PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Narzędzie rekrutacji i derekrutacji personelu

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The tools of human resources recruitment and derecruitment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule skoncentrowano się przede wszystkim na formalno-prawnych instrumentach, umożliwiających realizowanie procesu kadrowego.
EN
The paper discusses the problems of formal law tools enabling flexible execution of human process in organizations.
Rocznik
Tom
Strony
7--18
Opis fizyczny
bibliogr. 41 poz.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Baron-Wiaterek M., Transformacja systemu zatrudnienia w działalności państwa, Wyd. Poi. Śl., Gliwice 2002.
 • 2. Bednarczyk W., Szewczyk K., Racjonalizacja zatrudnienia, PWE, Warszawa 1979.
 • 3. Bednarski M., Wratny J., Porozumienia socjalne związane z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych. Fenomen społeczny i prawny, Wyd. IPiSS, Warszawa 2000.
 • 4. Egeman M. E., Restrukturyzacja i kierowanie zatrudnieniem, Wyd. Poltext, Warszawa 2000.
 • 5. Florek L., Zieliński T., Prawo pracy, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 1997.
 • 6. Florek L., Zwolnienia pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Komentarz do ustawy z 26 grudnia 1989, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1992.
 • 7. Gableta M., red., Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie, Wyd. AE, Wrocław 1998.
 • 8. Gersdorf M., Rączka K., Skoczyński J., Kodeks pracy. Komentarz, WP, Warszawa 1999. Dubownik A., Uwagi o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy z przyczyn dotyczących pracodawcy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr l z 1994.
 • 9. Gersdorf M., Nieuzasadnione wypowiedzenie jako przesłanka odwołania, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 10 z 1976.
 • 10. Javillier J. C., Droit du travail, Paris 1981.
 • 11. Jończyk J., Prawo pracy, PWN, Warszawa 1994.
 • 12. Kolarska D., I tak się trudno rozstać, "Personel" nr 10 z 2000.
 • 13. Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka, BP, Warszawa 2000.
 • 14. Kryńska E., Kwiatkowski E., Zarychta H., Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Wyd. IPiSS, Warszawa 1998.
 • 15. Kwiecień K., Monitorowana redukcja zatrudnienia (outplacement) - nowy instrument zarządzania zasobami ludzkimi, w: red. A. Ludwiczyński, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Materiały na konferencję, Wyd. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2000.
 • 16. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Mimex, Wrocław 1993.
 • 17. Michoń F., red., Ekonomika pracy, PWN, Warszawa 1991.
 • 18. Oleksyn T., Restrukturyzacja zatrudnienia. Cele i formy, procesy i kontrowersje, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 7-8 z 2000.
 • 19. Orczyk J., O prawo łaski dla państwa opiekuńczego, "Polityka Społeczna" nr 9 z 1991.
 • 20. Pańków W., Instytucje pracy w procesie transformacji. Polskie doświadczenia lat 1990-1992, Wyd. Polska Akademia Nauk, Warszawa 1993.
 • 21. Piotrowski M., Prawo pracy, Wyd. WSB, Poznań 2000.
 • 22. Piotrowski W., Prawo pracy w warunkach reformy gospodarczej, w: W. Piotrowski, Prawo pracy a reforma gospodarcza, Wyd. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 1989
 • 23. Piotrowski W., Stosunek pracy, Wyd. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 1977.
 • 24. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Antykwa, Kraków 1998.
 • 25. Rączka K., Kodeks pracy. Wprowadzenie, Wyd. Infor., Warszawa 2002.
 • 26. Sajkiewicz A., Zarządzanie personelem w inteligentnej organizacji, w: red. Z. Wiśniewski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwania u progu XXI wieku, Wyd. Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2001.
 • 27. Salwa Z., Kodeks pracy. Komentarz, Wyd. Branta, Bydgoszcz 1999.
 • 28. Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szansę i ograniczenia, PWN, Warszawa 1996.
 • 29. Seweryński M., Ewolucja polskiego prawa pracy i zbiorowych stosunków pracy w okresie postkomunistycznej transformacji, w: red. M. Swewryński, Polskie prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy, Wyd. MPiPS, Warszawa 1995.
 • 30. Seweryński M., Trade Unions in the Post-Comunist Countries: Reulation, Problems and Prospects, "Comparative Labor Law Journal" 1995 No 2 vol. 17.
 • 31. Spytek G., Odprawa pieniężna przy zwolnieniach z przyczyn pracodawcy, "Rynek Pracy" nr 10 z 2000.
 • 32. Strużyna J. z zespołem, Przewodnik po outpacement, Wyd. Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor", Ruda Śląska 1999.
 • 33. Szubert W., Orientations, generales du droit du travail a 1'epoąue contemporaine. Per-spective pologno-espagnde, w: Changements politiąues et droit du travail:perspective pologno-espagnde, ed. M. Seweryński, A. Marzal, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990.
 • 34. Szubert W., Zarys prawa pracy, PWN, Warszawa 1976.
 • 35. Thierry D., Sauret Ch., Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesie zmian, Wyd. Poltext, Warszawa 1994.
 • 36. Thiery D., Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Adaptacja pracowników do zmian, Wyd. Poltext, Warszawa 1995.
 • 37. Wagner B., Dopuszczenie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, "Studia luridica" t. 23 z 1993.
 • 38. Wagner B., Zakres swobody rozwiązania stosunku pracy, "Studia Prawnicze" z. 3 z 1987.
 • 39. Walewski M., Przegląd rządowych programów restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 1989-1998, w: red. S Golinowska, idem, Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna, Wyd. CASE, Warszawa 2000.
 • 40. Wypych-Żywicka A., O relacji klauzul generalnych "nieuzasadnione wypowiedzenie" i "społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa", "Państwo i Prawo" nr 3 z 1996.
 • 41. Zieliński T., Prawo pracy. Zarys wykładu, PWN, Kraków-Warszawa 1986, t. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL5-0013-0033
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.