PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zależność wytrzymałości na ściskanie zapraw od ilości wydzielonego ciepła hydratacji cementów w obniżonych temperaturach

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Relation between of cement compressive strength and the amount of hydration heat evolvet in low temperatures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono wyniki badań i analizę zależności przyrostu wytrzymałości od ilości wydzielonego ciepła hydratacji. Badania przeprowadzono w warunkach izotermicznych. Zależność badano w temperaturach 20°C, 10 stopni C i O stopni C. Porównywano ilości wydzielanego ciepła hydratacji cementu z wytrzymałością zapraw normowych po tym samym czasie dojrzewania w danej temperaturze. Graficzne zestawienie wyników wykazuje, że przyrost wytrzymałości zaprawy normowej w funkcji ilości ciepła wydzielonego w procesie hydratacji cementu jest funkcją prostoliniową. Wyniki analizy dowodzą, że możliwe jest zastosowanie kalorymetrii izotermicznej do prognozowania przyrostu wytrzymałości zapraw w obniżonych temperaturach we wczesnym okresie dojrzewania.
EN
In paper, the results of research and analysis of relation between the increase of compressive strength and amount ot hydration heat evolved were presented. The research was carried out in isothermal conditions. Relations were studied in 3 temperatures: 20°C, 10oC and 0oC. The amount of hydration head evolved by cement in a given temperature and the compressive strenght ot mortar after the same period ot hardening were compared. It was iIIustrated, that the increase of standard mortars strength in function of amount of hydration heat evolved during hydration process is the rectilinear function. The results of analysis have proved that application of isothermal calorimetry is useful for predicting the increase of cement compressive strength in low temperatures, for early hardening period.
Rocznik
Strony
3--14
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., il., tab.
Twórcy
autor
 • Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji
Bibliografia
 • [1] Jamroży Z.: Beton i jego technologie. PWN, Warszawa 2000
 • [2] Copeland L.E., Kantro D.L., Verbeck G.: Chemistry of Hydration of Portland Cement. 4-th ICCC Washington, Washington 1960 t. 1, s. 429-465
 • [3] Ronin V., Jonasson J-E, Hedlund H.: Advanced modification technologies of the Portland cement based binders for different high performance applications. 10th ICCC Göteborg 1997, vol. 2, 2ii077, 8pp
 • [4] Kaszyńska M.: Early age properties of high-strength/high-performance concrete. Cement and Concrete Composites 24, (2002) s. 253-261
 • [5] Rastrup E.: Heat of hydration in concrete, Mag. Concr. Res., Sept. 1954
 • [6] Nykänen A.: Hardening of concrete at different temperatures, especially below the freezing point. RILEM Symposium, Kopenhaga 1956
 • [7] Witakowski P: Termodynamiczna teoria dojrzewania. Zastosowanie do konstrukcji masywnych z betonu. Inżynieria Lądowa, z. 70, Politechnika Krakowska, 1998
 • [8] Freiesleben-Hansen P., Pedersen J. E.: Maleinstrument til kontrol af betons haerdning. Nordisk Betong, 1, 1977, s. 21-25
 • [9] Pane I., Hansen W.: Concrete hydration and mechanical properties under nonisothermal conditions. ACI Materials Journal, November-December 2002, s. 534-543
 • [10] Broda M., Wirquin E., Duthoit B.: Conception of an isothermal calorimeter for concrete - Determination of the apparent activation energy. Materials and Structures, vol. 35, August 2002, s. 389-394
 • [11] Ng S. T. C., Shapiro G., Mak S. L.: Monitoring and Early Hydration of Cement Using Dielectric Spectroscopy. Fifth CANMET/ACI International Conference on Recent Advances in Concrete Technology, aci SP-200, 2001, s. 167-182
 • [12] Sideris K., Sideris K. K.: The cement hydration equation and its application to several hydration criteria according to the literature. 10th ICCC Göteborg 1997, vol. 2, 2ii061, 11pp
 • [13] Brandštetr J., Polcer J., Krátký J., Holeinský R., Havlica J.: Possibilities of the use of isoperibolic calorymetry for assessing the hydration behavior of cementation systems. Cement and Concrete Research, vol. 31, 2001, s. 941-947
 • [14] Peukert S.: Cementy powszechnego użytku i specjalne. Polski Cement Sp. z o.o., Kraków 2000
 • [15] Venuat M.: Cementy i bietony w stroitielstwie. Strojizdat, Moskwa 1980
 • [16] Zaporożec I. D., Okorokow S. D., Paryjskij A. A.: Tiepłowydielenije bietona. Izdatielstwo Literatury po Stroitielstwu, Leningrad 1966
 • [17] Thielen G., Hintzen W.: Investigation of concrete behavior under restraint with a temperature-stress test machine. Thermal cracking in concrete at early ages. RILEM Proceedings 25, Münich 1994, s.145-152
 • [18] Pinto R. C. A., Hobbs S, V., Hover K.C.: The Maturity Approach in Concrete Technology - Going Beyond Compressive Strength. Fifth CANMET/ACI International Conference on Recent Advances in Concrete Technology aci SP-200, 2001, s. 749-768
 • [19] Witakowski P., Czamarska D., Bobrowicz J.: Skomputeryzowany układ pomiarowy do pomiarów kalorymetrycznych. Cement, Wapno, Beton, z. 7, 1991
 • [20] PrPN-B-19707 Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności. Zał. A: Oznaczanie ciepła hydratacji metodą semiadiabatyczną (prEN 196-9 - metoda wzorcowa)
 • [21] BN-70/6731-13 Badanie ciepła hydratacji cementu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0023-0093
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.