Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0084-0014

Czasopismo

Pomiary Automatyka Kontrola

Tytuł artykułu

Podsumowanie badań symulacyjnych systemu korekcji dynamicznej metodą równoważności pomiaru dwoma torami

Autorzy Nalepa, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Dynamic Error Correction by Equivalence Method of the Measurement with Two Chan-nels - Summary of Simulation Experiments
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono podsumowanie badań symulacyjnych algorytmu różnicowego systemu korekcji dynamicznej pomiaru metodą 'w ciemno'. Taka metoda może być stosowana w przypadkach gdy własności dynamiczne torów pomiarowych nie są dokładnie znane i stosowanie szeregowych korektorów o ustalonych parametrach nie jest możliwe. Metoda ta wykorzystuje do korekcji szeregowej wyniki pomiaru tej samej wielkości przez dwa równoległe tory pomiarowe o nieznanych, ale różnych, własnościach dynamicznych. Przedstawione w pracy badania, potwierdziły, że metoda symulacji komputerowej jest efektywna dla określania praktycznych warunków stosowania korekcji "w ciemno".
EN A summary of simulation experiments of a differential algorithm for dynamic measurement error correction with the "blind method" is presented in the paper. This correction method can be applied in cases, where the dynamic properties of measurement channels are not fully known, thus the use the serial correctors with fixed parameters is not possible. This method uses for serial correction measurement results of the same value, collected by two parallel measurement channels of unknown but different dynamic properties. A number of simulation experiments has been conducted in order to identify practical applicability conditions of this correction method. First, simulation for measurement channels modelled as the first and second order inertial objects were conducted. Next, experiments of the "blind" correction for measurement channels with periodical nonstationary have been conducted. In these experiments, measurement channels were modeled as first order nonstationary differential equations.The conducted experiments shown, that the computer simuation is an effective method for identyfying practical applicability conditions of the "blind method" correction, for the stationary measurement channels, and for nonstationary ones, every case has to be investigated separately.
Słowa kluczowe
PL korekcja błędu dynamicznego   symulacja komputerowa  
EN dynamic error correction   simulation experiments  
Wydawca Wydawnictwo PAK
Czasopismo Pomiary Automatyka Kontrola
Rocznik 2010
Tom R. 56, nr 8
Strony 887--889
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys.
Twórcy
autor Nalepa, J.
Bibliografia
[1] Nalepa J.: Wstępne badania symulacyjne korekcji dynamicznej metodą „w ciemno”. Materiały X Sympozjum „Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych”, 2000, str. 243-248.
[2] Nabielec J., Nalepa J.: Ocena Skuteczności Trzech Algorytmów Korekcji Dynamicznej Pomiaru Metodą „w ciemno” dla Obiektu Pierwszego Rzędu - Badania Symulacyjne. Materiały Krajowego Kongresu Metrologii, 2001, str. 247-250.
[3] Nalepa J.: The “Blind” Dynamic Error Correction Method - Simulation Study for the First-order Measurement Channel. Measurement Science Review - Journal of Institute Of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2001, pp 79-83.
[4] Nalepa J.: Ocena skuteczności korekcji błędu dynamicznego metodą „w ciemno” - badania symulacyjne toru inercyjnego pierwszego rzędu. Materiały XI Sympozjum „Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych”, 2001, str. 167-173.
[5] Nabielec J., Nalepa J.: Korekcja błędu dynamicznego pomiaru metodą „w ciemno” - badania symulacyjne obiektu pierwszego rzędu. Pomiary Automatyka Kontrola, 2002, n. 5/6, str. 25-28.
[6] Nalepa J.: Badania symulacyjne wybranego algorytmu korekcji błędu dynamicznego metodą „w ciemno” dla dwuinercyjnego toru pomiarowego. Materiały XII Sympozjum „Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych”, 2002, str. 183-190.
[7] Nalepa J.: The “Blind” Dynamic Error Correction Method - Simulation Study For the First-and Second-Order Measurement Channel. Measurement Science Review - Journal of Institute Of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2002, n. 1, pp. 33-42.
[8] Nabielec J., Nalepa J.: The “Blind” Method of Dynamic Error Correction for Second Order System. Proceedings of XVII IMEKO World Congress, 2003, pp. 841-846.
[9] Nalepa J.: Korekcja dynamiczna metodą równoważności pomiaru dwoma równoległymi torami. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej n. 207, Elektrotechnika n. 25, 2003, str. 215-224.
[10] Nalepa J.: Correction of Dynamic Error by the „Blind” Method. A Differential Algorithm Simulation Study; Proc. of 10th IMEKO TC7 Int. Symp. on Advances of Measurement Science, 2004, pp. 109-114.
[11] Minkina W., Gryś S.: Korekcja charakterystyk dynamicznych czujników termometrycznych - metody, układy, algorytmy. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004.
[12] Nalepa J.: Korekcja błędu dynamicznego metodą „w ciemno” - badania symulacyjne przy nieznajomości modelu toru pomiarowego. Materiały XIV Sympozjum „Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych”, 2004, str. 47-54.
[13] Nalepa J.: Wstępne badania symulacyjne algorytmu różnicowego korekcji błędu dynamicznego metodą „w ciemno” dla torów pomiarowych o niestacjonarności typu okresowego. Materiały XV Sympozjum „Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych”, 2005, str. 45-52.
[14] Olczyk A.: Modelowanie własności dynamicznych przetworników niestacjonarnej temperatury gazu. Materiały XV Symp. „Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych”, 2005, str. 71-80.
[15] Nabielec J., Nalepa J.: A Simulation Investigation of Differential Algorithm for the “Blind Correction” of Dynamic Error in Measuring Channels with Periodic Nonstationarity. Proc. of XVIII IMEKO World Congress, 2006.
[16] Nalepa J.: Badania symulacyjne algorytmu różnicowego korekcji “w ciemno” błędu dynamicznego dla wybranego przypadku niestacjonarnych torów pomiarowych. Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2006, n. 10 bis, str. 16-18.
[17] Nalepa J.: Badania symulacyjne systemu korekcji dynamicznej metodą „w ciemno” przy niespełnieniu warunku jednakowych wzmocnień w obu torach. Pomiary Automatyka Kontrola, 2006, n. 10 bis, str. 12-15.
[18] Nalepa J.: Próba porównania metod optymalizacji parametrycznej stosowanych w badaniach symulacyjnych korekcji błędu dynamicznego metodą „w ciemno”. Pomiary Automatyka Kontrola, (2006), n. 9 bis, 155-157.
[19] Nalepa J.: Badania symulacyjne systemu korekcji dynamicznej metodą „w ciemno” przy autoidentyfikacji charakterystyk statycznych obu korygowanych torów. Pomiary Automatyka Kontrola, 2007, n. 9 bis, str. 220-223.
[20] Nalepa J.: Badania symulacyjne wybranego algorytmu korekcji błędu dynamicznego metodą „w ciemno” dla niestacjonarnych torów pomiarowych - ostatnie badania. Materiały XVII Sympozjum „Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych”, 2009, str. 119-126.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0084-0014
Identyfikatory