wstąpienia Polski do UE. Materiały konferencyjne NOISE CONTROL'04, Warszawa-Gdynia, 6-9 czerwca 2004 r.
 • [6] Mróz E., Kopczyński J., Szudrowicz B., Sadowski J.: Uciążliwość i skutki zdrowotne hałasu mieszkaniowego w Warszawie. Rocznik PZH, t. XXIX, nr 2,1978
 • [7] Sadowski J., Szudrowicz B.: The influence of materials and construction on the acoustic climate in dwellings and its effect on residents' health. Final report (Project No 05-202-2, cooperation PI-USA). Building Research Institute, Warsaw 1975
 • [8] Koszarny Z.: Wpływ intensywnego hałasu ulicznego na samopoczucie i samoocenę sianu zdrowia mieszkańców. Rocznik PZH, t. 51, nr 2, 2000, s. 191-201
 • [9] Koszarny Z.: Ocena stanu zdrowia i samopoczucia ludności zamieszkałej w zróżnicowanych warunkach akustycznych. Rocznik PZH, t. 52, nr 2, 2002, s. 165-178
 • [10] Vainio M., Paque G., Baarsma B., Bradburn P., Nijland H., Rasmussen S, Lambert J.: A million euro question: how much would we pay for the noise control, and how much is it worth? Final report - December 2001. Inter-noise 2001
 • [11] Navrud S.: The state of the art on economic valuation of noise. Final report to European Commission DG Environment, 2002
 • [12] Nurzyński J.: Sustainability and the protection against noise in a building and its surroundings. Sustainable Building: Regional Central and Eastern European Conference. SB04 Warsaw, 27-29 October 2004. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004 - CD-ROM
 • [13] Szudrowicz B., Nurzyński J., Sadowski J,: Aspekty ochrony przed hałasem i drganiami w zagadnieniach rozwoju zrównoważonego w budownictwie. Konf. nauk.-techn., Mrągowo, 27-29 listopada 2002 r. Materiały konferencyjne. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2002, s. 113-129
 • [14] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz. U. nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami
 • [15] Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise. Official Journal of the European Communities, L 189/12
 • [16] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz. U. nr 66, poz. 436
 • [17] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu, Dz. U. nr 66, poz. 436
 • [18] Chmielewski J. M.: Ład przestrzenny warunkiem równoważenia rozwoju. Konf. nauk.-techn., Mrągowo, 27-29 listopada 2002 r. Materiały konferencyjne. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2002, s. 45-54
 • [19] Commission recommendation of 6 August 2003 concerning the guidelines on the revised interim computation methods for industrial noise, aircraft noise, road traffic noise and railway noise, and related emission data. Official Journal of the European Communities L 212/49
 • [20] Nurzyński J.: Zrównoważony rozwój a ocena akustyczna terenów inwestycyjnych. Prace Instytutu Techniki Budowlanej - Kwartalnik, 2(130), 2004, s. 2 7 - 42
 • [21] Position paper on dose-response relationships between transportation noise and annoyance, European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, 2002
 • [22] lżewska A., Nurzyński J.: Nowe wskaźniki oceny hałasów środowiskowych. 50. Konf. Nauk. Komit. Inż. Ląd. I Wod. PAN i Komit. Nauki PZITB „Problemy naukowo-badawcze budownictwa", Krynica 2004, Warszawa-Krynica, 12-17 września 2004 r. Materiały budowlane. Geotechnika, t. 4, s. 77-78. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004
 • [23] Pogorzelski J., Panek A.: Kompleksowy system oceny oddziaływania budynku na środowisko w świetle dyrektywy „On energy performance of buildings". Materiały Konf. „Budownictwo spełniające wymagania zrównoważonego rozwoju". ITB-NAPE, Mrągowo 2002
 • [24] PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych
 • [25] Nurzyński J.: Influence of sealing on the acoustic performance of windows, in Carmeliet, Hens, Vermeir, Research in building physics. A. A. Balkema Publishers 2003, s. 595-604
 • [26] Sadowski J.: Akustyka środowiska i architektury a rozwój zrównoważony. Materiały 51. Otwartego Seminarium z Akustyki, Gdańsk 2004, s. 95-102
 • [27] Nurzyński J.: Akustyczne zalety i wady lekkich ścian szkieletowych. 51. Otwarte seminarium z akustyki. OSA 2004, Gdańsk-Sobieszewo, 6 września 2004 r., s. 351-354. Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział Gdański, Gdańsk 2004
 • [28] Nurzyński J.: Wpływ zjawisk rezonansowych na właściwości akustyczne lekkich przegród szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych. 50. Konf. Nauk. Komit. Inż. Ląd. i Wod. PAN i Komit. Nauki PZITB „Problemy naukowo-badawcze budownictwa", Krynica 2004, Warszawa-Krynica, 12 - 17 września 2004 r. Konstrukcje Betonowe. Materiały budowlane. Geotechnika, t. 4, s. 109-116. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004
 • [29] W stronę strategii tematycznej w zakresie środowiska miejskiego. Komunikat Komisji dla Rady Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Gospodarczo-Społecznego oraz Komitetu do Spraw Regionów. COM(2004)60
 • [30] Nurzyński J.: Modernizowane budynki mieszkalne, problemy ochrony przed hałasem w świetle wymagań akustycznych. Materiały VII Konferencji Nauk.-Techn. „Problemy remontowe w budownictwie ogólnym", Szklarska Poręba 1996
 • [31] Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EEC). Dokumenty Wspólnoty Europejskiej dotyczące Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1994
 • [32] Rasmussen B.: Sound insulation of dwellings - over view of classification schemes in Europe. Euronoise, Naples 2003, ID:547-IP
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0023-0096
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.