Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0007-0078

Czasopismo

WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie

Tytuł artykułu

Aspekty chemizmu zatłaczania wód kopalnianych do horyzontów chłonnych

Autorzy Janocha, A.  Kluk, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The aspects of chemism of mine waters forced in the absorbing horizons
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono możliwość skutecznego zatłaczania wód kopalnianych do horyzontów chłonnych w kontekście kompatybilności zarówno samych wód mających się skontaktować, jak również ich wpływu na skałę zbiornikową górotworu. Omówiono również warunki jakim powinien odpowiadać górotwór, aby zatłaczanie było bezpieczne dla środowiska naturalnego.
EN In this article discussed is a possibility of effective forcing of mine waters in the water-absorbing horizons in the context of compatibility of both the waters alone that shall come into contact, as well as their influence on the reservoir bed rock of the mining strata. Also discussed are the conditions to be met by the strata to ensure that the water forcing process be safe to the natural envirinment.
Słowa kluczowe
PL wody kopalniane   zatłaczanie wód kopalnianych   górotwór  
Wydawca Wyższy Urząd Górniczy
Czasopismo WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
Rocznik 2005
Tom nr 11
Strony 17--21
Opis fizyczny bibliogr. 4 poz.
Twórcy
autor Janocha, A.
  • Instytut Nafty i Gazu O/Krosno
autor Kluk, D.
  • Instytut Nafty i Gazu O/Krosno
Bibliografia
1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.)
2. Ostroff A.G.: Introduction to Oilfield Water Technology. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1982
3. Kan A., Fu G., Watson M.A., Tomson M.A.: Efect of hydrate inhibitors on oilfield scale formation and inhibition, Rice University, SPE 74657, 2002
4. Podgotowka i normirowanie kaczestwa wody dla zawodnienia neftianych miestorożdienij s rozlicznymi tipami kolektorow. Nieftianaja Promyszlennost. Obzornaja informacja. Moskwa 1987
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0007-0078
Identyfikatory