PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Synteza logiczna przeznaczona dla matrycowych struktur programowalnych typu PAL

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The logic synthesis for the PAL-based complex programmable logic devices
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono metody syntezy przeznaczone dla matrycowych struktur programowalnych. Jądrem układów matrycowych (CPLD) jest struktura typu PAL, zawierająca programowalną matrycę AND i stałe połączenia w matrycy OR, tworząca bloki logiczne typu PAL. Celem pracy jest zaprezentowanie metod syntezy, które umożliwiają realizacje funkcji za pomocą bloków logicznych typu PAL, zawierających określoną liczbę iloczynów. Podstawę pierwszej metody stanowi oryginalny sposób przedstawienia zminimalizowanej postaci wielowyjściowej funkcji. Istota tej metody polega na wyszukiwaniu wspólnych wielowyjściowych implikantów na podstawie analizy wierzchołków grafu wyjść, reprezentujących wektory wyjściowe. Zaproponowane algorytmy syntezy osadzone są na twierdzeniu o wyborze wierzchołka grafu wyjść. Twierdzenie to stanowi podstawę teoretyczną doboru grup implikantów realizowanych we wspólnych blokach typu PAL. W przypadku niespełnienia przez wierzchołki grafu wyjść warunków. Twierdzenie to stanowi podstawę teoretyczną doboru grup implikantów realizowanych we wspólnych blokach typu PAL. W przypadku niespełnienia przez wierzchołki grafu wyjść warunków twierdzenia dobór grupy implikantów dokonywany jest metodą heurystyczną. W części tej można znaleźć również oryginalną metodę opisu sprzężeń zwrotnych, sprowadzającą się do odpowiedniej modyfikacji wierzchołków grafu wyjść. Bloki logiczne spotykane w układach matrycowych często zawierają dodatkowe zasoby logiczne. Należą do nich między innymi trójstanowe bufory wyjściowe, których obecność może być uwzględniona w procesie syntezy. Proces syntezy rozpoczyna dwupoziomowa minimalizacja z rozłączeniem implikantów. Następnie wykonywany jest podział poszczególnych grup implikantów. Wynikiem tych dwóch procedur są zbiory implikantów o mocy mniejszej lub równej liczbie iloczynów znajdujących się w bloku logicznym typu PAL. Niezwykle cennym elementem syntezy jest dekompozycja. Wpływa ona przede wszystkim na minimalizację liczby bloków logicznych. Takie nietypowe zastosowanie teorii klasycznej dekompozycji jest przedmiotem rozważań zawartych w kolejnej części pracy. Opracowane algorytmy dekompozycji oparto na klasycznym modelu dekompozycji funkcjonalnej, wprowadzonym przez Curtisa. Poszczególne etapy dekompozycji opracowane są pod katem zasobów logicznych struktur CPLD typu PAL. Opracowana metoda dekompozycji wierszowej funkcji jednowyjściowej pozwala na dopasowania uzyskiwanych podukładów do struktury bloku logicznego typu PAL. Rozważania teoretyczne stanowią podstawę zawartych w pracy algorytmów syntezy. W końcowej części pracy przedstawiono złożone strategie syntezy przeznaczone dla różnych układów CPLD (z/bez wyjściowych buforów trójstanowych). Strategie syntezy opracowane są pod katem minimalizacji liczby bloków logicznych lub liczby warstw. Elementami tych strategii są przedstawione poprzednio poszczególne metody syntezy. W pracy zawarto również szereg wyników eksperymentalnych. Przeprowadzono je na popularnych układach testowych dla różnych rodzin układów programowalnych. Opracowane strategie syntezy porównano z akademickimi i komercyjnymi narzędziami syntezy.
EN
The logic presents the synthesis for CPLDs. The core of CPLDs is a PAL-based structure which consists of the programmable AND matrix and fixed connections within the OR matrix. These matrixes form the PAL-based logic blocks. The aim of the work is to present the synthesis method of which enables implementation of a Boolean function by the means of the PAL-based logic blocks containing a definite number of terms. The first method is based on a unique of the multi-output Boolean function. The essence of the method concentrates on the process of searching for the common multi-output implicants based on the analysis of graph's nodes representing the output vectors. The suggested algorithms of synthesis have their foundation in the theorem on choosing a node of the graph outpust. That theorem serves as a theoretical background for the selection of those implicants' groups that are realized by the means of the shared PAL-based logic blocks. In a case of not meeting the conditions of the theorem by the nodes of the graph outpust to choose the specific node, a selection of the implicants' group is carried out according to the heurestic rules. Moreover, in this part of work, a new method for the description of feedback can be found, which leads to the appropriate modification of those nodes constituting the graph of outpust. The logic blocks that occur within the CPLD structures include frequently the additional logic resources. There are, among other things, such resources as the three-state output buffers, which can be taken into account in the process of logic synthesis. First, the process of synthesis starts with the two-level splitting minimization procedure. Then, a partition of the individual implicants' groups takes place. As a result of the two procedures mentioned above, the initial set of the Boolean function's implicants is divided into subsets with the higher or equal cardinality to the number of terms within the certain PAL-based logic blocks. Decomposition is an extremely valuable component of synthesis. First of all, it influences directly the number of logical blocks. The unusal application of the classical theory on the decomposition is discussed in the second part of this work. The algorithms developed are derived from the classical model of the functional decomposition that was introduced by Curtis. The individual phases of the decomposition are prepared for the PAL-based CPLD structures. The designed method for the row decomposition of the single-output Boolean function enables the adjustment of the obtained sub-circuits with the certain structure of the PAL-based logic block. The theoretical considerations serve as a base for the synthesis of algorithms included in this work. The final part of the work presents the complex strategies of synthesis, aimed at the various CPLD circuits (with/without the three-state output buffers). The strategies of synthesis are designed for the optimization following either the number of logical blocks or the number of levels. The individual synthesis methods, presented in the previous chapters, serve as the components of those strategies. The work presents also a number of results obtained from experiments. The experiments were carried out for the commonly used benchmarks, applying various families of programmable devices. The designed strategies were compared with the university-developed and the commercially available tools of the synthesis.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
5--212
Opis fizyczny
bibliogr. 223
Twórcy
autor
 • Instytut Elektroniki Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16 tel. (032) 237-26-14, dariusz.kania@polsl.pl
Bibliografia
 • 1. Datal/O, ABEL. Design software - user manual, 1990
 • 2. Abouzeid P., Babba B., Crastes M., Saucier G., Input-Driven Partitioning Methods and Application to Synthesis on Table-Lookup-based FPGAs, IEEE Transactions on Computer-Aided Design, Vol. 12, No. 7, 1993, pp. 913-925
 • 3. Abouzeid P., Sakoni K., Saucier G., Poirot F., Multilevel Synthesis Minimizing the Routing Factor, Proceedings of Design Automation Conference, DAC'90, 1990, pp.365-368
 • 4. Actel, FPGA Data Book and Design Guide, 1995
 • 5. Adamski M., Metodologia projektowania reprogramowalnych sterowników logicznych z wykorzystaniem elementów CPLD i FPGA, Materiały I Krajowej Konferencji Naukowej Reprogramowalne Układy Cyfrowe, RUC'98, Szczecin, 12-13 marca 1998, ss. 15-22
 • 6. Adamski M., Węgrzyn M., Wykorzystanie standardowych kompilatorów PLD do syntezy sterowników logicznych, Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, 1997, t. 43, z. 3, pp.335-354
 • 7. AMD, MACH 1,2,3, and 4 Family Data Book, 1995
 • 8. AMD, PAL Devices Data Book and Design Guide, 1996
 • 9. Akers S.B., Binary Decision Diagrams, IEEE Transactions on Computers, Vol.
 • 10. C-27, No.6, June 1978, pp.509-516
 • 11. Altera, MAX+PLUS II AHDL, 1995
 • 12. Altera, MAX+PLUS II VHDL, 1996
 • 13. Altera, MAX+PLUS II, Getting started, 1997
 • 14. Altera, Device Data Book, 1999
 • 15. Anderson J.H., Brown S.D., Technology mapping for large complex PLDs, Proceedings of Design Automation Conference, DAC'98, 15-19 January, 1998, pp.698 -703
 • 16. Ashar P., Devadas S., Newton A.R., Sequential Logic Synthesis, Kluwer Academic Publisher, Boston/London/Dotdrecht, 1992
 • 17. Ashenhurst R.L., The decomposition of switching functions, Proceedings of an International Symposium on the Theory of Switching, April 1957, (przedruk w dodatku do Curt62)
 • 18. Atmel, Programmable Logic and System-Level ICs, 2000
 • 19. Babba B., Crastes M., Saucier G., Input driven synthesis on PLDs and PGAs, The European Conference on Design Automation, Brussels, Belgium, March 1992, pp.48-52
 • 20. Collaborative Benchmarking Laboratory, Department of Computer Science at North Carolina State University, http://www.cbl.ncsu/edu/
 • 21. Bolton M., Digital Systems Design with Programmable Logic, Addison- Wesley Publishing Company, 1990
 • 22. Bout D.V., The Practical Xilinx Designer Lab Book, Prentice Hall, 1998
 • 23. Brand D., Sasao T., Minimization of AND-EXOR Expressions using Rewrite Rules, IEEE Transaction on Computers, Vol. 42, No. 5, May 1993
 • 24. Brayton R.K., Hachtel G.D., McMullen C. and Sangiovanni-Vincentelli A.L., Logic Minimization Algorithms for VLSI Synthesis, Kluwer Academic Publishers, Boston 1984
 • 25. Brayton R.K., Hachtel G.D., Sangiovanni-Vincentelli A.L., Multilevel logic synthesis, Proceedings of the IEEE, Vol.78, No.2, 1990, pp. 264-300,
 • 26. Brayton R.K., McMullen C., The Decomposition and Factorization of Boolean Expression, Proceedings of International Symposium on Circuits and Systems, 1982, pp.49-54
 • 27. Brayton R.K., Rudell R., Sangiovanni-Vincentelli A., Wang A., MIS: a Multiple-Level Logic Optimization System, IEEE Transactions on Computer-Aided Design, Vol. CAD-6. No.6, November 1987, pp. 1062-1081 Brown S.D., Francis R.J., Rose J., Vranesic Z.G., Field Programmable Gate Arrays, Kluwer Academic Publishers, Boston/London/Dotdrecht, 1993 Bryant V., Aspects of Combinatorics, Cambridge University Press, 1993 Brzozowski J.A., Luba T., Decomposition of Boolean Functions Specified by Cubes, University of Waterloo Computer Science Department, CS-97-01, January 1997 (ftp://cs-archive.uwaterloo.ca/cs-archive/CS-97-01/CS-97-01 Bums M., Perkowski M., Jóżwiak L., An Efficient Approach to Decomposition of Multi-Output Boolean Functions with Large Sets of Bound Variables, Proceedings of Euromicro Conference, Vasteras, Sweden, August 25-27, 1998, pp. 16-23
 • 28. Carpenter A., Messer N., The Use of VHDL+ in The Specification Level Modeling of An Embedded System, Proceedings of the Forum on Design Languages, Luasanne, Switzerland, Sept. 6-11 1998, pp. 83-92.
 • 29. Chang S., Marek-Sadowska M., Hwang T., Technology Mapping for TLU FPGA’s Based on Decomposition of Binary Decision Diagrams, IEEE Transactions on Computer-Aided Design, Vol. 15, No. 10, October 1996, pp. 1226-1235
 • 30. Chattopadhyay S., Roy S., Chaudhuri P., KGPMAP: library-based technology¬mapping technique for antifuse based FPGAs, IEE Proceedings-Computers and Digital Techniques, Vol. 141, November 1994, pp. 361-368
 • 31. Chen S. L., Hwang T. T., Liu C.L., A technology mapping algorithm for CPLD architectures, IEEE International Conference on Field-Programmable Technology, Hong Kong, December 16-18, 2002, pp. 204-210
 • 32. Chen К. C., Muroga S., Input assignment algorithm for decoded-PLAs with multi-input decoders, IEEE International Conference on Computer-Aided Design, ICCAD'88, Digest of Technical Papers, 7-10 November 1988, pp. 474-477
 • 33. Christofides N., Graph Theory - An Algorithmic Approach, Academic Press, New York, London, San Francisco, 1975
 • 34. Ciesielski M. J., Yang S., PLADE: A two-stage PLA decomposition, IEEE Transactions on Computer-Aided Design, Vol.11, No.8, August 1992, pp. 943-954
 • 35. Cong J., Ding Y., FlowMap: An Optimal Technology Mapping Algorithm for Delay Optimization in Lookup-Table Based FPGA Design, IEEE Transactions on Computer-Aided Design, Vol.13, No.1, 1994, pp. 1-12
 • 36. Cong J., Hwang Y-Y., Boolean Matching for LUT-Based Logic Blocks With Applications to Architecture Evaluation and Technology Mapping, IEEE Transactions on Computer-Aided Design, Vol.20, No.9, 2001, pp. 1077-1090 Cong J., Wu C., An Efficient Algorithm for Performance-Optimal FPGA Technology Mapping with Retiming, IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, Vol. 17, No.9, 1998, pp. 738-748 Curtis H.A., The Design of switching Circuits, D.van Nostrand Company, Inc., Princeton, New Jersey, Toronto, New York, 1962
 • 37. Curtis H.A., Generalized tree circuit - the basic building block of an extended decomposition theory, J.ACM, Vol.10, 1963, pp.562-581
 • 38. Cypress, Data Book, 1996
 • 39. Czerwiński R., Kania D., Nocuń P., Kodowanie stanów dedykowane dla struktur typu PAL, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, KST2002, vol. A, Bydgoszcz, wrzesień 2002, ss.65-71
 • 40. Czerwiński R., Kania D., Metody kodowania stanów automatów sekwencyjnych oparte na wyborze aktywności wyjść, RUC 2003, Szczecin, 8-9 maja, 2003, ss. 9-16
 • 41. Dagenais M., Agarwal V., Rumin N., McBOOLE: A New Procedure for Exact Logic Minimization, IEEE Transactions on CAD/ICAS, Vol. CAD-4, No.3, 1986, pp.269-284
 • 42. Deniziak S., Sapiecha K., CUPLAND-a behavioral level description compiler for designing of PLD/EPLD-based systems, IEEE International Symposium on Circuits and Systems, ISCAS '94, Vol. 1, 30 May-2 Jun 1994, pp. 201-204 Devadas S., Comparing Two-Level and Ordered Binary Decision Diagram Representations of Logic Functions, IEEE Transactions on Computer-Aided Design, Vol. 12, No.5, May 1993
 • 43. Devadas S., Newton A.R., Exact Algorithms for Output Encoding, State Assignment, and Four-Level Boolean Minimization, IEEE Transactions on Computer-Aided Design, Vol. 10, No. 1, January 1991
 • 44. Devadas S., Wang A.R., Newton A.R., A. Sangiovanni-Vincentelli, Boolean Decomposition of Programmable Logic Arrays, IEEE Custom Integrated Circuits Conference, May 1988, pp. 2.5.1 -2.5.5
 • 45. Devadas S., Wang A.R., Newton A.R., Sangiovanni-Vincentelli A., Boolean decomposition in multi-level logic optimization, Digest of Technical Papers, IEEE International Conference on Computer-Aided Design, ICCAD-88, 7-10 Nov 1988, pp.290 -293
 • 46. Drechsler R., Checking Integrity during Dynamic Reordering in Decision Diagrams, Proceedings of the 25th EUROMICRO Conference, IEEE Computer Society, Milan, Italy, September 8-10, 1999, pp. 360-367
 • 47. Dzikowski A., Hrynkiewicz E., Metody dekompozycji zespołu funkcji z wykorzystaniem diagramów ROBDD, IV Krajowa Konferencja Naukowa, Reprogramowalne Układy Cyfrowe, RUC’2001. Szczecin, maj 2001, ss.19-28
 • 48. Dzikowski A., Hrynkiewicz E., Złożona dekompozycja obszarowa zespołu funkcji logicznych z wykorzystaniem diagramów ROBDD, II Krajowa Konferencja Elektroniki, KKE'03 Kołobrzeg, czerwiec 2003, tom II, ss.393-398
 • 49. Dzikowski A., Hrynkiewicz E., Sposób wyszukiwania wspólnych grup węzłów grafu ROBDD przy dekompozycji wielowyjściowych funkcji logicznych, KST’99 Bydgoszcz, 1999, tom B-1.30, ss. 259-266
 • 50. Fawcett В.К., Map, place and route: the key to high-density PLD implementation, Microelectronics Communications Technology Producing Quality Products Mobile and Portable Power Emerging Technologies, WESCON/'95, 7-9 Nov 1995, pp. 292-297
 • 51. Filo D., Yang J.C., Mailhot F., De Micheli G., Technology Mapping for Two-Output RAM-based Field Programmable Gate Array, Proceedings of European Design Automation Conference, February, 1991, pp.534-538
 • 52. Francis R.J., Rose J., Vranesic Z., Chortle-Crf: Fast Technology Mapping for Lookup Table-based FPGAs, Proceedings of the Design Automation Conference, 1991, pp. 227-233
 • 53. Fujita M., Fujisawa H., Matsunaga Y., Variable Ordering Algorithms for Ordered Binary Decision Diagrams and Their Evaluation, IEEE Transactions on CAD, Vol.12, No.l, January 1993
 • 54. Gajski D., Dutt N., Wu A., Lin Y., High-Level Synthesis: Introduction to Chip and System Design, Kluwer Academic Publishers, 1992
 • 55. Gajski D., Doemer R., Zhu J., IP-centric Methodology and Design with the SpecC Language, Materiały szkoleniowe szkoły letniej zorganizowanej przez NATO Advance Study Institute na temat "System Level Synthesis", Barga, Włochy, 11-20 sierpnia 1998
 • 56. Garbolino T., Gucwa K., Hławiczka A., Kania D., Kardaszewicz J., Kulisz J., A.Morawiec, Laboratorium podstaw techniki cyfrowej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002
 • 57. Green D., Modem logie design, Addison-Wesley Publishing, 1986
 • 58. Huang J-D., Jou J-Y, Shen W-Z, ALTO: An Iterative Area/Performance Tradeoff Algorithm for LUT-Based FPGA Technology Mapping, IEEE Transactions on Very Large Integration (VLSI) Systems, Vol. 8, No.4, August 2000, pp. 392-400
 • 59. Hong S., Cain R., D.Ostapko, MINI: A heuristic approach for logic minimization, IBM Journal of Research and Development, Vol.18, 1974, pp.443-458
 • 60. Hrynkiewicz E., Kania D., Impact of decomposition direction on synthesis effectiveness, Programmable Devices and System, PDS’03, February 11-13, Ostrava, 2003, pp. 144-149
 • 61. Hrynkiewicz E., Kania D., Dekompozycja układów kombinacyjnych pod kątem realizacji na strukturach PLD o niewystarczającej liczbie termów, KST’95, Bydgoszcz, 6-8 września 1995, ss. 366-373
 • 62. Hrynkiewicz E., Kania D., Niemczyk A., Logic Function Set Minimization Using the Method of Usefulness Anticipation if the Generated Implicants, XIXth National Conference Circuits Theory and Electronic Networks Kraków-Krynica, Poland, October 23-26, 1996, pp. 127-132
 • 63. Hrynkiewicz E., Pucher К., Kania D., The input partitioning and coding problem in PAL-based CPLDs, XXth National Conference CT&EN, Kołobrzeg, Poland, October 21-24, 1997, ss. 145-152
 • 64. Hsu Y.Ch., Lin Y.L., Hsied H.Ch., Chao Т.Н., Combining Logic Minimization and Folding for PLA's, IEEE Transactions on Computers, Vol. 40, No. 6, June 1991
 • 65. Iguchi Y., Sasao T., Matsuura M., Implementation of multiple-output functions using PQMDDs, Proceedings 30th IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic, ISMVL'00, 2000, pp. 199 -205
 • 66. Iguchi Y., Sasao T., M.Matsuura, Evaluation of multiple-output logic functions using decision diagrams, Proceedings of the Asia and South Pacific Design Automation Conference, ASP-DAC'03, 2003, pp. 312 —315
 • 67. Jacobi R.P., Trullemans A.M., Generating Prime and Irredundant Covers for Binary Decision Diagrams, The European Conference on Design Automation, Brussels, Belgium, March 1992, pp.104-108
 • 68. Jóźwiak L., Chojnacki A., Functional Decomposition based on Information Relationship Measures Extremely, Proceedings of the 25th EUROMICRO Conference, IEEE Computer Society, Milan, Italy, September 8-10, 1999, pp. 150-160
 • 69. Jóźwiak L., Volf F., Efficient decomposition of assigned sequential machines and Boolean functions for PLD implementations, Proceedings of Electronic Technology Directions to the Year 2000, 23-25 May 1995, pp. 258 -266
 • 70. Kalisz J., Podstawy elektroniki cyfrowej, WKŁ, 1991
 • 71. Kamionka-Mikuła H., Małysiak H., Pochopień B., Układy cyfrowe. Teoria i przykłady, Wydawnictwo Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2000
 • 72. Kania D., Decomposition-based synthesis and its application in PAL-oriented technology mapping, Proceedings of 26-th Euromicro Conference, IEEE Computer Society Press, Maastricht, 2000, pp. 138-145
 • 73. Kania D., Heurystyczna metoda dekompozycji zespołu funkcji boolowskich wykorzystująca dekompozycje złożone, przeznaczona dla układów FPGA typu tablicowego, Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, 2000, 46, z.2, ss.195-210
 • 74. Kania D., A technology mapping algorithm for PAL-based devices using multi-output function graphs, Proceedings of 26-th Euromicro Conference, IEEE Computer Society Press, Maastricht, 2000, pp. 146-153
 • 75. Kania D., Coding capacity of PAL-based logic blocks included in CPLDs and FPGAs, IF AC Workshop on Programmable Devices and Systems, PDS 2000, Ostrava, February 8-9, Published for the IF AC by PERGAMON, An Imprint of Elsevier Science, 2000, pp. 164-169
 • 76. Kania D., Sposób kodowania stanów wewnętrznych automatów sekwencyjnych realizowanych w strukturach programowalnych ze stałym (H, L) lub programowalnym poziomem aktywności wyjścia, zgłoszenie patentowe P 344029, 2000
 • 77. Kania D., Logic Decomposition for CPLD Synthesis, IF AC Workshop on Programmable Devices and Systems, PDS 2000, Ostrava, February 8-9, Published for the IFAC by PERGAMON, An Imprint of Elsevier Science, 2000, pp. 49-52
 • 78. Kania D., Synteza logiczna wielopoziomowych układów w strukturach typu PAL z trójstanowymi buforami wyjściowymi, Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, 2000, 46, z.l, ss.81-90
 • 79. Kania D., Struktury programowalne - strategia syntezy logicznej, Elektronizacja, nr 10, 2000, ss.17-19
 • 80. Kania D., Wybór sposobu realizacji wielowyjściowych funkcji logicznych w strukturach CPLD typu PAL, RUC’2000, Szczecin, ss. 88-96
 • 81. Kania D., Metody dekompozycji funkcji przeznaczone dla układów FPGA typu tablicowego. Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, KST2001, Bydgoszcz, wrzesień 2001, pp.48-56
 • 82. Kania D., Sposób kodowania równomiernie wykorzystujący iloczyny zawarte w strukturach programowalnych typu PAL, zgłoszenie patentowe, P 345784, 30.01.2001
 • 83. Kania D., Realizacja układów kombinacyjnych w strukturach MACH, Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, 2001,47, z. 1, ss.65-74
 • 84. Kania D., An Efficient Algorithm for Output Coding in PAL-based CPLDs, International Journal of Engineering, Vol. 15, No.4, November 2002, pp.325-328
 • 85. Kania D., Synteza logiczna dla struktur typu PAL wykorzystująca bufory wyjściowe, Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, 2002, 48, z.l, ss. 53-66
 • 86. Kania D., Logic Synthesis of Multi-Output Functions for PAL-based CPLDs, IEEE International Conference on Field-Programmable Technology, Hong Kong, December 16-18, 2002, pp. 429-432
 • 87. Kania D., Improved Technology Mapping for PAL-based Devices Using a New Approach to Multi-Output Boolean Functions, DATE 02, Paris, March 2002, p.1087
 • 88. Kania D., Dekompozycja wielokrotna w syntezie logicznej dla struktur FPGA typu tablicowego, Elektronika, nr 2-3, 2002, ss. 43-46
 • 89. Kania D., An Efficient Approach to Synthesis of Multi-Output Boolean Functions on PAL-based Devices, IEE Proceedings - Computer and Digital Techniques, Vol. 150, No. 3, May 2003, pp.143-149
 • 90. Kania D., Synteza logiczna funkcji w strukturach typu PAL z trójstanowymi buforami wyjściowymi, RUC 2003, Szczecin, 8-9 maja, 2003, ss. 21-28
 • 91. Kania D., Synteza logiczna wielowyjściowych funkcji w strukturach typu PAL, RUC 2003, Szczecin, 8-9 maja, 2003, ss. 29-36
 • 92. Kania D., Tablicowe metody dekompozycji układów kombinacyjnych. Realizacja tych układów na wybranych strukturach programowalnych, rozprawa doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice 1995
 • 93. Kania D., Complex decomposition of multiple-output functions, International Conference on Programmable Devices and Systems, PDS’96, Ostrava, Czech Republic, November 26-28 1996, pp. 86-91
 • 94. Kania D., An algorithm of functional decomposition with free set variables coding, Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, 1998, 44, z.3, pp.317-324
 • 95. Kania D., Coding Capacity of Programmable Transcoder, Electronics and Telecommunications Quarterly, 1998,44, z.2, pp. 193-204
 • 96. Kania D., Two-level logic synthesis on PAL-based CPLD and FPGA using decomposition, Proceedings of 25-th Euromicro Conference, IEEE Computer Society Press, Milan, 1999, pp. 278-281
 • 97. Kania D., Two-level logic synthesis on PALs, Electronics Letters, 1999, Vol.35,No. 11, pp. 879-880
 • 98. Kania D., Efektywna metoda realizacji zespołu funkcji w strukturach typu PAL, Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, 1999,45, z. 3-4, ss. 433-444
 • 99. Kania D., Algorytmy podziału wyjść umożliwiające realizację układów cyfrowych w strukturach PLD, Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, 1999, 45, z.2,pp. 189-202;
 • 100. Kania D., Metody ekspansji liczby wyjść układów PLD. Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, KST’99, 8-10 wrzesień, Bydgoszcz, 1999, ss. 170-177
 • 101. Kania D., Coding Capacity of PAL-based Programmable Transcoder with Uneven Number Terms per Output, Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, 1999, 45, z.l, pp.73-84
 • 102. Kania D., Synteza logiczna dla układów CPLD typu PAL wykorzystująca dekompozycję, Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, 1999,45, z. 3-4, ss. 445-454
 • 103. Kania D., Impact of logic minimization on term partitioning effectiveness, Proceedings of the XXIInd National Conference on Circuits Theory and Electronic Networks, Warszawa-Stare Jabłonki, October 22-24, 1999, pp. 131-136
 • 104. Kania D., Podział termów umożliwiający realizację układów cyfrowych w strukturach CPLD i FPGA typu PAL, RUC’99, Szczecin, ss. 241-248
 • 105. Kania D., Hrynkiewicz E., Variable partitioning method based on subdecomposition, XIXth National Conference Circuits Theory and Electronic Networks, Kraków-Krynica, Poland, October 23-26, 1996, pp. 121-126
 • 106. Kania D., Hrynkiewicz E., Pucher K., Coding capacity of PAL-based devices with different number terms per output, Proceedings of the XXIst National Conference on Circuits Theory and Electronic Networks, Poznań-Kiekrz, October 22-24, 1998, pp. 203-208
 • 107. Kania D., Szreter J., Programowalne układy logiczne FPLA, FPLS, Elektronizacja nr 7, 1992
 • 108. Kania D., Szreter J., Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem układów PLD, Elektronizacja nr 12, 1992
 • 109. Kania D., Szreter J., Metody opisu urządzeń cyfrowych z układami PLD, Elektronizacja nr 3, 1993
 • 110. Kania D., Szreter J., Języki opisu w projektowaniu urządzeń z PLD, Elektronizacja nr 1,1993
 • 111. Kapoor В., Improved Technology Mapping Using A New Approach to Boolean Matching, Proceedings of ED&TC95, March 6-9, Paris, France, 1995, pp.86-90
 • 112. Karplus К., Xmap: a Technology Mapper for Table-lookup Field-Programmable Gate Arrays, Proceedings of 28th DAC, June 1991, pp. 240-243
 • 113. Karplus К., Amap: a Technology Mapper for Selector-based Field-Programmable Gate Arrays, Proceedings of 28th DAC, June 1991, pp. 244-247
 • 114. Kim J., Byun S., Kim H., Development of technology mapping algorithm for CPLD under time constraint, 6th International Conference on VLSI and CAD, ICVC '99, 1999, pp.411-414
 • 115. Kim H-S., Kim J-J., Lin Ch-H., An efficient CPLD technology mapping under the time constraint, Proceedings of the 12th International Conference on Microelectronics, ICM 2000, 2000, pp.265 -268
 • 116. Kim J-J., Kim H-S., Lin Ch-H., A new technology mapping for CPLD under the time constraint, Proceedings of the Asia and South Pacific Design Automation Conference, ASP-DAC’01, 2001, pp.235 -238
 • 117. Kołodziński S., Dekompozycja funkcji logicznych metodami spektralnymi zorientowana na realizację tych funkcji w układach FPGA typu tablicowego, rozprawa doktorska, Gliwice 2003
 • 118. Kouloheris J.L., Gamal El, FPGA performance versus cell granularity, Proceedings of the IEEE Custom Integrated Circuits Conference, 12-15 May 1991, pp. 6.2/1 -6.2/4
 • 119. Kouloheris J.L., Gamal A.E1, PLA-based FPGA Area Versus Cell C+ Granularity, Proceedings of the IEEE Custom Integrated Circuits Conference, 3-6 May 1992, pp.4.3.1-4.3.4
 • 120. Krishnamoorthy S., Tessier R., Technology Mapping Algorithms for Hybrid FPGAs Containing Lookup-Tables and PLAs, IEEE Transactions on CAD of Integrated Circuits and Systems, Vol.22, No.l 1, 2002, pp.545-559
 • 121. Lai Y., Pedram M., Vrudhula S., EVBDD-Based Algorithms for Integer Linear Programming, Spectral Transformation, and Function Decomposition, IEEE Transactions on Computer-Aided Design, Vol.13, No.8, August 1994, pp. 959-975
 • 122. Lai Y., Pan K., Pedram M., FPGA synthesis using function decomposition, Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Design, Cambridge, 1994, pp. 30-35
 • 123. Lai Y., Pan K. R., Pedram M., OBDD-Based Function Decomposition: Algorithms and Implementation, IEEE Transactions on Computer-Aided Design, Vol.15, No.8, August 1996, pp. 977-990
 • 124. Lasocki R., Dekompozycja zależności funkcjonalnych określonych w zbiorach skończonych, rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa 1999
 • 125. Lattice, Data Book, 1994
 • 126. Lee K.K., Wong D.F., Using PLAs to design universal logic modules in FPGAs, IEEE International Symposium on Circuits and Systems, Vol. 6, 31 May-3 Jun 1998, pp. 421-425
 • 127. Lee S. C., Digital Circuits and Logic Design, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey 1976
 • 128. Legl Ch., Wurth B., Eckl K., An Implicit Algorithm for Support Minimization during Functional Decomposition, ED&TC, Paris, 1995, pp. 412-417,
 • 129. Liu Y., Wang K., Hwang T., Liu C., Binary Decision Diagrams Using Minimum Expected Path Length, DateOl, Munich, Germany, 13-16 March, 2001, pp.708-712
 • 130. Liu B.D., Wei K.Ch., An Efficient Algorithm for Selecting Bipartite Row or Column Folding of Programmable Logic Arrays, IEEE Transactions on Circuits and Systems, Vol.41, No.7, July 1994, pp.494-498
 • 131. Luba T., Synteza układów logicznych, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, wyd. 2, Warszawa, 2001.
 • 132. Luba T., Multi-level logic synthesis based on decomposition, Microprocessors and Microsystems, Vol.18, No. 8, October 1994
 • 133. [Łuba95] Luba T., Decomposition of multiple-valued functions, Proceedings 25th International Symposium on Multiple-Valued Logic, 23-25 May 1995, pp.256-261
 • 134. [Łuba99] Luba T., Rola i znaczenie syntezy logicznej w projektowaniu układów cyfrowych. Materiały z konferencji: Reprogramowalne Układy Cyfrowe, RUC’99, Szczecin 1999, ss. 75-84
 • 135. [ŁubaL94] Luba T., Lasocki R., Decomposition of Multiple-Valued Boolean Functions, Appl. Math, and Comp. Sei., Vol.4, No.l, 1994, pp.125-138
 • 136. [ŁubaZ02] Luba T., Zbierzchowski B., Zbysiński P., Układy reprogramowalne dla potrzeb telekomunikacji cyfrowej, Przegląd Telekomunikacyjny nr 5, 2002
 • 137. [Mach95] AMD, MACHXL software User's Guide, 1995
 • 138. [MailM93] Mailhot F., De Micheli G., Algorithms for Technology Mapping Based on Binary Decision Diagrams and on Boolean Operations, IEEE Transactions on CAD, Vol.12, No.5, May 1993
 • 139. [Maje99] Majewski W., Układy logiczne, WNT, wydanie 6, Warszawa 1999
 • 140. [MajeŁ86] Albicki A., Ignaczak A., Jasiński K., Kostka A., Luba T., Majewski W., Zbierzchowski B., Cyfrowe układy telekomunikacyjne. Podstawy teoretyczne i zasady syntezy. Praca zbiorowa pod red. W.Majewskiego i T.Łuby, WKL, Warszawa 1986
 • 141. [MajeŁ92] Majewski W., Luba T., Jasiński K., Zbierzchowski B., Programowalne moduły logiczne w syntezie układów cyfrowych, WKL, Warszawa 1992
 • 142. [MaliH91] Malik A., Harrison D., Brayton R.K., Three-level decomposition with application to PLDs, Proceedings IEEE International Conference on Computer Design: VLSI in Computers and Processors, 14-16 October, 1991, pp. 628 -633
 • 143. [MalvP98] Malvi R., Perkowski M., Jóźwiak L., Exact Graph Coloring for Functional Decomposition: Do we Need it?, Proceedings of 3rd International Workshop on Boolean Problems, Freiberg University of Mining and Technology, Institute of Computer Science, September 17-18, 1998, pp. 1-10
 • 144. [McC156] McCluscey E., Minimization of Boolean Functions, The Bell System Technical Journal, Vol.35, November 1956, pp. 1417-1444
 • 145. [McGeS93] McGeer P., Sanghavi J., Brayton R. K., Sangiovanni-Vincentelli A., ESPRESSO-SIGNATURES: A New Exact Minimizer for Logic Functions, Proceedings of the Design Automation Conference, 1993, pp. 618-621
 • 146. [Mich94] Micheli G., Synthesis and optimization of digital circuits, McGrew-Hill, Inc., 1994 (tł. Synteza i optymalizacja układów cyfrowych. WNT, Warszawa 1998
 • 147. [MichL93] Michel P., Lauther U., Duży P., The Synthesis Approach to Digital System Design, Kluwer Academic Publishers, Boston/London/Dotdrecht, 1993
 • 148. [MiliHOl] A. Milik, Hrynkiewicz E., Reconfigurable Logic Controller Architecture, Programming, Implementation, International Conference on Programmable Devices and Systems, PDS’01, Gliwice, November 22-23, 2001, pp. 171-176
 • 149. [МІ1І03] Milik A., Rekonfigurowalny sterownik logiczny, rozprawa doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice 2003
 • 150. [MinalOl] Minato S., Ishihara S., Streaming BDD Manipulation for Large-Scale Combinatorial Problems, DateOl, Munich, Germany, 13-16 March, 2001, pp.702-707
 • 151. Mitra S., Avra L.J., McCluskey E.J., An output Encoding Problem and a Solution Technique, IEEE Transactions on Computer-Aided Design, Vol. 18, No.6, June 1999, pp.761-768
 • 152. Molski M., Modułowe i mikroprogramowalne układy cyfrowe. WKŁ, Warszawa 1986
 • 153. Mowie F. J., A Systematic Approach to Digital Logic Design, Addisin-Wesley, 1976
 • 154. Murgai R., Logic Synthesis for Field-Programmable Gate Array, PhD Thesis, University of California at Berkeley, 1993
 • 155. Murgai R., Nishizaki Y., Shenay N., Brayton R.K., Sangiovanni-Vincentelli A., Logic Synthesis for Programmable Gate Array, Proceedings 27th DAC, June 1990, pp. 620-625
 • 156. Murgai R., Shenoy N., Brayton R.K., Sangiovanni-Vincentelli A., Improved Logic Synthesis for Table Look Up Programmable Gate Arrays, Proceedings of the International Conference on Computer-Aided Design, 1991, pp.564-567 Nowicka M., Luba T., Selvaraj H., Multilevel Decomposition Strategies in Decomposition-Based Algorithms and Tools, International Workshop on Logic and Architecture Synthesis, Grenoble, 1997, pp. 129-136
 • 157. Ortega R. B., Lavagno L., Borriello G., Models and Methods for HW/SW Intellectual Property Interfacing, Materiały szkoleniowe szkoły letniej zorganizowanej przez NATO Advance Study Institute na temat "System Level Synthesis", Barga, Włochy, 11-20 sierpnia 1998
 • 158. Pan K. R., Pedram M., FPGA Synthesis for Minimum Area, Delay and Power, ED&TC, Paris, 1996, p. 603
 • 159. Perkowski M., Burns M., Almeria R., Hiev N., Approaches to the Input-Output Encoding Problem in Boolean Decomposition,' Portland State University, Electrical Engineering Department, Report, January 9, 1996.
 • 160. Perkowski M., Marek-Sadowska M., Jóźwiak L., Luba T., Grygiel S., Nowicka M., Malvi R., Wang Z., Zhang J.S., Decomposition of Multiple-Valued Relations, Proc. ISMVL'97, Halifax, Nova Scotia, Canada, May 1997, pp. 13-18
 • 161. Perkowski M., Malvi R., Grygiel S., Bums M., Mishchenko A., Graph coloring Algorithms for Fast Evaluation of Curtis Decomposition, The 36-th АСМ/IEEE DAC’99, New Orleans, USA, June 22-25, 1999
 • 162. Philips, Integrated Fuse Logic, Handbook, 1985
 • 163. Piecha J., Dekompozycyjna metoda minimalizacji sieci logicznych, rozprawa doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice 1972
 • 164. Piecha J., Algorytm dekompozycji pewnej klasy funkcji przełączających. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Automatyka, z. 21, Gliwice 1972 Piecha J., Test prostej alternatywnej dekompozycji funkcji logicznych, Archiwum Automatyki i Telemechaniki, Tom XIX, Zeszyt 2, 1974
 • 165. Proudfoot J.T., Ngwira S.M., Efficient method for the identification of optimum disjunctive decompositions of complex logic functions, IEE Proceedings-Computers and Digital Techniques, Vol. 142, No.4, Jul 1995, pp. 249 -254
 • 166. Pucher K., Efektywne wykorzystanie cyfrowych struktur programowalnych, rozprawa doktorska, Gliwice 2000
 • 167. Pucher К., The use of an XOR element in PLD resources, XIX National Conference Circuit Theory and Electronic Networks, Krynica, 23-26 październik 1996
 • 168. Pucher К., Improved term partitioning efficiency in the implementation of a single function in PAL structures, International Conference Programmable Devices and Systems, Ostrawa, Czechy (PDS'96), 1996, pp.69-75
 • 169. Pucher K., Effective use of digital complementary line in PLD circuits, International Conference on Programmable Devices and Systems, PDS'98, Gliwice, February 1998, pp.149-158
 • 170. Pucher K., Hrynkiewicz E., About utilization of the PLD resources, XVII-th National Conference Circuit Theory and Electronic Networks Wrocław-Polanica Zdrój, Poland, October 19-21, 1994
 • 171. Quine W., The problem of Simplifying truth functions, American Mathematical Monthly, Vol.59, 1952, pp. 521-531
 • 172. Rawski M., Jachna Z., Chmielewski J., Praktyczne znaczenie dekompozycji funkcjonalnej w projektowaniu układów cyfrowych, RUC'2001, Szczecin, 7-8 maja, 2001, ss. 29-38
 • 173. Rawski M., Jóźwiak L., Luba T., The Influence of the Number of Values in Sub-Functions on the Effectiveness and Efficiency of the Functional Decomposition, Proceedings of the 25th EUROMICRO Conference, IEEE Computer Society, Milan, Italy, September 8-10, 1999, pp. 86-93
 • 174. Rawski M., Jóźwiak L., Luba T., Efficient Input Support Selection for Sub-Functions in Functional Decomposition based on Information Relationship Measures, Proceedings of the 25th EUROMICRO Conference, IEEE Computer Society, Milan, Italy, September 8-10, 1999, pp. 94-101
 • 175. Rawski M., Nowicka M., Tomaszewicz P., Luba T., Decomposition-based logic Synthesis and its application in FPGA-oriented technology mapping, International Conference on Programmable Devices and Systems, PDS'96, Ostrava, Czech Republic, November 26-28, 1996, pp.47-54
 • 176. Roth P.J., Karp R.M., Minimization over Boolean Graphs, IBM Journal of Research and Development, Vol.6, 1962, pp. 227-238
 • 177. Rudell R., Sangiovanni-Vincentelli A., Multiple-valued Minimization for PLA Optimization, IEEE Transactions on CAD/ICAS, Vol.CAD-6, No. 5, September 1987, pp.727-750
 • 178. Rzechowski R., Jóźwiak L., Luba T., Technology Driven Multilevel Logic Synthesis based on Functional Decomposition into Gates, Proceedings of the 25th EUROMICRO Conference, IEEE Computer Society, Milan, Italy, September 8-10, 1999, pp. 368-375
 • 179. Salcie Z., Smailagic A., Digital systems design and prototyping using field programmable logic, Kluwer Academic Publishers, 1998
 • 180. Saldanha A., Katz R.H., PLA optimization using output encoding, IEEE International Conference on Computer-Aided Design, ICCAD-88, 7-10 November 1988, pp. 478-481
 • 181. Sarabi A., Ho P. F., Iravani K., Daasch W. R., Perkowski M. A., Minimal Multi-Level Realization of Switching Functions Based on Kronecker Functional Decision Diagrams, Proceedings of IEEE International Workshop on Logic Synthesis, IWLS '93, Tahoe City, CA, May 1993, pp. 364-369
 • 182. Sasao T., Compact SOP representations for multiple-output functions-an encoding method using multiple-valued logic, Proceedings 31st IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic, 2001, pp.2O7 -212
 • 183. Sasao T., T, Multiple-valued logic and optimization of programmable logic arrays, Computer, Vol. 21 No.4, April 1988, pp. 71 -80
 • 184. Sasao T., On the Optimal Design of Multiple-Valued PLA's, IEEE Transactions on Computers, Vol. 38, No. 4, April 1989, pp.582-592
 • 185. Sasao T., Application of multiple-valued logic to a serial decomposition of PLAs, Proceedings Nineteenth International Symposium on Multiple-Valued Logic, 29-31 May 1989, pp. 264-271
 • 186. Sasao T., Bounds on the Average Number of Products in the Minimum Sum-of-Products Expressions for Multiple-Valued Input Two-Valued Output Functions, IEEE Transactions on Computers, Vol. 40, No. 5, May 1991, pp.645-651
 • 187. Sasao T., Logic Synthesis with EXOR Gates, Logic Synthesis and Optimization, Kluwer Academic Publishers, Boston/London/Dordrecht, 1993 Sasao T., FPGA Design by Generalized Functional Decomposition in Logic Synthesis and Optimization, Kluwer Academic Publishers, Boston/London/Dotdrecht, 1993
 • 188. Sasao T., Besslich P., On the complexity of MOD-2 sum PLA's, IEEE Transaction on Computers, Vol.32, No.2, 1990, pp.262-266
 • 189. Sasao T., Perkowski M., EXOR Logic Synthesis, Kluwer Academic Publisher, Boston/London/Dotdrecht, 1993
 • 190. Saucier G., Sicard P., Bouchet L., Multi-level synthesis on PAL’s, Proc. European Design Automation Conference, Glasgow, March 1990, pp.542-546 Saucier G., Sicard P., Bouchet L., Multi-level synthesis on programmable devices in the ASYL system, Euro ASIC '90, 29 May-1 Jun 1990, pp. 136-141 Sawada H., Yamashita S., Nagoya A., Restructuring Logic Representations with Easily Detectable Simple Disjunctive Decompositions, Date98, February 23-26, Paris, 1998, pp. 755-761
 • 191. Schafer I., Perkowski M.A., Synthesis of Multilevel Multiplexer Circuits for Incompletely Specified Multioutput Boolean Functions with Mapping to Multiplexer Based FPGA's, IEEE Transactions on Computer-Aided Design, Vol.12,No. 11,November 1993, pp.1655-1663
 • 192. Scholl Ch., Multi-output Functional Decomposition with Exploitation of Don't Cares, Date98, February 23-26, Paris, 1998, pp.743-748
 • 193. Selveraj H., Luba T., Nowicka M., Bignall B., Multiple-valued decomposition and its applications in data compression and technology mapping, Proceedings of ICCIMA’97, Gold Coast, Australia, 1997, pp.42-48
 • 194. ESentovich. M., Singh K.J., Lavagno L., Moon Ch., Murgai R., Saldanha A., Savoj H., Stephan P. R., Brayton R. K., Sangiovanni-Vincentelli A., SIS: A System for Sequential Circuit Synthesis, Electronics Research Laboratory, Memorandum No. UCB/ERL M92/41, Department of Electrical Engineering and Computer Science, University of California, Berkeley, CA 94720, 4 May 1992
 • 195. Sharma K., Programmable Logic Handbook, PLDs, CPLDs, & FPGAs, McGraw-Hill, 1998
 • 196. Shen V.Y., McKellar A.C., An Algorithm for the Disjunctive Decomposition of Switching Functions, IEEE Transactions on Computers, Vol. c-19, No.3, 1970
 • 197. Shen V.Y-S., McKellar A.C., Weiner P., A Fast Algorithm for the Disjunctive Decomposition of Switching Functions, IEEE Transactions on Computer, Vol. C-20, No.3, 1971
 • 198. Shi Ch.J., Brzozowski J.A., An Efficient Algorithm for Constrained Encoding and its Applications, IEEE Transactions on Computer-Aided Design, Vol. 12, No.12, December 1993, pp.1813-1826
 • 199. Sicard P., Crates M., Sakouti K., Saucier G., Automatic Synthesis of Boolean Functions on Xilinx and Actel Programmable Devices, Euro ASIC'91, 1991, pp. 142-145
 • 200. Signetics Philips, Programmable Logic Devices, 1992
 • 201. Skahill K., VHDL for programmable logic, Addison-Wesley PubL 1996 (tl. "Język VHDL. Projektowanie programowalnych układów logicznych". WNT, Warszawa 2001
 • 202. Signetics, SNAP. Software for Programmable Logic Devices, 1991
 • 203. Song N., Perkowski M., A New Approach to AND/OR/EXOR Factorization for Regular Arrays, Proc. 1998 Euromicro, Vasteras, Sweden, August 25-27, 1998, pp. 269-276
 • 204. Stanion T., Sechen C., Boolean Division and Factorization Using Binary Decision Diagrams, IEEE Transactions on CAD, Vol. 13, No.9, September 1994, pp. 1179-1184
 • 205. Steinbach B., Lang Ch., Perkowski M., Bi-Decomposition of Discrete Function Sets, Proceedings of 4th International Workshop on Applications of the Reed-Müller Expansion in Circuit Design (Reed-Müller 99), University of Victoria, Victoria B.C., Canada, August 20-21, 1999, pp. 233-251
 • 206. Synplify, Synplicity Synthesis Reference Manual, 2000
 • 207. Synplify, User Guide and Tutorial, 2000
 • 208. Thornton M., Drechsler R., Spectral Decision Diagrams Using Graph
 • 209. Transformations, DateOl, Munich, Germany, 13-16 March, 2001, pp.713-719
 • 210. Traczyk W., Układy cyfrowe. Podstawy teoretyczne i metody syntezy, WNT, Warszawa, 1986
 • 211. Volf F., A bottom-up approach to multiple-level synthesis for look-up table based FPGAs, CIP-Data Library, Eindhoven 1997
 • 212. Wagner F., Projektowanie urządzeń cyfrowych. WNT, Warszawa 1978
 • 213. Wang L., Almaini A.E.A., Optimisation of Reed-Muller PLA implementations Circuits, ІЕЕ Proceedings-Devices and Systems, Vol. 149, April 2002, pp.119-128
 • 214. Wan W., Perkowski M.A., A new Approach to the Decomposition of Incompletely Specified Multi-Output Functions Based on Graph Coloring and Local Transformations and Its Applications to FPGA Mapping, Proc, of EDAC'92, 1992, pp. 230-235
 • 215. Wey Ch.L., Chang T.Y., An Efficient Output Phase Assignment for PLA Minimalization, IEEE Transactions on Computer-Aided Design, Vol. 9, No.l, January 1990
 • 216. Woo N-S., A Heuristic Method for FPGA Technology Mapping Based on Edge Visibility, Proceedings of 28th Design Automation Conference, June 1991, pp.248-251
 • 217. Xilinx, The Programmable Logic Data Book, 1999
 • 218. Yan K., Logic synthesis for CPLDs and FPGAs with PLA-style logic blocks, Fourteenth International Conference on VLSI Design, 2001, pp. 291 -297
 • 219. Yan K., Practical logic synthesis for CPLDs and FPGAs with PLA-style logic blocks, Proceedings of the Asia and South Pacific Ďesign Automation Conference, ASP-DAC 2001, 2001, pp.231 -234
 • 220. Yang C., Ciesielski M., BDS: A BBD-Based Logic Optimization System, IEEE Transactions on CAD of Integrated circuits and systems, Vol.21, No.7, July 2002, pp. 866-876
 • 221. Yang C., Ciesielski M.J., PLA decomposition with generalized decoders, IEEE International Conference on Computer-Aided Design, ICCAD-89, 5-9 Nov 1989, pp. 312-315
 • 222. Yang S., Ciesielski M., Optimum and Suboptimum Algorithms for Input Encoding and its Relationship to Logic Minimization, IEEE Trans, on CAD, Vol.l, January 1991, pp.4-12
 • 223. Yang C., Singhai V., Ciesielski M., BDD Decomposition for Efficient Logic Synthesis, International Conference on Computer Design, ICCD'99, 1999, pp.626-631
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0005-0015
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.