Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0057-0003

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Bezpieczna i trwała instalacja ciepłej wody. Wybrane zagadnienia

Autorzy Ostrowski, J.  Marjanowski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Safe and durable hot tap water system. selected issues
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu jest wskazanie wpływu jaki mają parametry wody do picia, zastosowanych materiałów konstrukcyjnych i rozwiązań projektowych na bezpieczeństwo, trwałość i eksploatację instalacji ciepłej wody.
EN The aim of presented paper is to show the influence of drinking water parameters, used construction materials and design solutions regarding to safety, durabillity and exploitation of hot tap water system.
Słowa kluczowe
PL woda pitna   instalacja wodna  
EN drinking water   water supply system  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2007
Tom nr 5
Strony 18--23
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Ostrowski, J.
autor Marjanowski, J.
  • CBW Unitex Sp. z o. o. w Gdańsku
Bibliografia
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002, z późn.zm. Dz. U. nr 33 poz. 207 z 2003, oraz Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z dnia 7 kwietnia 2004).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. Nr 61 poz. 417.
3. Walczak M., Ostrowski J.: Przeciwdziałanie-najlepsza ochrona przed Legionellą. Rynek Instalacyjny. 2006, (11], 65-57.
4. Dansk Standard. 2000. Norm for vandinstal-lationer. (Code of Practice for domestic water supply installations). DS 439. 3rd Edition.
5. Górecki A.: Stal ocynkowana w instalacjach wodociągowych. Instal. 2003, (9), 64-66.
6. Rutkiewicz A., Czarnowska M.: Analiza przypadków szybkiej korozji rur stalowych ocynkowanych. Instal 2001, (5), 10 i 13.
7. Rutkiewicz A.: Ocena ryzyka korozji metali w instalacjach wodociągowych. Instal. 2003, (7-8), 80-82.
8. Górecki A.: Jeszcze raz o miedzi- trwałość, opłacalność, zakres stosowania. Informacja Instal. 1999, (6), 16-18.
9. Jurczyk B., Kuś K., Piechurski F. G.: Materiał sieci wodociągowej. Jego wpływ na awaryjność. Rynek Instalacyjny. 2000, (9), 3541.
10. Norma PN-EN 12502-4 „Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody. Część 4. Czynniki oddziaływujące na stale odporne na korozję”.
11. Marjanowski J., Ostrowski J.: Korozja wymienników ciepła ze stali odpornych na korozję chromoniklowych i sposoby jej zapobiegania. Instal. 2002, (9), 23-30.
12. Życiński D.: Wpływ wewnętrznych instalacji wodociągowych na własności fizykochemiczne wody do picia. Informacja Instal. 1998, (11), 16 142.
13. Charzewski K.: Bakterie wciąż groźne. Magazyn Instalatora. 2002, (5), 30-31.
14. Partyka J.: Legionella- zagrożenie dla instalacji ciepłej wody. Systemy Instalacyjne. 2003, (7-8), 24-25.
15. Grabińska- Łoniewska A., Rzechowska E.: Bakterie z rodzaju Legionella jako wskaźnik mikrobiologicznego zanieczyszczenia środowiska. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inż. Środowiska. 1995, zeszyt 20, 113-132.
16. Toczyłowska B., Rutkiewicz A., Krogulska B., Matuszewska R.: Występowanie bakterii z rodzaju Legionella w instalacjach ciepłej wody użytkowej i w wodzie basenowej- zapobieganie Legionelozie. V Międzynarodowa Konferencja N-T „Zaopatrzenie w wodę i jakość wód”. Poznań-Gdańsk. 2002, 319-330.
17. Partyka J.: Przeciw legionom. Nowe zagrożenie dla instalacji ciepłej wody użytkowej. Magazyn instalatora. 2002, (4), 78-79.
18. Rogers J., Dowsett A. B., Dennis P. J., Lee V. J., Keevil C. V.: Influence of temperaturę plumbing materiał selection on biofilm forma-tion and growth of Legionella pneumophila in a model potable water system containing complex microbial flora. App. Env. Micro-biol. 1994,60(5), 1585-1592.
19. Biłozor Sł.: Destrukcyjne działanie twardości wody, gazów rozpuszczonych i zawiesin na systemy ciepłownicze- nie chemiczne technologie zapobiegania. Gaz, Woda i Technika Sanitarna. 1999, (9), 325-328.
20. Świderska-Bróż M., Wolska M.: Korozyjność wody wodociągowej a zjawiska zachodzące w systemie jej dystrybucji. Gaz, Woda i Technika Sanitarna. 2003, (1), 10-15 i 21.
21. Partyka J.: Co z tą cyrkulacją?! Magazyn Instalatora. 2002, (3), 46-48.
22. Mika M.: Nowy zawór TCV do instalacji cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej szansą na zmniejszenie kosztów i poprawę niezawodności systemu. Informacja Instal. 1999, (2), 8-9.
23. Drążkiewicz J.: Taśmy grzejne w instalacjach wodnych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna. 2002, (6),219-220.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0057-0003
Identyfikatory