PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wirtualność organizacji globalnej

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Virtuality of global organisation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Autorzy przedstawiają specyfikę uwarunkowań funkcjonowania organizacji w złożonym otoczeniu. Charakteryzują organizację globalną jako zbiór jednostek organizacyjnych powiązanych ze sobą kanałami zależności (np. prawne, kapitałowe, kulturowe) i siecią powiązań (np. marketing, dystrybucja, zasoby ludzkie). Definiują wirtualność jako stopniowalną cechę organizacji, która może być mierzona poziomem elastyczności w proaktywnej adaptacji do zmian w otoczeniu oraz źródło uzyskania przewagi konkurencyjnej. Przedstawiają organizację wirtualną jako najbardziej obiecujący model organizacji XXI wieku, który w praktyce stosowany jest do poprawienia efektywności organizacji, elastyczności, czyli zdolności dostosowywania się do zmian zachodzących w otoczeniu ze szczególnym wykorzystaniem technologii informatycznych. Podkreślają znaczenie elastyczności organizacji jako zdolności reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu i inicjowania zmian.
EN
The authors presents idiosyncrasy of conditions determining organization functioning in a complex environment. An organization is described as a set of organizational units connected with one another by dependence channels (e.g. legal, capital, cultural) and a collaborative network (e.g. marketing, distribution, human resources). The authors defines virtuality as a gradable quality of an organization which can be measured by means of the level of organization flexibility in proactive adaptation to changes in the environment and a source of competitive advantage. A virtual organization is presented as the most promising organization model in the 21st century, which in practice is used to improve organizational efficiency and flexibility or in other words capacity to adapt to environment changes especially by means of information technology. The authors emphasis the significance of organization flexibility as a capacity to react to environment changes and initiate changes.
Rocznik
Tom
Strony
17--28
Opis fizyczny
bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor
autor
 • Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji Politechniki Śląskiej Zabrze, ul. Roosevelta 26 tel.: 032-2777345, roz4@polsl.pl
Bibliografia
 • Bednarczyk M.: Organizacja wirtualna w zarządzaniu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6 (617), Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 2001.
 • Nowicki A.: Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002.
 • Grudzewski W., Hejduk I.: Przedsiębiorstwo przyszłości. Difin, Warszawa 2000.
 • Sobka B.: Zaufanie jako warunek powodzenia zespołu wirtualnego, [w:] Problemy współczesnego zarządzania w ujęciu wielowątkowym. Redakcja: Włodzimierz Sitko. Lubelskie Centrum Marketingu Sp. z o.o., Lublin 2007.
 • Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Między nadzieją i strachem, budowanie mapy kompetencji. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Płoszajski P.: Organizacja przyszłości: wirtualny splot kontraktów, w: (red) Grudzewski W.M., Hejduk I., Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000.
 • Grudzewski W., Hejduk I.: Przedsiębiorstwo przyszłości. Difin, Warszawa 2000.
 • Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • Wielki J.: Elektroniczny marketing poprzez Internet. PWN. Warszawa, Wrocław 2000.
 • Trzcieliński S.: Przedsiębiorstwo wirtualne - aspekt zewnętrzny i wewnętrzny. Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym). Monografia, Instytut Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań 2003.
 • Wyrwicka M.: Zespoły wirtualne jako szczególna forma współczesnej organizacji. Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym). Monografia, Instytut Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań 2003.
 • Kisielnicki J., Szyjewski Z.: Przedsiębiorstwo przyszłości w warunkach nowej ekonomii. Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, (red.): W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2002.
 • Pawłowska A.: Elektroniczne rządzenie (e-Governance) jako siła transformująca administrację publiczną i społeczeństwo obywatelskie w XXI wieku. "Transformacje" 2002, nr 1-4.
 • Pankowska A.: Typologia organizacji wirtualnych, http://www.figaro.ae.katowice.pl/-pank/typol.htm, 2002.
 • Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Między nadzieją i strachem, budowanie mapy kompetencji. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Bieniok H., Halama H., Ingram M.: Podejmowanie decyzji menedżerskich. Podręcznik materiały dydaktyczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006.
 • Dżwigoł H.: Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 • Krupski R.: Elastyczność organizacji, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, PWE, Warszawa2005.
 • Moroz M.: Elastyczność przedsiębiorstwa jako czynnik wzrostu jego konkurencyjności. Nowoczesność przemysłu i usług. Procesy restrukturyzacji i konkurencyjność w przemyśle i usługach. Praca zbiorowa pod red. Jana Pyki. TNOiK, Katowice 2007.
 • Kobyłko G.: Morawski M.: Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę. Difin, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL5-0020-0045
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.