Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL6-0003-0016

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Analiza metrologiczna aspiracyjnej sondy zerowej pyłomierza grawimetrycznego P-10ZA

Autorzy Szulikowski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Metrological analysis of the pressure balance - type aspiration probe of the gravimetric dust sampler P-10ZA
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono efekty prac dotyczących zagadnienia dokładności pobierania pyłu w próbce zapylonego gazu w odniesieniu do aspiracyjnej sondy zerowej pyłomierza grawimetrycznego P-10ZA. Dokonano opisu matematycznego zależnością aproksymacyjną, tzw. charakterystyki poboru sondy zerowej, będącej efektem eksperymentalno-obliczeniowej metody badawczej. Opracowano program komputerowy służący do obliczania błędu poboru poszczególnych frakcji pyłu w pobranej próbce i stąd - rzeczywistych stężeń frakcyjnych i stężenia całkowitego pyłu w gazie w kanale dla pomiaru grawimetrycznego dokonywanego pyłomierzem P-10ZA. Przedstawiono przykład obliczeniowy, uzyskany w wyniku zastosowania opracowanego programu komputerowego.
EN In the paper, the results were presented of the works on the problem of accuracy of sampling particulate matter from ducted gas for the case of the performance of the pressure balance-type aspiration probe being a part of the gravimetric sampler P-10ZA. A so-called sampling characteristic of the pressure balance-type probe was described by an approximation function, this characteristic being a result of an experimental and computational method applied. A computer programme was developed which serves to calculate the sampling error of particular dust fractions present in the drawn gas sample, and thus to determine true total and size fractional concentrations of the gas, while carrying out gravimetric measurement by means of the P-10ZA sampler. an example of calculation made using the computer programme developed was presented.
Słowa kluczowe
PL pyłomierz grawimetryczny P-10ZA   sonda zerowa   program komputerowy SONDA  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
Rocznik 1999
Tom z. 41
Strony 181--190
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Szulikowski, J.
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL6-0003-0016
Identyfikatory