Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL8-0016-0046

Czasopismo

Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna

Tytuł artykułu

Badanie efektu hemodynamicznego i cieplnego terapii kompresyjnej z wykorzystaniem bandaży uciskowych - doniesienie wstępne

Autorzy Taradaj, J.  Halski, T.  Żurek, G.  Dymarek, R.  Pilok, K.  Treder, K.  Bąkowska, M.  Bajowska, J. 
Treść / Zawartość http://www.inzynieria-biomedyczna.com/
Warianty tytułu
EN Assessment of the haemodynamic and thermal effects of compression therapy with elastic bandages - preliminary study
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy było zbadanie efektu hemodynamicznego i cieplnego terapii kompresyjnej z wykorzystaniem bandaży elastycznych. Do badań zakwalifikowano 42 osoby, które poddano działaniu terapii kompresyjnej z użyciem opasek Sigvaris o krótkim i stałym naciągu. Każdej osobie zakładano dwa bandaże na podudzie na godzinę. Oceniano, w jakim stopniu terapia kompresyjna powoduje zmianę wskaźnika kostka-ramię. Określano również zmianę prędkości przepływu krwi w tętnicy piszczelowej tylnej i grzbietowej stopy. Badano wpływ terapii kompresyjnej na efekt cieplny w obrębie podudzia. Po zakończeniu badań stwierdzono istotnie statystyczną regulację wskaźnika kostka-ramię oraz przyspieszenie przepływu krwi tętniczej. Zanotowano również znamienny efekt cieplny pod wpływem zastosowanych bandaży uciskowych. Wydaje się, że terapia kompresyjna z wykorzystaniem bandaży uciskowych prowadzi do korzystnych zmian hemodynamicznych i cieplnych, co stanowi podstawę leczenia w przypadkach przewlekłej niewydolności żylnej.
EN The objective of this paper was to assess the haemodynamic and thermal effects of the compression therapy with elastic bandages. The 42 patients were treated with two Sigvaris bandages applied on a lower leg for 1 hour. The goal of this study was to estimate the influence of the compression therapy on the ankle - brachial index and blood flow in tibial posterior and pedis dorsal arteries. The thermal effect after compression therapy was evaluated, as well. Statistically significant regulation of ankle - brachial index and increase of arterial blood flow, were observed. The temperature increase in examined leg was stated, too. It seems that compression therapy leads to positive haemodynamic and thermal changes, beneficial for efficient treatment of chronic venous insufficiency.
Słowa kluczowe
PL terapia kompresyjna   efekt hemodynamiczny   efekt cieplny  
EN compression therapy   haemodynamic effect   thermal effect  
Wydawca Jacek Doskocz
Czasopismo Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Rocznik 2007
Tom Vol. 13, nr 3
Strony 222--224
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Taradaj, J.
autor Halski, T.
autor Żurek, G.
autor Dymarek, R.
autor Pilok, K.
autor Treder, K.
autor Bąkowska, M.
autor Bajowska, J.
  • Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota, jtaradaj@slam.katowice.pl
Bibliografia
1. M. Weingarten: State of the art treatment of chronic venous disease, Clin Pract 2001, 32: s. 949-954.
2. M.H. Kam, S.G. Tan: Results of long saphenous vein stripping, Singapore Med. J. 2003, 44, 12: s. 639-642.
3. T.M. Proebstle: Surgical therapy of venous leg ulcers, Hautarzt 2003, 54, 4: s. 379-386.
4. R.J. Winterborn, J.J. Earnshaw: Crossectomy and great saphenous vein stripping. J Cardiovasc. Surg. 2006, 47: s. 19-33.
5. S. Zapalski, G. Oszkinis: Ambulatoryjne leczenie chorób kończyn dolnych, Via Medica, Gdańsk 2001.
6. A. Jawień, Z. Rybak, A. Cencora, M.T. Szewczyk, A. Górkiewicz-Petkow, G. Oszkinis oraz grupa robocza ekspertów: Wytyczne Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran w sprawie gojenia owrzodzeń żylnych goleni. Leczenie Ran 2006, 4, 3:s. 103-112.
7. A. Cencora, P. Chęciński, L. Cierpka, P. Ciostek, A. Dorobisz, M. Drążkiewicz, S. Słowiński, P. Gutowski, A. Jawień, A. Joss, M. Kózka, Z. Mackiewicz, M. Maruszyń-ski, A. Meissner, A. Michalak, S. Molski, M. Motyka, G. Oszkinis, Z. Rybak, M. Skórski, M. Szostek, K. Twardowska-Saucha, S. Zapalski, K. Ziaja: Rekomendacje diagnostyczne i lecznicze w chorobach żyt i naczyń chłonnych, Przegl. Flebol. 2003, 11, 1: s. 1-38.
8. J. Taradaj: Diagnostyka chorób naczyń obwodowych kończyn dolnych, Rehab. Prakt. 2006, 3: s. 12-13.
9. A. Górkiewicz-Petkow, L. Petkow: Kompresjoterapia w leczeniu niewydolności żylnej. Zasady działania i zastosowanie praktyczne. Leczenie Ran 2006, 4 3: s. 121-126.
10. S.R. Blecken, J.L. Villavicencio, T.C. Kath: Compańson of elastic versus nonelastic compression in bilateral venous ulcers: a randomized trial, J. Vase Surg. 2006, 42, 6: s. 1150-1155.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL8-0016-0046
Identyfikatory