PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Examination of mechanical behaviour of aged duplex steel using X-ray and neutron diffraction methods

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Badanie własności mechanicznych stali dwu-fazowej poddanej starzeniu przy użyciu dyfrakcji rentgenowskiej i neutronowej
Konferencja
SOTAMA Symposium on Texture and Microstructure Analysis (2; 26-28.09.2007; Cracow, Poland)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The parameters characterizing the elastoplastic mechanical behaviour of each phase in austeno-ferritic duplex stainless steels were determined using X-ray and neutron diffraction during a uniaxial tensile test. The elastoplastic self-consistent model was used to predict the evolution of the lattice elastic strains during loading and to identify the critical resolved shear stresses and work hardening parameters of the material. The effect of ageing treatment on the elastoplastic behaviour of both phases was also studied. It was found that thermal ageing of austeno-ferritic steel caused microstructural transformations and consequently a significant increase of the hardness of ferrite, while the mechanical properties of austenite remained practically unchanged.
PL
Parametry opisujące własności sprężysto-plastyczne każdej z faz w nierdzewnej stali austeno-ferrytycznej zostaly wyznaczone przy użyciu dyfrakcji rentgenowskiej i neutronowej podczas testu rozciągania in situ. Zastosowano sprężysto-plastyczny model samo-uzgodniony do przewidywania sprężystych odkształceń sieci podczas próby rozciągania oraz do wyznaczenia krytycznych naprężeń ścinających na płaszczyznach poślizgu i parametrów umocnienia materiału. Zbadano również efekt wplyw starzenia na własności sprężysto-plastyczne obu faz. Stwierdzono, że proces termicznego starzenia stali austeno-ferrytycznej spowodowal transformacje mikrostrukturalne i w konsekwencji wyrainy wzrost twardoki ferrytu, podczas gdy własności mechaniczne austenitu pozostaly praktycznie niezmienione.
Twórcy
autor
autor
 • FACULTY OF PHYSICS AND APPLIED COMPUTER SCIENCE, AGH- UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 30-059 KRAKOW, 30 MICKIEWICZA AV. POLAND
Bibliografia
 • [1] J. O. Nilsson, P. Liu, Mater. Sci. Technol. 7, 853 (1991).
 • [2] M. Guttmann, Duplex stainless steel 91, Beaune, France 79 (1991).
 • [3] A. Mateo, L. Lianes, M. Anglade, A. Redjaimia, G. Met auc r, J. Mat.Sci. 32, 4533 (1997).
 • [4] C. J. Park, H. S. Kwon, Corrosion science 44, 177 (2002).
 • [5] P. Lacombe, B. Baroux, G. Beranger, Les aciers inoxydables, Les editions de physique, Les Ulis Cedex A. France (1990).
 • [6] M. J. Marcinkowski, R. M. Fischer, A. Szirmae, Trans. Metall. Soc. AIME 230, 676 (1964).
 • [7] R. Lagneborg, Acta Metal. 15, 1737 (1967).
 • [8] J. Moverare, M. Oden, Acta Mater. A337, 25 (2002).
 • [9] R. Dakhlaoui,C. Braham,A. Baczmański, Mater Sci and En g, A 444, 6 (2007).
 • [10] A. Baczmański, C. Braham, Acta Mater. 52, 1133 (2004).
 • [11] R. Dakhlaoui, A. Baczmański, C. Braham, S. Wroński, K. Wierzbanowski, E. Oliver, EC, Acta Mater. 54, 5027 (2006).
 • [12] J. Johansson, M. Oden, X.-H. Zeng, Acta Mater. 47, 2669 (1999).
 • [13] J. Moverare, M. Oden, Metall. and Mater. Trans. 33A, 57 (2002).
 • [14] H. Sidhom, Etude de revolution structurale aucours du vieillissement de deux aciers inoxydables austenitiques, et de son influence sur les proprietes mecaniques et de corrosion intergranulaire, These d'etat, Universite d'Orsay, France (1990).
 • [15] J. P. Aymard, M. T. Leger, Manuel des aciers moules, 3e edition, Editions Techniques des Industries de la Fonderie (1996).
 • [16] J. P. Massoud, J. C. Van Duysen, G. Zacharie, Thermal ageing of duplex stainless steels, Collection de notes internes de la direction des etudes et recherches d'EDF, n°93NB00024 (1992).
 • [17] F. Danoix, S. Chamhreland, J. P. Massoud, P. Auger, Evolution microstructurale de la ferrite des aciers austeno-ferritiques lors de vieillissements entre 300 et 400°C, Collection de notes internes de rection des etudes et recherches d'EDF, n°92NII (1991).
 • [18] P. Berge, G. Zacharie, Endommagemer des materiaux dans les centrales nucleaires a eau presurisee, edition Eyrolles 1997.
 • [19] V. Calonne, These de doctorat de l’ecole des mines de Paris: Propagation de fissures par fatigue dans les aciers austeno-ferritiques moules; influence de 1a microstructure, du vieillissement et de la temperature d' essai (2001).
 • [20] H. Dolle, J. Appl. Cryst., 12, 489 (1979).
 • [21] C. M. Brakman, Phil. Mag. A 55, 39 (1987).
 • [22] A. Baczmański, K. Wierzbanowski, P. Lipinski, R. D. Helmholdt, G. Ekambaranathan, B. Pathiraj, Phil.Mag.A 69, 437 (1994).
 • [23] A. Baczmański, C. Braham, W. Seler, Phys. Stat. Sol. A 201, 2886 (2004).
 • [24] A. Baczmański, C. Braham, W. Seiler Phil. Mag . 83, 3225 (2003).
 • [25] J. S. Kallend, U. F. Koks, A. D. Rollet, H. R. Wenk, Operational Texture Analysis, Raport LA-UR-90-2852, Center for Material Sciences Los Alamos National Laboratory, USA (1990).
 • [26] J. H. Bunge, Texture analysis in material science: Mathematical Methods. Butterworths, London (1982)
 • [27] I. C. Noyan, J. B. Cohen, Residual Streess New York: Springer Verlag (1987).
 • [28] P. Lipinski, M. Berveiller, Int.J.of Plasticity 5, 149 (1989).
 • [29] P. Zattarin, A. Baczmański, P. Lipinski, K. Wierzbanowski, Arch. Metall. 45, 163 (2000).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0046-0014
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.