PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Inteligencja operacyjna menedżerów jako podstawa programowania zmian organizacyjnych w konwencji Soft Systems Methodology

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The operational intelligence of the managers as a basis for organization changes programming according to the soft systems methodology
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł podejmuje problem budowy kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa od strony jego psychologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i systemowych uwarunkowań. Odzwierciedlono problem kształtowania inteligencji operacyjnej menedżerów jako podstawy tworzenia kapitału intelektualnego i formy zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach. Zagadnienie organizacyjnego uczenia się i doskonalenia inteligencji operacyjnej odzwierciedlono w ujęciu Soft Systems Methodology.
EN
The article presents the problem of creating the intellectual capital of organization in terms of its psychological, economical, organizational and systems conditions. The paper shows the problem of the operational intelligence development at the managers as a basis for the intellectual capital creating as well as the form of strategic management in the firm. Organizational learning and improvement of the operational intelligence is presented according to the Soft Systems Methodology.
Rocznik
Tom
Strony
139--154
Opis fizyczny
bibliogr. 30 poz.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Bar - On R., The Development of a Concept and Test of Psychological Well - being. 1992 (typescript).
 • 2. Borowicz A., Psychologiczne aspekty controllingu, Akademia Coritrollingu ODiTK. Gdańsk 2002.
 • 3. Borowicz A., Inteligencja operacyjna jako element kapitału kadrowego, w: Materiały XI Kongresu Controllerów ODiTK, Gdańsk 2003.
 • 4. Bratnicki M., Strategie przedsiębiorczości z integracją i dezintegracją w tle w: Nowe kierunki zarządzania przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja. Prace naukowe AE we Wrocławiu Nr 928, pod red. H. Jagody i J. Lichtarskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • 5. Checkland P.B., Towards a systems - based methodology for real - world problem solving. "Journal of Systems Engineering" 3/1972.
 • 6. Checkland P.B., The development of systems thinking by systems practice - a methodology from an action research programme, in: Trappl R., Hanika F de P. (Eds) Progres in Cybernetics and systems Research. Vol U, Hemisphere Publications, Washington 1975.
 • 7. Checkland P., Scholes J., Soft Systems Methodology in Action, John Wiley & Sons Ltd, Baffins Lane, Chichester, England 1990.
 • 8. Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera. MT Biznes. Warszawa 2002.
 • 9. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • 10. Glynn M.A., Innovative Genius: A Framework for Relating Individual and Organizational Intelligences to Innovation, "Academy of Management Review" 21/1996.
 • 11. Goleman D., What Makes a Leader, "Harvard Business Review", November - Decem-ber 1998.
 • 12. Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań 1999.
 • 13. Grudzewski M.W., Hejduk L, Kierowanie przedsiębiorstwem przyszłości z wykorzystaniem teorii i praktyki organizacji inteligentnej w: Menedżer u progu XXI wieku, praca pod red. S. Borkowskiej i P. Bohdziewicza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczne - Ekonomicznej, Łódź 1998.
 • 14. Moszkowicz M., Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000.
 • 15. Mujżel J. (red.), Przedsiębiorstwa w procesie transformacji, Poltext, Warszawa 1997.
 • 16. Nosal Cz., Psychologiczne modele umysłu, PWN, Warszawa 1995.
 • 17. Papież Jan Paweł II., Encyklika Centesimus annus, Yatican 1991.
 • 18. Piaget J., Le mecanisme du developpement mental et les lois du groupement des operations, "Archives de Psychologie" Tom XXVIII nr 112, Geneve 1942, Naville.
 • 19. Piaget J., Classes, relation et nombres. Essai sur les groupements de la logistiąue et sur la reversibilite de la pensee. Paris 1942, Vrin.
 • 20. Pocztowski A. (red.), Kapitał intelektualny - dylematy i wyzwania. Wyższa Szkoła Biznesu, National - Louis University, Nowy Sącz 2001.
 • 21. Puszkin W.N., D.N. Zwaliszyna., Ekspierymentalnoje issledowanije miechanizmow rieszenija niekatorych opieratiwnych zadacz, "Woprosy Psichologii", 3/1964.
 • 22. Puszkin W.N., Opieratiwnoje myszlenije w bolszich sistiemach, Energija, Moskwa -Leningrad 1965.
 • 23. Rosenhead J. (Ed)., Rational Analysis for a Problematic World. Problem Structuring Methods for Complexity, Uncertainty and Conflict. John Wiley & Sons Ltd. Baffms Lane, Chichester, England 1989.
 • 24. Salovey P.S., Mayer J.D, Emotional Intelligence, "Imagination, Cognition and Personal-ity" 9/1990.
 • 25. Seminarium nt. Wycena kapitału intelektualnego przedsiębiorstw. Standardy Unii Europejskiej oraz najlepsze praktyki skandynawskie. Polska Fundacja Promocji Kadr, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa - Jabłonna 4-6 listopada 2002.
 • 26. Stachowicz J., Machulik J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych. Studium kształtowania się postaw i zachowań menedżerów w procesach restrukturyzacji. Wydawnictwo Szumacher, Kielce 2001.
 • 27. Stachowicz J.K., Zarządzanie procesami reorientacji strategicznej w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • 28. Warmington A., Action research: its method and its implications, "Journal of Applied Systems Analysis" 7/1980.
 • 29. Weinberg G. W., Myślenie systemowe, WMT, Warszawa 1979.
 • 30. Wiig K.M., Integrating Intellectual Capital with Knowledge Management, "Long Range
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL5-0013-0044
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.