PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Przewietrzanie wyrobisk kopalnianych powietrzem sprowadzanym na upad

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Ventilating the mine workings with air delivered down the dip
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przypomniano podstawowe zagadnienia związane z procesem przewietrzania kopalń węgla kamiennego oraz z prowadzeniem w wyrobiskach górniczych powietrza po upadzie. Przedstawiono ewolucję przepisów górniczych i rygorów warunkujących taki sposób przewietrzania. Scharakteryzowano też uwarunkowania towarzyszące sprowadzaniu powietrza na upad oraz przyczyny i skutki zagrożeń z tym związanych. Omówiono możliwości kontroli stabilności i parametrów takiego przewietrzania, jakie dają automatyczna aerometria górnicza w połączeniu z innymi systemami bezpieczeństwa oraz podkreślono ich znaczenie dla bezpiecznego prowadzenia ruchu zakładu górniczego.
EN
In the article reminded have been the basic issues related to the process of ventilation of coal mines and delivery of ventilation air in the mine workings down the dip. Presented has been an evolution of the respective mining regulations and the rigours that condition such a mode of ventilation. Also characterized have been a set of conditions accompanying the delivery of air down the dip as well as the causes and effects of the related hazards. Presented in a discussion are possibilities of control of stability and data of that ventilation system, as offered by the automatic mining aerometry system combined with other safety systems, with underlining their importance for ensuring a safe running a mining operation unit.
Rocznik
Tom
Strony
12--20
Opis fizyczny
bibliogr. 19 poz.
Twórcy
autor
 • Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG
Bibliografia
 • 1. Budryk W:. Wentylacja kopalń. Cz. 1. Przewietrzanie wyrobisk. PWT, Katowice 1961
 • 2. Bystroń H., Jaroń S., Markefka P., StrumińskiA., Wojtyczka A.\ Przewietrzanie kopalń. Poradnik Górnika T. 3, Dz. I. Wyd. „ Śląsk”, Katowice 1974
 • 3. Bystroń H.: Podstawowe pojęcia i związki opisujące quasi-stacjonarny przepływ powietrza wilgotnego wyrobiskiem górniczym w kopalni podziemnej. Przegląd Górniczy 1982, nr 11-12
 • 4. Bystroń H.\ Podstawy schematu potencjalnego kopalnianej sieci wentylacyjnej. Prace GIG. Komunikat nr 471, Katowice 1969
 • 5. Bystroń H.\ Potencjalny schemat przewietrzania. Przegląd Górniczy 1958, nr 2
 • 6. Bystroń H.\ Potencjał aerodynamiczny, bilanse energii i mocy użytecznej oraz stabilność pracy systemu wentylacji kopalni. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 2000, nr 7
 • 7. Bystroń H.\ Potencjały aerodynamiczne oraz wyznaczanie ich pól w sieciach wentylacyjnych, podsieciach i rejonach. Archiwum Górnictwa 44/1, 1999
 • 8. Dubiński J., Krzystolik P., Roszkowski J., Tajduś. A., Trutwin W.\ Górnictwo węgla w Polsce - analiza stanu i kierunki rozwoju. Referat wygłoszony na wspólnym posiedzeniu Komisji Górniczej PAN O/Katowice i Sekcji Górnictwa i Energetyki Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych PAU, 18 kwietnia 2005 r., GIG Katowice
 • 9. Frycz A. Kozłowski B.\ Przewietrzanie kopalń metanowych. Wyd. „Śląsk”, Katowice 1979
 • 10. Kolarczyk M.: Uwagi o gospodarce powietrzem w podziemnej kopalni węgla w okresie restrukturyzacji. Materiały XVII Seminarium ROW’2000 nt.: Wybrane aspekty profilaktyki pożarowej w kopalniach - teoria i praktyka. Wyd. SITG Rybnik, 2000
 • 11. Krzystolik P. z zespołem: Analiza i ocena stanu zagrożenia pożarowego oraz skuteczności prowadzonych i projektowanych prac profilaktycznych w aspekcie możliwości bezpiecznego wznowienia robót górniczych w rejonie ściany 1d pokład 502, partia K, KWK „Śląsk”. Opracowanie naukowo - badawcze, niepublikowane. Katowice, kwiecień - maj 2003
 • 12. Mironowicz W., Wasilewski S.: Monitorowanie i sterowanie wentylatorów głównych w celu obniżenia kosztów i poprawy bezpieczeństwa kopalń. Materiały Międzynarodowej Konferencji nt. Najnowsze osiągnięcia w zakresie przewietrzania kopalń oraz zwalczania zagrożeń pożarowych, gazowych i klimatycznych. Wyd. GIG Katowice, 1999
 • 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139 z 2002 r., poz. 1169)
 • 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych - Załącznik nr 1: Szczegółowe wymagania dotyczące planu ruchu podziemnego zakładu górniczego
 • 15. SałustowiczA.: Przewietrzanie kopalń za pomocą kilku szybów wentylacyjnych. Przegląd Górniczo-Hutniczy 1931, nr 11
 • 16. Trenczek S:. Automatyczna aerometria górnicza dla kontroli zagrożeń aerologicznych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 2005, Nr 3
 • 17. Trenczek S.: Monitorowanie zagrożeń aerologicznych, a eksploatacja złóż na dużych głębokościach. Materiały V Konferencji nt. Wybieranie złóż na dużych głębokościach oraz w trudnych warunkach geotermicznych. Wyd. CBPM CUPRUM Wrocław, 2005
 • 18. Trenczek S.: Ocena występującego zagrożenia pożarowego, a poziom ryzyka prowadzenia okresowej eksploatacji. Przegląd Górniczy 2005, Nr 3
 • 19. Załącznik nr 5 - Zwalczanie zagrożeń. Załączniki z dnia 2 września 2002 r. do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139 z 2002 r., poz. 1169)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0007-0083
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.