PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Podstawy stosowania metody częściowych współczynników bezpieczeństwa w budownictwie na terenach górniczych

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Principles of use of the method of partial safety coefficients in building in mining areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wzrastające wymagania w zakresie ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych stwarzają potrzebę oceny ich bezpieczeństwa przy zastosowaniu powszechnej w budownictwie metody częściowych współczynników bezpieczeństwa. Zaletą metody jest preferowany w praktyce inżynierskiej deterministyczny sposób oceny bezpieczeństwa obiektów budowlanych, jednakże mający swoje źródło w analizach probabilistycznych. Przedstawiono podstawy stosowania metody na terenach górniczych, uwzględniając różne możliwe do zaakceptowania konsekwencje uszkodzenia obiektów. Zaproponowano sposób określania parametrów wyjściowych do stosowania metody częściowych współczynników bezpieczeństwa na terenach górniczych o ciągłych deformacjach powierzchni.
EN
The increasing requirements in the field of protection of building objects in mining areas create the necessity of assessment of their protection using the common in the building sector method of partial safety coefficients. The advantage of this method constitutes the preferred in the engineering practice deterministic manner of assessment of building object safety having, however, its source in probabilistic analyses. The principles of use of this method in mining areas have been presented, taking into consideration possible for get accepted consequences of object damages. The manner of determination of initial parameters for the use of the method of partial safety coefficients in mining areas with continuous surface deformations was proposed.
Rocznik
Strony
141--155
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor
 • Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1 tel. 32 258-16-31
Bibliografia
 • 1. Biegus A.: Probabilistyczna analiza konstrukcji stalowych. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław 1999.
 • 2. Eurocode 1. Basic of Design and Actions on Structures. Part l, ENY-1991-1, CEN, Brussels 1993.
 • 3. Instrukcja nr 364/2007: Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach górniczych. Wydaw. Instytutu Techniki Budowlane, Warszawa 2007.
 • 4. Kwiatek J.: Obiekty budowlane na terenach górniczych. Wydanie II zmienione i rozszerzone. Wydaw. GIG, Katowice 2007.
 • 5. Lewicki B.: Obliczanie konstrukcji metodą częściowych współczynników bezpieczeństwa w ujęciu eurokodów. Prace Instytutu Techniki Budowlanej nr 4 (96), Wydaw. Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 1995, s. 3-15.
 • 6. Murzewski J.: Niezawodność konstrukcji inżynierskich. Wydaw. Arkady, Warszawa 1989.
 • 7. PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.
 • 8. Popiołek E.: Rozproszenie statystyczne odkształceń poziomych terenu w świetle geodezyjnych obserwacji skutków eksploatacji górniczej. Zeszyty Naukowe AGH 1976 nr 594, Geodezja z. 44.
 • 9. Popiołek E. i inni: Losowość pogórniczych deformacji terenu i odporności obiektó* powierzchniowych w świetle wyników pomiarów geodezyjnych i obserwacji budowlanych oraz jej wpływ na wiarygodność prognoz szkód górniczych. Projekt badawczy nr 9 60 102 907. AGH, Kraków 1994-1997 (niepublikowana).
 • 10. Roik K.: Yorlesungen iiber Stahlbau. Yerlag, Berlin 1978.
 • 11. Stoch T.: Wpływ warunków geologiczno-górniczych eksploatacji złóż na losowość procesu przemieszczeń i deformacji powierzchni terenu. AGH, Kraków 2005 (Rozprawa doktorska).
 • 12. Wierzbicki W.: Bezpieczeństwo budowli jako zagadnienie prawdopodobieństwa. Przegląd Techniczny 1936.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0040-0063
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.