Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL6-0003-0022

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Korekta konstrukcji katalizatora silnika spalinowego

Autorzy Gumuła, S.  Prync-Skotniczy, K.  Skotniczy, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Construction correction of combustion engine catayst
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zamieszczono rezultaty badań przepływowych katalizatora. Pierwsza część zadań dotyczyła charakterystyk przepływowych katalizatora w wersji konstrukcyjnej wytwórcy. Określono drogą eksperymentalną stratę ciśnienia związaną z przepływem gazów przez katalizator oraz określono rozkłady prędkości przepływu wewnątrz katalizatora przy różnych natężeniach przepływu gazu. Rozkłady prędkości mierzono w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku przepływu gazu w płaszczyźnie sąsiadującej z częścią chemicznie czynną. Część katalizatora, w której struga gazu kierowana jest na część cylindryczną chemicznie czynną, ma kształt dyfuzora o dużym kącie rozbieżności. Problemem konstrukcyjnym jest ukształtowanie rozkładu prędkości w dyfuzorze, aby osiągnąć równomierne natężenie przepływu gazu przez powierzchnię napływu na układ chemicznie czynny. Po serii badań przepływowych na katalizatorze w wersji konstrukcyjnej wytwórcy, zmodernizowano układ przepływowy katalizatora poprzez wprowadzenie do części dyfuzorowej kilku wariantów układu kierownic. Wyniki przedstawiono w formie charakterystyk porównawczych strat ciśnienia i rozkładów prędkości w obudowie dla katalizatora w wersji fabrycznej i katalizatora uzupełnionego o układy kierownic. Ostatni etap badań obejmował pomiary katalizatora w układzie wydechowym silnika SW400. Przeprowadzono badania porównawcze katalizatora w wersji fabrycznej oraz najkorzystniejszego pod względem przepływowym układu kierownic.
EN The lecture presents flow investigation results of the combustion engine catalyst. The first part of investigations has been concerned with flow characteristics on original construction version of manufacturer. A loss of pressure connected with gas flow through the catalyst as well as flow velocity distributions inside the catalyst at different combustion gas flow intensities have been defined on experimental way. The velocity distributions have been measured on a plane which was perpendicular to a combustion gas flow direction on an adjacent plane to the chemical active part. A catalyst part into which the gas stream directed towards chemical active cylindrical part had a diffuser shape of large divergence angle. The construction problem was a modelling of velocity distribution into a diffuser to obtain a uniform gas flow intensity through flow plane on the chemical octive circuit. After the series of flow investigations carried out on the original manufacturer's version the flow system of combustion engine catalyst has been modernized by an insertion of two steering gear systems to a diffuser part. The results of investigations have been shown in a shape of characteristics of pressure losses and velocity distributions in the catalyst housing for a manufacturer's catalyst and modernized on equipped with the steering gear systems. The last step of investigations covered the combustion engine catalyst measurements into the SW 400 engine exhausted systems. The comparative investigations of catalyst have been carried out on the manufacturer's version as well as the possibly optimal one with flow steering gear systems.
Słowa kluczowe
PL katalizator silnika spalinowego   przepływ gazu   przepływ spalin  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
Rocznik 1999
Tom z. 41
Strony 247--256
Opis fizyczny
Twórcy
autor Gumuła, S.
autor Prync-Skotniczy, K.
autor Skotniczy, P.
  • Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych Akademia Górniczo-Hutnicza 30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30 tel. (012)617-30-78
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL6-0003-0022
Identyfikatory