PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Badania możliwości zastosowania chlorku wapnia jako antypirogenu w zwalczaniu zjawisk termicznych w obiektach zagospodarowania odpadów wydobywczych z eksploatacji węgla kamiennego

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Researches about possibilities of application calcium chloride as antypirogen in fighting against thermal phenomena on dumps of mining waste coming from hard coal exploitation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedmiotem prac badawczych, których wyniki przedstawiamy, było :sprawdzenie zastosowania chlorku wapnia jako środka antypirogennego na obiekcie jednej z kopalń rejonu Rybnika, w którym w ramach rekultywacji terenu zagospodarowano odpady wydobywcze z eksploatacji węgla kamiennego. Badania przeprowadzono na polu obiektu objętym zjawiskami termicznymi (zapożarowaniem), na którym rok wcześniej z pozytywnym efektem sprawdzono ;zastosowanie chlorku sodu jako antypirogenu. Wykonano doświadczenia na skalę półtechnologiczną, wprowadzając antypirogen do rowów chłonnych w rejonach objętych zjawiskami termicznymi i w rejonach, gdzie takie zjawiska nie wystąpiły. Następnie prowadzono badania stanu termicznego tych rejonów oraz badania wybranych próbek odpadów wydobywczych poddanych działaniu antypirogenu. Jako metodę kontrolnych badań efektu podjętych prac zastosowano oksyreaktywną analizę termiczną (OTA) identycznie jak w badaniach antypirogennego wykorzystania chlorku sodu. Wyniki przeprowadzonych badań, wykonanych trzykrotnie w miesięcznych odstępach czasu, potwierdziły możliwość stosowania również chlorku wapnia w prewencji pożarowej w rejonach zagospodarowania odpadów wydobywczych towarzyszących eksploatacji węgla kamiennego. Wyniki badań potwierdzają nie tylko efektywność wymiennego stosowania chlorku sodu lub chlorku wapnia, ale pozwalają ocenić ekologiczne aspekty rekultywacyjnych działań na składowiskach odpadów górnictwa węglowego.
EN
The article presents results of researches with the use of Calcium chloride as antypirogen on dumps of waste which originate from extraction of hard coal in one mine of the region of Rybnik. The researches were carried out on of areas of dump with different thermal activity, it means that one was stably cool and the second was a place where the fire brakes out and where earlier was verified antypirogenity as Sodium chloride. The method of control researches of results of taken works with fire prevention was Oksyreactiy Thermal Analysis of sample of coal from dumps substance as control of changes of coal thermal decomposition properties - especially its selfignation property during three months of salt usage. The results of researches confirm not only the efficiency of mentioned use of Sodium chloride or Calcium chloride but the let us to evaluate ecological; aspect of reclamation actions on stockyards mine waste.
Rocznik
Strony
13--30
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor
autor
autor
autor
autor
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 tel. 32 359-19-56, info@us.edu.pl
Bibliografia
 • 1. Cebulak S.: Prowadzenie przy zastosowaniu Oksyreaktywnej Termicznej Analizy (OTA), f kontrolnych badań efektywności wdrażania antypirogenów w prewencji pożarowej w l rejonach zagospodarowania odpadów górniczych KWK „Chwałowice", (praca niepublikowana) - raporty wyników badań - Dział Ochrony Środowiska KWK i: „Chwałowice" 2008.
 • 2. Cebulak S., Miczajka. M., Tabor A., Skręt U., Gardocki M.: „Procesy termiczne zachodzące w obiektach budowanych z wykorzystaniem odpadów powęglowych - analizai zjawisk" - Konferencja „Ochrona środowiska terenów górniczych", Szczyrk 2008, Miesięcznik WUG, 2008.
 • 3. Cebulak S., Miczajka. M., Tabor A., Skręt U., Gardocki M.: Analiza przyczyn i powstawania zjawisk termicznych w obiektach rekultywacyjnych budowanych z i wykorzystaniem odpadów powęglowych: Konferencja Warsztaty Górnicze PAN nt. Zagrożenia naturalne w górnictwie. Baranów Sandomierski 2008.
 • 4. Przedruk opracowania jako artykuł w: - Kopaliny (nowości, teoria i praktyka, wydarzenia) 2008,2,71.
 • 5. Miczajka M.: Likwidacja ognisk pożarowych, prewencja pożarowa, rekultywacja techniczna i zagospodarowanie zwałowiska stożkowego ruchu Rymer KWK „Chwałowice" Konferencja NOT SITG (materiały konferencyjne), 2000.
 • 6. Tabor A.: Techniczno-ekologiczna problematyka składowania odpadów powęglowych, Uwarunkowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin w Rybnickim Okręgu Przemysłowym (Materiały konferencyjne), 1999.
 • 7. Urbański H.: Rekultywacja techniczna usypisk odpadów kopalnianych ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania pożarów, SITG (materiały szkoleniowe), Katowice 1983. s of reclamation actions on stockyards minę waste.
 • 8. Włodarczyk T., Strzyszcz Z.: The role of bacteria in the process of weathering of carbon wastes, Enviromental Engineering, London 2007.
 • 9. Włodarczyk T.: Wietrzenie biologiczne odpadów karbońskich w aspekcie ich biologicznej rekultywacji. Praca doktorska, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze 1984.
 • 10. Barosz S.: Techniczno-ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania zwałowisk odpadów powęglowych - na przykładzie Kopalni Węgla Kamiennnego ROW-u. Praca Doktorska, Akademia Górniczo Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków 2003.
 • 11. Zhang D. K.: The effect exchangeable cations on low-temperature oxidation and self-heating of a Yictorian brown coal. Elsevier, Fuel 78.1217-1224, 1999.
 • 12. Watanabe Wiwik S., Zhang Dong-ke: The effect of inherent and added inorganic matter on Iow temperaturę oxidation reaction of coal., Elsevier, Fuel Processing Technology 74, 145-160,2001.
 • 13. Mazumdar B. K.: On the correlation of moist fuel ratio of coal with its spontaneous combustion temperature., Elsevier, Fuel,Vol 75,No.5, 646-648,1996.
 • 14. Ting Shi, Xiaofang Wang, Jun Deng, Zhenyi Wen: The mechanism at the initial stage of the room-temperature oxidation of coal. Elsevier, Combustion and Flame, 140, 332-345, 2005.
 • 15. Lopez D.,Sanada Y. and Mondragon F.: Effect of low temperature oxidation of coal on hydrogen-transfer capability., Elsevier, Fuel, Vol 77, No 14,1623-1628,1998.
 • 16. Soobum Chang and Burner A.: Humic Substance Formation via the Oxidative weathering of Coal., Emdronmental Science Technology, 32,2883-2886,1998.
 • 17. Itay Michel, Hill Cavan R. and Glasser David: A Stydy of The Low Temperature Oxidation of Coal., Elsevier, Fuel Processing Technology, 21, 81-97,1989.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0040-0067
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.