PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Charakterystyka hydrograficzno - hydrochemiczna wypływów wód odciekowych wybranych składowisk odpadów przemysłowych

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Hydrographical and hydrochemical characteristics of leachates from selected industrial waste sites
Konferencja
Konferencja Naukowa "Rekultywacja terenów uprzemysłowionych" (2006)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę hydrograficzne hydrochemiczną wypływów wód odciekowych wybranych składowisk odpadów przemysłowych. Były to zarówno składowiska odpadów górniczych, jak i hutnictwa rud metali nieżelaznych. Wykazano, że wypływy wód odciekowych mogą mieć charakter punktowy (skoncentrowany), a wydajność poszczególnych odcieków może przekraczać 10 dm3/s. Wyprowadzenie wód może się odbywać grawitacyjnie lub pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego. Wody odciekowe charakteryzuje wysoki stopień zmineralizowania. Stężenia poszczególnych jonów, głównie siarczanów i sodu, przekraczają dopuszczalne normy stawiane ściekom wprowadzanym do wód i gleby.
EN
The article presents hydrographical and hydrochemical characteristics of leachate from selected industrial waste sites. These comprised dumping sites of waste both from mining and smeltry of non-ferrous metal ores. It has been shown that leachate may occur as point source and the flow rate of particular leachates may exceed 10 dm3/s. The outflow of waters may be gravitational or due to hydrostatic pressure. Besides, leachates are featured by high mineralization. Concentrations of certain ions, mainly sulphates and sodium, exceed standards for wastewaters discharged to water and soil.
Rocznik
Tom
Strony
95--103
Opis fizyczny
bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Chełmicki W.: Źródła Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej i Miechowskiej. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 • 2. Dojlido J.R.: Chemia wód powierzchniowych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1995.
 • 3. Gutry-Korycka M., Werner-Więckowska H.: Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • 4. Jankowski A.T., Molenda T., Rzętała M.: Antropogeniczne "źródła" zwałów górnictwa węgla kamiennego. Stan i Antropogeniczne Zmiany Jakości Wód w Polsce, t. II. red. J. Burchard. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 113-128,2002.
 • 5. Krawczyk W. E.: Hydrochemia. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999.
 • 6. Molenda T.: Rewitalizacja ekosystemów wodnych w warunkach zróżnicowanej antropopresji. Maszynopis pracy doktorskiej, Uniwersytet Śląski, 2002.
 • 7. Molenda T., Rzętała M.: Charakterystyka hydrograficzna i hydrochemiczna źródłowej części zlewni Ślepiotki [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, WBiOŚ, WNoZ UŚ, Katowice-Sosnowiec 19:25-30, 1995.
 • 8. Obarska-Pempkowiak H.: Oczyszczalnie hydrofitowe. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002.
 • 9. Pazdro Z.: Hydrogeologia ogólna. WG, Warszawa 1977.
 • 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz. U. z dnia 28 lipca 2004 r.).
 • 11. Różkowski J., Chmura A.: Zagrożenia środowiska wodnego związane ze składowaniem odpadów pogórniczych w rejonie Rybnika [w:] Środowisko Przyrodnicze Regionu Górnośląskiego - Stan Poznania, Zagrożenia i Ochrona, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec 2000.
 • 12. Twardowska L, Szczepańska J., Witczak S.: wpływ odpadów górnictwa węgla kamiennego na środowisko wodne. Ocena zagrożenia, prognozowanie, zapobieganie. Prace i Studia IPIŚ PAN, nr 35,Wrocław 1988, ss.25.
 • 13. Twardowska L, Szczepańska J.: Problemy wpływu na środowisko lokowania odpadów górnictwa węglowego na powierzchni. [W] Konferencja naukowa "Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi". Prezentacje IV. Inorganic Activities Ltd. w Gliwicach. Ustroń-Zawodzie, 20-22 październik, 1993.
 • 14. Twardowska I., Kyzioł J., Szczepańska J., Nguyen Anh Q.: Przestrzenno - czasowa zmienność jakości wód podziemnych w otoczeniu składowisk odpadów górnictwa węglowego na tle gospodarki odpadami i warunków hydrogeologicznych [w:] Współczesne problemy hydrogeologii, t. VIII, UAM, Poznań - Kiekrz 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL5-0015-0037
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.