PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Metoda oceny zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania istniejących budynków mieszkalnych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Method of assessment of energy demand for heating in existing residential buildings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Sposób użytkowania budynków mieszkalnych jest często inny niż zakładano w projekcie. Ma to znaczny wpływ na zużycie energii w budynku. W związku z tym w celu oceny zużycia energii z możliwie największą dokładnością, w normach europejskich zaleca się wykorzystywanie w procedurze oceny energetycznej istniejącego budynku informacji uzyskanych z pomiarów zużycia energii w budynku. Jednakże w Polsce w procedurze planowania działań termomodernizacyjnych brak jest do tej pory metody uwzględniającej wyniki takich pomiarów. Opisano metodę oceny rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło istniejącego budynku mieszkalnego na podstawie monitoringu dziennej dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej do budynku w ciągu 82 kolejnych dni w zimie 2004 r. Metoda służy przede wszystkim do oceny zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, ponieważ w polskich warunkach klimatycznych jest to główny składnik bilansu cieplnego budynku mieszkalnego. Oprócz dostawy ciepła do budynku monitoringiem objęto temperaturę zewnętrzną, zużycie ciepłej wody, jej temperaturę oraz temperaturę zimnej wody. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania obliczone według proponowanej metody jest bardzo zbliżone do rzeczywistego zapotrzebowania budynku na tego rodzaju ciepło.
EN
The actual use of residential buildings is often different than anticipated in the building project. This situation considerably affects the actual use of energy in building. So, in the aim to assess the energy use as accurately as practicable, in European Standards it is recommended to apply in assessment procedure the information taken from measured data concerning energy consumption. However, in Poland there is no method combining measured data to the procedure of planning retrofit operations for building. The paper describes method of assessment the actual heat demand of the existing residential building on the basis of monitoring the daily heat delivery to the building from a district heating system recorded by 82 consecutive days in winter 2004. The method is oriented to assess the heat demand for heating, because in Polish climatic conditions it is the biggest element in the energy balance ot each residential building. Besides the heat delivery to the building, monitoring included the external temperature, quantity of hot water, its temperature and the temperature of cold water. The seasonal demand of heat for heating for the whole heating season calculated on the basis of the results of energy monitoring is very similar to the actual heat consumption of the building for heating.
Rocznik
Strony
15--29
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., il., tab.
Twórcy
 • Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Fizyki Cieplnej
Bibliografia
 • [1] prEN 15203 Energy performance of buildings-Assessment of energy use and definitions of ratings. March 2005
 • [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 l 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. nr 12/02, poz. 114)
 • [3] PN-EN 832:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków, Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania. Budynki mieszkalne
 • [4] EN ISO 13790:2004 Thermal performance of buildings - Calculation of energy use for space heating
 • [5] NF-0617/02 Ekspertyza dotycząca izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych w dwóch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i propozycje jej poprawy
 • [6] Lyberg M.D.: Building Thermal Performance The Swedish Institute for Building Research Gälve 1992
 • [7] Robakiewicz M.: Poradnik termorenowacji. Fundacja poszanowania energii
 • [8] Dyrektywa „Energy Performance of Buildings"
 • [9] Dokument roboczy CEN/TC928 E: Energy performance of buildings - Application of calculation of energy use to existing buildings
 • [10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/02, poz. 690)
 • [11] PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
 • [12] PN-66/B-02419 Centralne ogrzewanie. Obliczanie zapotrzebowania paliwa do ogrzewania budynków (unieważniona)
 • [13] Szymańska-Matosek J: Dziesięcioletnie doświadczenia w rozliczaniu kosztów ogrzewania budynku wielorodzinnego. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Rozliczanie kosztów ciepła i wody w aspekcie członkostwa w Unii Europejskiej". Krynica, 26-28 maja 2004
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0023-0094
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.