PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zasady i uwarunkowania przyłączania źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Rules and conditions of connecting renewable energy sources to the grid in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule opisano stan obecny i możliwości przyłączania do sieci elek-troenergetycznej w Polsce odnawialnych źródeł energii. Scharakteryzowa-no obecnie obowiązujące i będące przedmiotem wdrażania krajowe i wspólnotowe akty prawne. Zwrócono uwagę na zasady i procedury postępowania przy przyłączaniu źródeł do sieci. Wskazano potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury sieciowej oraz główne bariery w tym zakresie. Przedstawiono propozycje działań mających na celu rozwiązanie omawianych problemów.
EN
In the paper the current status and possibilities of connecting renewable energy sources (RES) to the grid in Poland are presented. The existing and expected domestic and European legal acts are characterised. The rules and procedures concerning connection to the grid are described. The needs and barriers for grid infrastructure development are shown. There is presented the proposal of activities aiming at solving the described problems. The paper consists of four sections. Section 1 is a short introduction to the subject. Section 2 presents the requirements of the European Union climate energy package [5] and Polish energy legislation [6, 7, 8] concerning development of renewable energy sources. Figure 1 shows the changes of requirements concerning usage of renewable energy in the total energy consumption in Poland within the years 2008-2017. Table 1 presents the estimated requirements for the capacity installed in RES for different levels of the energy use from RES in the total energy consumption in Poland. Figure 2 shows the areas of potential wind farm development determined on the basis of requests for connecting to the grid. Section 3 describes the results of connecting wind farms to the grid in Poland. This section characterises the quality and quantity parameters of the connection process as well as the main practical problems in the context of grid development planning. Figure 3 shows the comparison of the total capacity installed in the power system with that resulting from the requests for connecting wind farms. Section 4 presents the conclusions concerning the proposal of changes in the energy law in Poland.
Wydawca
Rocznik
Strony
392--395
Opis fizyczny
bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
Bibliografia
  • [1] Lubośny Z.: Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym. WNT. Warszawa. 2007 r.
  • [2] Boczar T.: Energetyka wiatrowa. Aktualne możliwości wykorzystania. Wydawnictwo PAK. Warszawa. 2008 r.
  • [3] Szwed C.: Przyłączanie farm wiatrowych do sieci przesyłowej. Konferencja Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii, Warszawa, 2008 r.
  • [4] Tarka M.: Elektrownie wiatrowe trafiają na rafy. Czysta Energia 2009 r. (za: http://www.cire.pl/).
  • [5] Projekt Dyrektywy Parlament Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. http://europa.eu/documents/.
  • [6] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami.
  • [7] Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14.08.2008 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w OZE oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 156 poz. 2187.
  • [8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0066-0017
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.